Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 571 - 595 2011-06-01

İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Görüşleri
Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles

Mehmet Sincar [1] , Battal Aslan [2]

244 524

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve branş öğretmenlerinin algılarını belirlemektir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nicel yöntem açısından “Teknoloji Liderliği Rolleri Envanteri”, nitel yöntem açısından ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Nicel yöntem açısından örneklem belirleme yöntemi olarak olasılığa dayalı örneklem çeşitlerinden biri olan tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Örnekleme alınan 14 ilköğretim okulundaki 386 öğretmenin cevapladığı veri toplama aracı değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmanın nitel veri toplama boyutunda amaçlı örnekleme dayalı olarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelere toplam 18 öğretmen katılmıştır. Katılımcıların, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşlerinin; branş (çalışma alanı), cinsiyet ve öğrenci mevcudu (görev yaptıkları okullarda yer alan öğrenci mevcutları) bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla parametrik analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerine göre ilköğretim okulu yöneticilerinin, teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon ve iletişim ve işbirliği rollerini kısmen, destek rolünü yeterince sergiledikleri belirlenmiştir. Nicel araştırma teknikleriyle elde edilen bulguların, nitel araştırma tekniklerinden elde edilen bulgular tarafından da desteklendiği görülmüştür. İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyet değişkeni açından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında ilköğretim okulu yöneticilerinin vizyon rolüne ilişkin; branş öğretmenlerinin görüşleri arasında ise iletişim ve işbirliği rolüne ilişkin istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenci mevcudu değişkeni açısından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrenci mevcudu değişkeni açısından branş öğretmenlerinin görüşleri arasında ise ilköğretim okulu yöneticilerinin insan merkezlilik ve vizyon rollerine ilişkin anlamlı farklılıklar bulunmuştur
This study aims to reveal the elementary school administrators’ technology leadership roles, according to elementary classroom and subject teachers’ perception, and to evaluate these roles. In this mixed method research both qualitative and quantitative methods were used. In order to determine whether elementary school principals’ technology leadership role differentiate in respect of the independent variables such as subjects, gender, experience years in teaching, and number of student, the parametric analyze technique was used. Qualitative data was analyzed with the content analysis technique. According to the opinion of classroom and subject teachers, the technology leadership roles of the elementary school administrators such as human-centered, vision, communication and cooperation were performed partially support role were determined to be performed enough. It was assured that findings obtained from quantitative research techniques were also supported by findings obtained from interviews which were the techniques of qualitative part. No significant differences between the views of subject teachers and classroom teachers were found about elementary school administrators’ technology leadership roles. The results revealed that there were statistically significant differences in terms of gender variable among the views of the classroom teachers, related to the role of the vision of the elementary school administrators; among the views of the branch teacher, on the role of communication and cooperation. In terms of student number of schools, no significant differences were found between the views of teachers about elementary school administrators’ role of technology leadership. However, there were significant differences among subject teachers’ views about elementary school administrators’ technology leadership roles considering roles in vision and humancentered components
Konular
Diğer ID JA33YK64AS
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Mehmet Sincar
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Battal Aslan
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @ { jss257029, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {571 - 595}, doi = {}, title = {Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles}, key = {cite}, author = {Sincar, Mehmet and Aslan, Battal} }
APA Sincar, M , Aslan, B . (2011). Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 571-595. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24244/257029
MLA Sincar, M , Aslan, B . "Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 571-595 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24244/257029>
Chicago Sincar, M , Aslan, B . "Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 571-595
RIS TY - JOUR T1 - Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles AU - Mehmet Sincar , Battal Aslan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 571 EP - 595 VL - 10 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles %A Mehmet Sincar , Battal Aslan %T Elementary Teachers’ Views about School Administrators’ Technology Leadership Roles %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Sincar, Mehmet , Aslan, Battal . "İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Görüşleri". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 1 (Haziran 2011): 571-595.