Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2016 yılında yayın hayatına başlayan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı uluslararası hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Değişen ve sürekli bir gelişim içerisinde olan günümüz dünyasında, spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü spor endüstrisi günümüzde birçok farklı alanlardan etkilenebilmektedir. Bu düşünceyle yola çıkan Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi;

-      Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

-      Spor Yönetimi,

-      Rekreasyon,

-      Hareket ve Antrenman Bilimleri,

-      Sporda Psiko-sosyal Alanlar,

-      Spor-Sağlık Bilimleri ve

-   Sporda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanlarında,

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak çevrimiçi ve özel sayı olarak yayınlanmakta, açık erişim politikasını benimsemektedir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan JSSR; Türkiye Atıf Dizini, Bielfield Academic Search Engine, Rootingindexing, Science Library Index, Scientific World Index, Asos indeks, Academic Keys, Journal Factor, Türk Eğitim İndeksi, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index ve Google Scholar veri tabanlarında dizinlenmektedir. Dergi ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz

Saygılarımızla.