Journal of Tourism Intelligence and Smartness
Kapak Resmi
e-ISSN 2651-3420 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Yunus Topsakal |
Journal Title:Journal of Tourism Intelligence and Smartness
eISSN:2651-3420
Owner:Dr. Yunus Topsakal

Editor(s)

:

:

Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu

Dr. Yunus Topsakal

Official Language:English and Turkish
Publisher:Dr. Yunus Topsakal
Publication Frequency:2 issues per year
Review Process:Double blind peer review / Plagiarism will be detected by iThenticate
Access Availability:Full open access
Fees/Charges:No submission and publication fees or page charges
Abstracting & Indexing:Türkiye Turizm Dizini, Google Scholar, ResearchBib, Index Copernicus, CiteFactor

Journal of Tourism Intelligence and Smartness

e-ISSN 2651-3420 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Yunus Topsakal |
Kapak Resmi

707

2.465
Journal Title:Journal of Tourism Intelligence and Smartness
eISSN:2651-3420
Owner:Dr. Yunus Topsakal

Editor(s)

:

:

Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu

Dr. Yunus Topsakal

Official Language:English and Turkish
Publisher:Dr. Yunus Topsakal
Publication Frequency:2 issues per year
Review Process:Double blind peer review / Plagiarism will be detected by iThenticate
Access Availability:Full open access
Fees/Charges:No submission and publication fees or page charges
Abstracting & Indexing:Türkiye Turizm Dizini, Google Scholar, ResearchBib, Index Copernicus, CiteFactor
Cilt 1 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. TURİZM 4.0 - TURİST 5.0: İNSAN DEVRİMİNİN NEDEN ENDÜSTRİ DEVRİMLERİNDEN BİR NUMARA ÖNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN BAKIŞ
  Sayfalar 1 - 11
  Yunus TOPSAKAL, Nedim YÜZBAŞIOĞLU, Pınar ÇELİK, Mehmet BAHAR
 2. THE USE OF BRANDING AND MARKET SEGMENTATION IN HOTEL MARKETING: A CONCEPTUAL REVIEW
  Sayfalar 12 - 23
  Yusuf Hossein KHAN, Sheikh Md. Abdul HAKEEM, Nikola NAUMOV
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE YÖNELİK ANTİPATİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ
  Sayfalar 24 - 33
  Murad Alpaslan KASALAK, Gülseren YURCU, Zeki AKINCI
 4. TURİZM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 34 - 74
  Cem IŞIK, Emre AKOĞUL, Sedat TAŞ, Abdulkadir UYRUN, Tahmina HAJİYEVA, Barış TURAN, Ahmet Halil DIRBO
 5. UNDERSTANDING SOUVENIR AS AN ESSENTIAL INSTRUMENT FOR GUIDING TOURISTS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
  Sayfalar 75 - 87
  Manjeet SINGH