Yıl 2010, Cilt 9, Sayı 2, Sayfalar 279 - 301 2010-12-01

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları
The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program

Atınç OLCAY [1] , Zafer ÇELİK [2]

282 940

Otelcilik, insanın insana hizmet etmede şartların zorlandığı, imkânların en üst seviyede gerçekleştiği, bir hizmet sektörüdür. Hizmeti verenin de alanın da merkezinde insanın olduğu nadir iş kollarından birisidir. Üstün ve kusursuz bir hizmet esasına dayanması, farklı kültür ve milletlere hitap etmesi, ağır çalışma koşulları, güler yüz ve hoşgörü temelli olması gibi nedenlerden ötürü otelcilik mesleği büyük bir özveri ve fedakârlık ister. Bu noktada işini, mesleğini sevmeyen, saygı duymayan bir otelcinin başarılı olması mümkün olamadığı gibi ruhen ve bedenen de mutlu olması imkânsızdır. Bu araştırma, Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda eğitim gören öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algılamalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bununla beraber, otelcilik meslek algılamasını belirlemeye yönelik tutum ifadeleri ile öğrencilerin cinsiyetleri ile mezun oldukları lise türü değişkenleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algılamalarının ağırlıklı olarak olumlu olduğu ve otelcilik meslek algılamasını belirlemeye yönelik bazı tutum ifadeleri ile araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyeti ve mezun oldukları lise türü değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir
Hotel management is a service industry sector in which circumstances are requirea by one human serving another and where opportunities are highly materialized. It is one of the rare business types where “human” is at the center bath as the service provider and the receiver. İt depends on flawless service that addresses different cultures and nations, depends on hard working conditions and requires smiling face and tolerance in its nature. Thus hotel management profession necessitates commitment and sacrifice. In this respect, it is impossible for a hotelkeeper that does not like and respect his/her profession to become neither successful nor happy spiritually and physically. This research is conducted to find out the conceptions of the students in Gaziantep University Tourism and Hotel Management Community College. Additionally, in this research, it is observed whether the correlation between students’ approach to define hotel management as a profession have a meaningful difference in statistical variables like gender and the type of high school that they have graduated. Results indicate that large numbers of students participating in this research have a positive conception of the hotel management profession and there are determined meaningful differences between students’ approach towards the hotel management profession and their statistical variables like gender and the type of high school they graduated
Konular
Diğer ID JA32RC39CG
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Atınç OLCAY
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Yazar: Zafer ÇELİK
Kurum: Zirve Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Gaziantep

Bibtex @ { jss257077, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {9}, pages = {279 - 301}, doi = {}, title = {The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program}, key = {cite}, author = {OLCAY, Atınç and ÇELİK, Zafer} }
APA OLCAY, A , ÇELİK, Z . (2010). The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 279-301. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24246/257077
MLA OLCAY, A , ÇELİK, Z . "The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program". Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2010): 279-301 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24246/257077>
Chicago OLCAY, A , ÇELİK, Z . "The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program". Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2010): 279-301
RIS TY - JOUR T1 - The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program AU - Atınç OLCAY , Zafer ÇELİK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 301 VL - 9 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program %A Atınç OLCAY , Zafer ÇELİK %T The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program %D 2010 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD OLCAY, Atınç , ÇELİK, Zafer . "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları". Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 / 2 (Aralık 2010): 279-301.