Journal of Tourism Theory and Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-7583 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |

Journal of Tourism Theory and Research çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir. 

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını için olduğu gibi makale indirilmesi ve yorumları için de herhangi bir ücret talep etmemektedir.

İndeks & Veritabanı

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad

Journal of Tourism Theory and Research

e-ISSN 2458-7583 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi

17.326

22.930

Journal of Tourism Theory and Research çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir. 

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını için olduğu gibi makale indirilmesi ve yorumları için de herhangi bir ücret talep etmemektedir.

İndeks & Veritabanı

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad
Cilt: 5, Sayı: 2 Futourism Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Mar 2019
 1. Sosyal ve ekonomik değişimin otel çalışanlarının işe adanmışlık ve işten ayrılma niyetine etkisi
  Sayfalar 75 - 85
  Ali Dalgıç, Yılmaz Akgündüz
 2. Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma
  Sayfalar 86 - 98
  Burçin Cevdet Çetinsöz, Mustafa Atsan
 3. Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi
  Sayfalar 99 - 111
  Erdinç Karadeniz, Cemile Öcek
 4. Yabancı turistlerin Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerini kurumsal itibar açısından değerlendirme düzeyleri
  Sayfalar 112 - 122
  Cenk Murat Koçoğlu, Şule Kıycı
 5. Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği
  Sayfalar 123 - 133
  Sevda Sahilli Birdir, Derya Toksöz, Kemal Birdir
 6. Değişen seyahat kültüründe yeni bir kavram: Travel Itch
  Sayfalar 134 - 143
  Derya Toksöz, Gizem Çapar, Beril Dönmez
 7. Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi
  Sayfalar 144 - 154
  Emine Kale
 8. Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi ve tüketici doyumu: Kastamonu örneği
  Sayfalar 155 - 170
  Aydoğan Aydoğdu, Emrah Yaşarsoy, Tuğba Dilsiz
 9. Halka açık konaklama işletmelerinde maliyet yapışkanlığının analizi
  Sayfalar 171 - 181
  Erdinç Karadeniz, Fatih Günay, Levent Koşan
 10. Türkiye’nin turizm talebinin tahmininde görünürde ilişkisiz regresyon modelinin kullanılması
  Sayfalar 182 - 190
  Halil İbrahim Keskin
 11. Borsa İstanbul havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin döviz kuru risklerinin incelenmesi
  Sayfalar 191 - 202
  Mehmet Beyazgül, Erdinç Karadeniz
 12. Akıllı destinasyon: Turizm, inovasyon, girişimcilik ve çözüm bekleyen konular
  Sayfalar 203 - 211
  Mehmet Cihan Yavuz
 13. Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin davranışsal profili ve Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak sorunları
  Sayfalar 212 - 227
  Mehtap Özkan Buzlu, Gülser Yavuz, Kamil Unur, Dilek Atçı
 14. Impact of communication satisfaction and work-life balance on employee turnover intention
  Sayfalar 228 - 238
  Mohamed Kamal Abdien
 15. Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması
  Sayfalar 239 - 249
  Murad Alpaslan Kasalak, Gülseren Yurcu, Zeki Akıncı, Gamze Kasalak
 16. Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 250 - 259
  Murat Özdamar, Mehmet Şimşek
 17. Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi
  Sayfalar 260 - 272
  Mustafa Atsan, Burçin Cevdet Çetinsöz
 18. Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi
  Sayfalar 273 - 281
  Erhan Coşkun, Seden Doğan
 19. TripAdvisor’da Türk Hava Yolları için yapılan değerlendirmelerin incelenmesi
  Sayfalar 282 - 291
  Ozan Güngör, Mehtap Yücel Güngör, Seden Doğan
 20. Restoran mutfaklarında yeşil nesil restoran hareketi: “La Mancha Restoran” örneği
  Sayfalar 292 - 300
  Semra Akar Şahingöz, Enes Güleç
 21. Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığına etkisi: BIST turizm firmaları üzerine bir uygulama
  Sayfalar 301 - 316
  Turhan Korkmaz, Serdar Yaman
 22. Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach
  Sayfalar 317 - 326
  Ali Erhan Zalluhoğlu, Hande Bilgehan, Özge Çolakoğlu Havare, Elif Tunalı Çalışkan
 23. Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi
  Sayfalar 327 - 339
  Asım Saldamlı, Filiz Özen