Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0723 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir YILDIZ |

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2016 yılında yayın hayatına başlayan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı uluslararası hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak çevrimiçi ve özel sayı olarak yayınlanmakta, açık erişim politikasını benimsemektedir. Değişen ve sürekli bir gelişim içerisinde olan günümüz dünyasında, spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü spor endüstrisi günümüzde birçok farklı alanlardan etkilenebilmektedir. Bu düşünceyle yola çıkan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve Spor-Sağlık Bilimleri alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan JSSR; Türkiye Atıf Dizini, Bielfield Academic Search Engine, Rootingindexing, Science Library Index, Scientific World Index, Asos indeks, Academic Keys, Journal Factor, Türk Eğitim İndeksi, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index ve Google Scholar veri tabanlarında dizinlenmektedir. Dergi ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

Saygılarımızla.

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2548-0723 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir YILDIZ |
Kapak Resmi

6.209

8.123

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2016 yılında yayın hayatına başlayan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı uluslararası hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak çevrimiçi ve özel sayı olarak yayınlanmakta, açık erişim politikasını benimsemektedir. Değişen ve sürekli bir gelişim içerisinde olan günümüz dünyasında, spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü spor endüstrisi günümüzde birçok farklı alanlardan etkilenebilmektedir. Bu düşünceyle yola çıkan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi;

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve Spor-Sağlık Bilimleri alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan JSSR; Türkiye Atıf Dizini, Bielfield Academic Search Engine, Rootingindexing, Science Library Index, Scientific World Index, Asos indeks, Academic Keys, Journal Factor, Türk Eğitim İndeksi, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index ve Google Scholar veri tabanlarında dizinlenmektedir. Dergi ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

Saygılarımızla.