Yıl 2009, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 503 - 523 2009-12-01

Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisi İçin G7 Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies

Levent KORAP [1]

151 379

Bu çalışmada enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik / önceleme ilişkisi 1973M01 – 2008M09 döneminde aylık gözlem aralığına sahip verilerle G7 ülkeleri için incelenmeye çalışılmıştır. Çağdaş üssel genelleştirilmiş ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans (EGARCH) yöntemleri doğrultusunda elde ettiğimiz ölçek enflasyon belirsizliği verisi ışığında gerçekleştirilen Granger nedensellik sınalamaları Friedman-Ball varsayımları ile desteklenen bir şekilde enflasyonun enflasyon belirsizliğinin pozitif bir işlev dahilinde nedeni olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, daha çok Cukierman-Meltzer varsayımlarıyla açıklanmaya çalışılan enflasyon belirsizliğinden enflasyona doğru pozitif anlamlı bir nedensellik için inceleme kapsamındaki bütün G7 ülkeleri için genel nitelikli bulgular elde edilememiş, bazı ülke örneklerinde bu tür bir çıkarsama desteklenirken bazı ülke örneklerinde de bu ilişkinin işareti negatif olarak bulunmuş ve diğer bazılarında da belirsizlikten enflasyona doğru bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Sonuç olarak, enflasyonun kendisiyle ilişkili ekonomide meydana gelen bir belirsizlik bileşeninin de kaynağı olduğu şeklinde bir çıkarsamaya ulaşılmıştır
In this paper the causality / precedence relationship between inflation and inflation uncertainty has been tried to be examined for the G7 countries with monthly frequency observations in the 1973M1 – 2008M09 period. In light of the proxy obtained for the inflation uncertainty data using contemporaneous exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (EGARCH) methods, the Granger causality tests indicate that supporting the arguments put forward by Friedman-Ball hypotheses, inflation is the Granger-cause of the inflation uncertainty considering a positive relationship. However, no clear-cut evidence for the positive causality running from inflationary uncertainty to inflation explained mainly by Cukierman-Meltzer hypotheses can be found for all the G7 countries in the sense that such an inference seems to be supported in some countries, the sign of this relationship varies in some others, and no causality has been found in still others. All in all, we infer that inflation is a cause of an associated uncertainty component related to itself occurred in the economy.
 • Apergis, N. (2004), “Inflation Output Growth, Volatility, and Causality: Evidence from Panel Data and the G7 Countries”, Economics Letters, 83, 185-91.
 • Ball, L. ve Cecchetti, S.G. (1990), “Inflation and Uncertainty at Short and Long Horizons”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 215-54.
 • Ball, L. (1992), “Why Does Higher Inflation Raise Inflation Uncertainty?”, Journal of Monetary Economics, 29, 371-78.
 • Bollerslev,T. (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, 31, 307-27.
 • Bollerslev,T. ve Wooldridge, J.M. (1992), “Quasi-maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances”, Econometric Reviews, 11, 143-72.
 • Caporale, T. ve McKiernan, B. (1997), “High and Variable Inflation: Further Evidence on the Friedman Hypothesis”, Economics Letters, 54, 65-8.
 • Cukierman, A. (1992),Central Bank Strategy,Ccredibility, and Independence, MIT Press, Cambridge.
 • Cukierman, A. ve Meltzer, A. (1986),“A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion and Asymmetric Information”, Econometrica, 54, September, 1099-128.
 • Daal, E., Naka, A. ve Sanchez, B. (2005), “Re-examining Inflation and Inflation Uncertainty in Developed and Emerging Countries”, Economics Letters, 89, 180- 86.
 • Devereux, M. (1989), “A Positive Theory of Inflation and Inflation Variance”, Economic Inquiry, 27, January, 105-16.
 • Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, Wiley&Suns, Inc. Engle, R.F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation”, Econometrica, 50, 987-1008.
 • Engle, R.F., Lilien, D.M. ve Robins, R.P. (1987), “Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model”, Econometrica, 55, 391–407.
 • Fountas, S. (2001), “The Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in the UK: 1885-1998”, Economics Letters, 74, 77-83.
Konular
Diğer ID JA33YU25ZT
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Levent KORAP
Kurum: ?

Bibtex @ { jss257174, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {8}, pages = {503 - 523}, doi = {}, title = {An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies}, key = {cite}, author = {KORAP, Levent} }
APA KORAP, L . (2009). An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (2), 503-523. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24261/257174
MLA KORAP, L . "An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 503-523 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24261/257174>
Chicago KORAP, L . "An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 (2009): 503-523
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies AU - Levent KORAP Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 523 VL - 8 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies %A Levent KORAP %T An Investigation for the Inflation and Inflation Uncertainty Relationship upon the G7 Economies %D 2009 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD KORAP, Levent . "Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisi İçin G7 Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme". Gaziantep University Journal of Social Sciences 8 / 2 (Aralık 2009): 503-523.