Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 323 - 349 2011-06-01

J. Royce’un Sadakat Anlayışı ve Kötülüğün Üstesinden Gelebilmede Sadakatin Rolü
The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil

Emel Koç [1]

217 552

Josiah Royce, hiçbir felsefi konunun kötülük probleminin, teorik olarak, yanlış ifade edilmesinden daha cesaret kırıcı olmadığını söyleyerek, 18 ve 19.y.y. felsefelerinin genel eğilimine uygun bir biçimde dikkatini „kötülük‟ problemine yöneltmiştir. Royce‟un kötülük problemine dair yaklaşımının en çarpıcı özelliği, onun bu problemin üstesinden gelebilmenin yolu olarak sadakat odaklı bir ahlak anlayışını görmesi olmuştur. Kötülük problemine mantıksal olmaktan çok, varoluşsal bir perspektiften yaklaşarak, ancak pratik anlamda tecrübe edilmesi halinde, kötülük problemine sorumluluk bilinciyle yaklaşılabileceğine dikkat çeken Royce, kötülük ile mücadelede kolektif bir irade ve sorumluluğa vurgu yapmıştır. Bu kolektif irade ve sorumluluk ise ona göre sadakat yoluyla sağlanabilmek durumundadır
Stating that no philosophical issue is more discouraging than misstatement of the problem of evil in theory, Josiah Royce focused his attention on the problem of evil in accordance with the overall trend of philosophy in the 18th and 19th centuries. The most striking characteristic of Royce‟s approach to problem of evil is that he considered a loyalty-based moral perception to overcome this problem. Approaching the problem of evil through an existentialist perspective rather than a rational point of view and underlining that the problem of evil can only be addressed responsibly through experiencing it in practice, Royce emphasized a collective will and responsibility, which for Royce needs to be produced through loyalty, in fighting the evil
Konular
Diğer ID JA33YJ46CC
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Emel Koç
Kurum: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi A.B.D., Teknikokullar, Beşevler, Ankara

Bibtex @ { jss257052, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {323 - 349}, doi = {}, title = {The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil}, key = {cite}, author = {Koç, Emel} }
APA Koç, E . (2011). The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 323-349. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24244/257052
MLA Koç, E . "The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 323-349 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24244/257052>
Chicago Koç, E . "The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 323-349
RIS TY - JOUR T1 - The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil AU - Emel Koç Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 349 VL - 10 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil %A Emel Koç %T The Understanding of Loyalty in J. Royce and The Role of Loyalty in Overcoming The Evil %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Koç, Emel . "J. Royce’un Sadakat Anlayışı ve Kötülüğün Üstesinden Gelebilmede Sadakatin Rolü". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 1 (Haziran 2011): 323-349.