Yıl 2009, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 447 - 477 2009-12-01

The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions
Bölgelere Göre Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Stratejik Yönetim Yaklaşımına İlişkin Görüşleri

Durdağı AKAN [1] , Mahmut SAĞIR [2] , Süleyman GÖKSOY [3]

962 956

In this study, it is aimed to reveal perception about the service regions of the primary education supervisors working in the five regions all around Turkey which are determined by the Ministry of Education, concidering the geographical situation, economical and social development level, transportation condition and service necessities. The primary education supervisors in the research, who were classified in accordance with the service regions they worked, were continuing thier “ guiding and on the job training, Inspecting and Evaluation, Investigating ind Inquisition” services, they put forward their opinions about the “strong and weak sides, opportunities and threats” which they confronted in their service regions.
Bu çalışmada; Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığınca; coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım koşulları ile hizmet gerekleri esas alınarak belirlenen beş bölgede görev yapan İlköğretim Müfettişlerinin çalıştıkları hizmet bölgelerine ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada görev yaptıkları hizmet bölgelerine göre gruplandırılan İlköğretim Müfettişleri,“Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme, Teftiş ve Değerlendirme, İnceleme ve Soruşturma” görevlerini yürütürken bölgelerinde karşılaştıkları “güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler” e ilişkin görüşlerini ortaya koymuşlardır
Konular
Diğer ID JA33YU24MH
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Durdağı AKAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yazar: Mahmut SAĞIR
Kurum: ?

Yazar: Süleyman GÖKSOY
Kurum: ?

Bibtex @ { jss257173, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {8}, pages = {447 - 477}, doi = {}, title = {The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions}, key = {cite}, author = {GÖKSOY, Süleyman and SAĞIR, Mahmut and AKAN, Durdağı} }
APA AKAN, D , SAĞIR, M , GÖKSOY, S . (2009). The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (2), 447-477. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24261/257173
MLA AKAN, D , SAĞIR, M , GÖKSOY, S . "The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 447-477 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24261/257173>
Chicago AKAN, D , SAĞIR, M , GÖKSOY, S . "The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 447-477
RIS TY - JOUR T1 - The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions AU - Durdağı AKAN , Mahmut SAĞIR , Süleyman GÖKSOY Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 477 VL - 8 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions %A Durdağı AKAN , Mahmut SAĞIR , Süleyman GÖKSOY %T The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions %D 2009 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD AKAN, Durdağı , SAĞIR, Mahmut , GÖKSOY, Süleyman . "Bölgelere Göre Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Stratejik Yönetim Yaklaşımına İlişkin Görüşleri". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 / 2 (Aralık 2009): 447-477.