Yıl 2009, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 275 - 298 2009-06-01

Türkiye’ye Yönelik Kültürel Turizm Turları ve Başlıca Güzergâhlar
Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey

Veysi GÜNAL [1] , Faruk ALAEDDİNOĞLU [2] , M. Sait ŞAHİNALP [3]

267 1059

Günümüzde turizm olgusu önemli bir endüstri haline gelmiştir. Şüphesiz bu endüstrinin en önemli uluslararası aktörleri tur operatörleridir. Türkiye’ye yönelik turizm hareketinin yaklaşık % 75’ni gerçekleştiren tur operatörleri, Türkiye turizmi açısından önemli bir misyon üstlenmektedirler. Bu anlamda ülkemize yönelik turların büyük kısmını organize eden, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD kaynaklı tur operatörleri, kültür turlarını düzenleme noktasında da önemli konumdadırlar. Bu ülkeler tarafından Türkiye’ye yönelik kültürel turlar incelendiğinde; turların ağırlıklı olarak, kitle turizmi bölgeleri veya onların yakın yörelerini kapsadığı görülmektedir. Bu durumda denilebilir ki; kültür turlarının kitle turizminin gölgesinde kalması, Türkiye turizmini çeşitlendirme politikasının başarıyla uygulanması engellemektedir. Makalede, Türkiye’deki kültürel çekiciliklerin yabancı tur operatörleri tarafından nasıl algılandığı, mekânın nasıl kullanıldığı ve daha geniş anlamda uluslararası ölçekte nasıl pazarlandığı konusu incelenmektedir
Today, the tourism has become a important industry. Certainly, the most important international actors af this industry are tour operators. The tour operators which realize about 75 percent of the total tourism activity to Turkey have taken a very important mission from the point of Turkey tourism. The, Germany, Netherlands, England and USA tour operators, which have made the important part of the tours to our country, have also an important position in organizating cultural tour. When the cultural tours, which have been planned to Turkey by this countries, have been studied it is seen that these tours have containied more mass tourism areas or near areas of these region. It can be said that Turkey’s not marketing its tourism correctly has be effective in this subject. With this research, it has been studied how the cultural attractions in Turkey have been perceived, consumed and marketed by abroad tour operators.
Konular
Diğer ID JA32RB56JK
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Veysi GÜNAL

Yazar: Faruk ALAEDDİNOĞLU

Yazar: M. Sait ŞAHİNALP

Bibtex @ { jss257095, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {8}, pages = {275 - 298}, doi = {}, title = {Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey}, key = {cite}, author = {GÜNAL, Veysi and ŞAHİNALP, M. Sait and ALAEDDİNOĞLU, Faruk} }
APA GÜNAL, V , ALAEDDİNOĞLU, F , ŞAHİNALP, M . (2009). Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (1), 275-298. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24247/257095
MLA GÜNAL, V , ALAEDDİNOĞLU, F , ŞAHİNALP, M . "Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 275-298 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24247/257095>
Chicago GÜNAL, V , ALAEDDİNOĞLU, F , ŞAHİNALP, M . "Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 275-298
RIS TY - JOUR T1 - Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey AU - Veysi GÜNAL , Faruk ALAEDDİNOĞLU , M. Sait ŞAHİNALP Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 298 VL - 8 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey %A Veysi GÜNAL , Faruk ALAEDDİNOĞLU , M. Sait ŞAHİNALP %T Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey %D 2009 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNAL, Veysi , ALAEDDİNOĞLU, Faruk , ŞAHİNALP, M. Sait . "Türkiye’ye Yönelik Kültürel Turizm Turları ve Başlıca Güzergâhlar". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 / 1 (Haziran 2009): 275-298.