Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 44 - 75 2018-01-30

WORKING WOMEN AND FAMILY
ÇALIŞAN KADIN VE AİLE

Yağmur TOPÇU [1]

170 674

 The family has continued its existence as a basic and natural social institution in all periods and in all societies. Whatever the society, family structure has become a basic necessity and the starting point of social life. In this context, the family is a historical and sociological phenomenon, as well as a vital prescription for societies. Because the social life is the starting family. Social power is based on family life. For this reason, robustness in life, social, political and economic life of the society is a sign of the failure of these forces to fail. The development and effects of women's family and other community areas were developed differently from men. Changes in culture and technology. It caused the family to change. Changes in the social, political and economic spheres will change the structure of the family and family relationships and the role that the individual will play. There is an increase in the number of women working in parallel with the industrialization process in our country. However, the gradual merger, dissolution and pre-industrialization of Turkey in terms of the change in the total value of industrial and post-industrial society is not very fast. On the one hand, industrial pre-productive values, on the other hand, are the new value of industrial society. In other words, the values ​​and attitudes of women towards both women's roles and attitudes towards working women are at the same level. This brings many problems.

 Aile, bütün dönemlerde ve bütün toplumlarda temel ve tabii sosyal bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür. Hangi toplum olursa olsun, o toplumda aile kurma sosyal hayatın temel bir ihtiyacı ve başlangıcı olmuştur. Bu yönüyle aile, tarihi ve sosyolojik bir olgu olmanın dışında, toplumlar için hayati bir önem ifade eder. Çünkü sosyal hayatın başlangıcı ailedir. Sosyal kuvvetin temeli aile hayatındadır. Bu sebeple aile hayatındaki sağlamlık, toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik hayatının sağlamlığına, bozukluk ise bu kuvvetlerin bozukluğuna işarettir. Kadının aile yapısı ve toplumun diğer alanlarındaki gelişme ve değişmelerden etkilenmesi erkekten farklı olarak gelişmiştir. Kültür yapısında ve teknolojideki değişmeler aile yapısının değişmesine sebep olmuştur. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki değişmeler, ailenin yapısını değiştireceği gibi, aile içi ilişkilerin ve bireyin yerine getireceği rollerin de farklılaşmasına sebep olmuştur.Ülkemizde sanayileşme sürecine paralel olarak çalışan kadınların sayısında artış gözlenmektedir. Ancak Türkiye’nin sanayi-öncesi, sanayi ve sanayi-sonrası toplum aşamalarını birlikte yaşaması nedeniyle, geleneksel değerlerdeki çözülme ve değişme çok hızlı olmamaktadır. Bir yandan sanayi toplumu öncesi geleneksel değerler yaşatılırken, diğer yandan sanayi toplumunun yeni değerleri oluşmaktadır. Yani hem kadınların rolleri ile ilgili geleneksel değerler ve tutumlar, hem de çalışan kadına yönelik olarak değişen değerler ve tutumlar aynı anda var olmaktadır. Bu ise birçok sorunu beraberinde getirmektedir

  • AYTAÇ, Serpil, (2001), Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa. ÇİFTÇİ, Birgül, (2004), “Türkiye’de Sanayileşme Sürecinde Çalışan Kadınlar ve Aile İçi Yaşam”, İstihdam Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, TİSK Yayını, Muğla. ÇOLAK, Ömer Faruk, Cem, KILIÇ, (2001), Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, TİSK Yayını, Ankara. ERKAL, Mustafa E., (1999), Sosyoloji (Toplum Bilimi), Der Yayınları, İstanbul. ERTÜRK, Şükran, (2008), Çalışma Hayatımızda Kadın Erkek Eşitliği, Belediye-İş Yayınları, Ankara
  • FİDAN, Fatma, (2005), “Çalışan Kadının Sorunu: Çatışan Roller Sorumluluklar ve Beklentiler Gıda Sektörü Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sa:32. --------, (2008), “Kadının Değeri: Kadınlık Çalışma Annelik”, Kadın Çalışma ve Toplum, Edt.: FİDAN, Fatma, Tuncay YILMAZ, Sakarya Yayıncılık, Sakarya. KORAY, Meryem, (1993), Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, İstanbul. --------, Meryem, (2000), Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa. OLAŞ, Öznur, (2006), Kadın Yöneticinin Çalışma Yaşamında Değişen Karakteristiği Üzerine Bir Saha Çalışması: Sakarya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖNEL, Nursun, (2006), İş-Aile Çatışmasının Çalışan Kadının Aile İçi İlişkileri Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZKALP, Enver, (2005), Sosyolojiye Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. RAZON, Norma, (1983), Çalışan Anne ve Çocuk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. SAKA, Gülay, (2004), Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadınların Cinsiyet Ayrımcılığı Sorunları: Sakarya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. SARI, Selahattin, (2000),” Kadının Ekonomideki Yeri”, Hukukta Kadın Sempozyumu 30 Eylül- 1 Ekim 1999, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, (1998), 1995 Yılında Pekin’de Gerçekleşen İV. Dünya Kadın Konferansı Sonuçlarının Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı, Ankara. YILDIRIM, Kemal, Günsel DOĞRUL, (2008), “Çalışmak ya da Çalışmamak: Türkiye’de Kentsel Alanlarda Yaşayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:VIII, Sa:1. YILDIRIM, Neşide, (2006), Ailenin Yapısı ve Problemleri, Yeşerim Bilim Araştırma Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yağmur TOPÇU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jssh393358, journal = {Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {2602-4276}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {44 - 75}, doi = {}, title = {ÇALIŞAN KADIN VE AİLE}, key = {cite}, author = {TOPÇU, Yağmur} }
APA TOPÇU, Y . (2018). ÇALIŞAN KADIN VE AİLE. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (1), 44-75. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jssh/issue/35726/393358
MLA TOPÇU, Y . "ÇALIŞAN KADIN VE AİLE". Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 44-75 <http://dergipark.gov.tr/jssh/issue/35726/393358>
Chicago TOPÇU, Y . "ÇALIŞAN KADIN VE AİLE". Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 44-75
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞAN KADIN VE AİLE AU - Yağmur TOPÇU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 75 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi ÇALIŞAN KADIN VE AİLE %A Yağmur TOPÇU %T ÇALIŞAN KADIN VE AİLE %D 2018 %J Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P 2602-4276- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD TOPÇU, Yağmur . "ÇALIŞAN KADIN VE AİLE". Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 1 (Ocak 2018): 44-75.