Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 1 - 20 2017-12-31

TURKEY-KAZAKHSTAN RELATIONS AND HIGHER EDUCATION POLICIES
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI

Emre BURSA [1]

152 581

After the disintegration of the Soviet Union, the Republic of Turkey has gained the opportunities to develop Turkish World is connected historical and spiritual roots by establishing direct relations with the new independent republics that have occurred in this region. In spite of certain problems and criticisms over the past quarter of a century, significant distance has been achieved in bilateral and multilateral relations. Asia's rising star Kazakhstan's potential for cooperation is very important to use the efficiently in the context of relations with Turkey. The level of relations between Turkey and Kazakhstan has a satisfactory quality at this point. Projects carried out between the two countries in the field of education, one of the topics to be examined in multi-dimensional relations. These projects attract attention in terms of both bilateral relations and increasing cooperation opportunities in the Turkish World in general.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve manevi kökler ile bağlı olduğu Türk Dünyası’nı, bu bölgede meydana gelmiş yeni bağımsız cumhuriyetlerle doğrudan ilişkiler kurarak geliştirme fırsatını kazanmıştır. Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl içinde belli sorun ve eleştirilere rağmen ikili ayrıca çok taraflı ilişkilerde önemli mesafe katedilmiştir. Türkiye ile ilişkiler bağlamında Asya’nın yükselen yıldızı diye nitelendirilen Kazakistan’ın işbirliği potansiyelini verimli bir şekilde kullanmak büyük önem arz etmektedir. Gelinen noktada Kazakistan ile Türkiye ilişkilerinin düzeyi tatmin edici bir niteliğe sahiptir. Çok boyutlu ilişkiler içinde ele alınıp incelenmesi gereken konulardan birisi de iki ülke arasında eğitim alanında yapılan projelerdir. Bu projeler hem ikili ilişkilerin hem de genel olarak Türk Dünyası’nda işbirliği olanaklarının artırılması açısından dikkat çekmektedir.

 • Asker A. (2014). “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Sürecine İlişkin Bazı Hususlar,” İçinde: Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, Editör: Almagül İsina, TASAM Yayınları, 2014, s.149-152.
 • Baki, P.M. (2014). “Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi,” Bilge Strateji Dergisi, Cilt:6, Sayı:11, s.133-162.
 • Bıyıklı M. (2016). “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İşbirlikleri,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Avrasya Özel Sayısı, s.404-418.
 • Boya A. (2008). Ahmet Yesevi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çöllü E.F. ve Öztürk Y.E. (2010). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum ve İletişim Sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği),” Journal of Azerbaijani Studies, Sayı:6, s.223-239.
 • Ebrem İ.S. (2015). “Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesi,” İçinde: International Conference On Eurasian Economies 2015, Editör: Selahattin Sarı, Alp H. Gencer, İlyas Sözen, Kazan, s.330-336.
 • Erdoğan H. (2014). “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Uluslararası Hukuki Kişiliği,” Yasama Dergisi, Sayı:27, s.5-30.
 • Güler C. (2010). “Türkiye’de Kazak Kültür ve Tarih Hakkındaki Çalışmalara Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:29, Sayı:47, s.177-196.
 • Gündoğdu A. ve Güler C. (2017). “Kazakistan’ın Bağımsızlığının Tanınma Süreci ve Türk Kamuoyundaki Yankıları,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:36, Sayı:61, s.75-93.
 • Mengi S. (2015). Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014), Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Mert O. (2015). “Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu,” Türk Araştırmalar Enstitüsü Dergisi, Sayı:53, s.273-290.
 • Özkan İ. (2003). “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Burslu Öğrencilerin Meseleleri ve Çözüm Teklifleri,” içinde: 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ’a Armağan IV. Cilt, Editör: Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat, ASAM Yayınları, Ankara, s.137-154.
 • Özoğlu M. ve Bekir S. G. Ve Coşkun İ. (2012). Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, SETA, Ankara.
 • Öztürk S. (2014). Büyük Öğrenci Projesinden Türkiye Bursları Projesine Geçiş Süreci ve Türkiye’nin Öğrenci Politikasındaki Değişim, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uzmanlık Tezi.
 • Raikhan K. (2015). Dış Ticaret Açısından Kazakistan Türkiye İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Taldybayeva D. (2012). Türk Dünyasında Entegrasyon Süreci: Türkiye-Kazakistan İkili İşbirliğinin Sürece Etkileri, Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Terzi H.M. (2013). Türkiye’nin Büyük Öğrenci Projesi, Ufuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • TİKA, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649.
 • Türk Konseyi, http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10.
 • Tüymebayev C. (2012). “Kazakistan Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı,” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:18, s.8-13.
 • YÖK, https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9214-4287
Yazar: Emre BURSA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jssh396217, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI}, key = {cite}, author = {BURSA, Emre} }
APA BURSA, E . (2017). TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI. Journal of Social Sciences and Humanities, 1 (2), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jssh/issue/35726/396217
MLA BURSA, E . "TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI". Journal of Social Sciences and Humanities 1 (2017): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/jssh/issue/35726/396217>
Chicago BURSA, E . "TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI". Journal of Social Sciences and Humanities 1 (2017): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI AU - Emre BURSA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 1 IS - 2 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI %A Emre BURSA %T TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI %D 2017 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD BURSA, Emre . "TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSEK EĞİTİM POLİTİKALARI". Journal of Social Sciences and Humanities 1 / 2 (Aralık 2017): 1-20.