Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 1115 - 1142 2011-12-01

Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education

Bahadır Köksalan [1] , Tuncay Sevindik [2] , Atınç Olcay [3]

202 314

Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretim yönteminin turizm eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Araştırma, 2009-2010 akademik yılı güz döneminde Gaziantep il merkezinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenim gören toplam 50 (25 deney grubu, 25 kontrol grubu) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma öntest-sontest ve deney-kontrol grubu desenine uygun olarak yürütülmüştür. Deney ve kontrol grupları oluşturulurken yansızlık; akademik başarı, internet erişimi, web tabanlı öğrenme yöntemi bilgi düzeyi ile bilgisayar ve internet kullanım bilgi düzeyi ölçütleriyle sağlanmıştır. GTOİ/SEYH 111 İletişim Dersinin; temel kavramlar, sözel iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim ile iş yaşamı ve iletişim konuları deney grubuna web tabanlı öğretim yöntemiyle, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem (düz anlatım, soru-cevap ve gösterip yaptırma) ile sekiz hafta süreyle aktarılmıştır
The purpose of this research was to determine the effects of web based teaching method on the academic achievement level of undergraduate students in Tourism Education department in the fall semester of 2009-2010 academic year. The research was carried out with 50 students (25 students in control group, 25 students in experimental group) who were studying at Tourism and Travel Management; and Tourism and Hotel Management Programs in Tourism and Hotel Management Vocational High School at Gaziantep University. The research procedure included both pre-test/post-test and experimental-control group research models. While creating control and experimental groups, the researchers took into consideration neutrality, academic success, internet access, knowledge level of internet and computer use as well as of web based learning. The GTOI/SEYH 111 Communication Course was delivered both in webbased learning method and traditional face-to-face method. In the course, basic concepts, verbal-nonverbal communication, written communication with the communication issues were taught to experimental group with web-based teaching method and they were taught to control group with traditional methods (lecturing, question-answer, simulation)
Konular
Diğer ID JA32RD54HD
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Bahadır Köksalan
Kurum: ?

Yazar: Tuncay Sevindik
Kurum: ?

Yazar: Atınç Olcay
Kurum: ?

Bibtex @ { jss257019, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {1115 - 1142}, doi = {}, title = {The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education}, key = {cite}, author = {Sevindik, Tuncay and Köksalan, Bahadır and Olcay, Atınç} }
APA Köksalan, B , Sevindik, T , Olcay, A . (2011). The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (3), 1115-1142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24243/257019
MLA Köksalan, B , Sevindik, T , Olcay, A . "The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 1115-1142 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24243/257019>
Chicago Köksalan, B , Sevindik, T , Olcay, A . "The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 1115-1142
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education AU - Bahadır Köksalan , Tuncay Sevindik , Atınç Olcay Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1115 EP - 1142 VL - 10 IS - 3 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education %A Bahadır Köksalan , Tuncay Sevindik , Atınç Olcay %T The Effect of Web-Based Teaching Method on Academic Achievement in Tourism Education %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Köksalan, Bahadır , Sevindik, Tuncay , Olcay, Atınç . "Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 3 (Aralık 2011): 1115-1142.