Year 2018, Volume 17, Issue 4, Pages 1516 - 1535 2018-09-27

Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği
The Effect of Financial Deepening on Economic Growth: 2001-2016 the Case of Turkey

Salih ÖZTÜRK [1] , Selen ÇOLTU [2]

104 204

Ekonomi biliminin son zamanlardaki tartışma konularından birisi, finansal faktörlerin ekonomik büyüme üzerindeki rolüne odaklanmaktadır. Bir ülkede kullanılan finansal araç çeşitliliğinin artması nedeniyle finansal araçların yaygınlık kazanması finansal derinleşmeyi gündeme getirmiştir. Dolayısıyla gelişmiş bir finans sisteminin finansal yenilikleri artıracağı yönündeki gelişmeler ekonomik büyümeyle ilişkilendirilmektedir. Ekonomik büyümenin sağlanmasında ve gerekli kaynakların oluşturulmasında finans sistemi önemli rol oynamaktadır. Buradan hareketle finansal sistem bir ekonomide fon arz ve talebi olan iktisadi birimlerin fon akımlarını düzenlemekle birlikte finansal araçların düzenleyici hukuki ve idari kurallar kapsamında bir araya gelmesiyle oluşan sistemi ifade etmektedir. Fon transferi aracılığıyla tasarrufların yatırımlara aktarılmasına imkan tanımaktadır. Ekonomide sağlanan gelir düzeyindeki artışlarla beraber toplumsal refahın artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, finansal derinleşmenin odak noktalarından biri olan finans sisteminin tanımlanmasına paralel olarak finansal derinleşme kavramının açıklığa kavuşturulması ve nihayetinde finansal derinleşmenin 2001-2016 yılları arasındaki ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönem ilişkisini ARDL eş bütünleşme sınır testi ile test ederek bunlar arasındaki nedensellik ilişkisini Toda-Yamamoto analizi ile incelemektir. 

Economic factors are the degree of economic growth. The spread of financial instruments has brought financial enforcement to the agenda. Therefore, developments in which an advanced financial system will enhance financial innovation are associated with economic growth. The financial system plays an important role in ensuring economic growth and creating the necessary resources. From this, the financial system is a system that emerges as a combination of legal and bilateral rules governing merger financial instruments to use funds flows of economic units of union economy. Transfer of savings through fund transfer. The economy contributes to the increase in the income level and the social welfare. The main purpose of this study was to clarify the concept of financial deepening in parallel with the definition of the financial system which is one of the focal points of financial deepening and finally to test the long term relation between the financial deepening and the economic growth approach between 2001-2016 with the ARDL cointegration boundary test, It is analyzed by Yamamoto analysis.

  • AĞIR, Hüseyin (2009). "Türkiye'de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi” Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Tezi Aydın 2009. ASLAN, özgür & KORAP, Levent H (2006). "Türkiye'de Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Güz 2006 sayı 17. KULARATNE, Chandana (2001). "An Examination of the Impact of Financial Deepening on Long-Run Economic Growth: An Application of a VECM Structure to a Middle-lncome Country Context” Trade and Industrial Policy Strategıes 2001 Annual Forum at Misty Hills, Muidersdrift September, 2001.
  • MOHAN, Rakesh (2006). "Economic Growth, Financial Deepening and Financial İnclusion” November 2006. MOLLAAHMETOĞLU, Ebubekir (2016). "Finansal Derinleşme: Türkiye'nin Finansal Derinliği Ve Panel Veri Analizi” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı.25, 2016. NDALU, Charles (2016). "Financial Deepening of Insurance and Economic Growth in Kenya” International Joumal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 6, No.1, January 2016.
  • NDEBBİO Udo John E. (2004). "Fınancıal Deepenıng,Economıc Growth and Development: Evıdence From Selected Subsaharan Afrıcan Countrıes” August 2004. OHWOFASA, Bright Onoriode & AIYEDOGBON, John Olu-Coris (2013). "Financial Deepening and Economic Growth in Nigeria, 1986-2011: An Empirical Investigation Joumal of Economics and Development Studies I (l); June 2013 pp. 2442 ORUÇ, Semiye & TURGUT, Ahmet (2014). "Finansal Derinleşme Ekonomik Büyüme ve Türk Finans Sistemi (1990 - 2010) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014.
  • ÖÇAL, Tezer & ÇOLAK, Faruk (1999). "Finansal Sistem ve Bankalar” Nobel Yayın Dağıtım Ankara 1999.
  • ÖZTÜRK, Nurettin & BARIŞIK, Salih & DARICI KILIÇ Havva (2010). ‘‘Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme Ve Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi” ZKÜ sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, sayı 12, 2010, ss. 95-119. ÖZTÜRK, Salih & TUĞAN, Gözde (2016). ‘‘Finansal Derinleşme ve Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği” Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi Yayınları Sayı:379 , Kazakistan Almatı 2016. SAFDAR, Luqman (2014). ' 'Financial Deepening and Economic Growth in Pakistan: An Application of Cointegration and VECM Approach” Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business Vol. 5 No. 12 April 2014.
  • SHAH, Syed Zülfiqar Ali and BHUTTA, Nousheen Tariq (2014). ”Does Fınancıaı Deepenıng Create Fınancıal Crıses? Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 5(7): 115-120. (ISSN: 2141-7024).
  • YETİZ, Filiz (2008). "Finansal Sistemin Yapısı, Finansal Derinleşme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Türk Finans Sistemi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Adana 2008.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics
Authors

Orcid: 0000-0001-6851-951X
Author: Salih ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6851-951X
Author: Selen ÇOLTU
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { jss375339, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1516 - 1535}, doi = {10.21547/jss.375339}, title = {Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Salih and ÇOLTU, Selen} }
APA ÖZTÜRK, S , ÇOLTU, S . (2018). Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1516-1535. DOI: 10.21547/jss.375339
MLA ÖZTÜRK, S , ÇOLTU, S . "Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (2018): 1516-1535 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/39349/375339>
Chicago ÖZTÜRK, S , ÇOLTU, S . "Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (2018): 1516-1535
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği AU - Salih ÖZTÜRK , Selen ÇOLTU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21547/jss.375339 DO - 10.21547/jss.375339 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1516 EP - 1535 VL - 17 IS - 4 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.375339 UR - https://doi.org/10.21547/jss.375339 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği %A Salih ÖZTÜRK , Selen ÇOLTU %T Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği %D 2018 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 17 %N 4 %R doi: 10.21547/jss.375339 %U 10.21547/jss.375339
ISNAD ÖZTÜRK, Salih , ÇOLTU, Selen . "Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 / 4 (September 2018): 1516-1535. https://doi.org/10.21547/jss.375339