Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 239 - 249 2019-03-15

Investigation of toxic behavior in tourism business: Antalya area research
Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması

Murad Alpaslan Kasalak [1] , Gülseren Yurcu [2] , Zeki Akıncı [3] , Gamze Kasalak [4]

14 26

It is a sector where there is intense competition in tourism and many employees try to do business in difficult conditions. The aim of this research is to determine the toxic behaviors exhibited in tourism enterprises. In this context, it was aimed to determine the toxic behaviors perceived by tourism businessmen in Antalya province according to various identity variables. The "Toxic Behavior Scale" developed by Kusy and Holloway (2009) and adapted to Turkish by the researchers was collected in the study. This scale, which is intended for the determination of toxic behavior of employees, is thought to make an important contribution to national field literature due to its specificity. In addition, the results of the study are considered important for future studies aimed at preventing toxic behavior in tourism enterprises. At the end of the research, it is suggested that people perceive different toxic behaviors according to different demographic characteristics in tourism enterprises and suggestions for eliminating toxic behaviors are presented.

Turizmde yoğun rekabetin bulunduğu ve birçok çalışanın zorlu koşullarda işini yapmaya çalıştığı bir sektördür. Bu araştırmanın amacı turizm işletmelerinde sergilenen toksik davranışları belirlemektir. Bu bağlamda, Antalya ilinde yer alan turizm işletmeleri çalışanlarının algıladıkları toksik davranışları çeşitli kimlik değişkenlere göre tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada Kusy ve Holloway (2009) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilecek olan “Toksik Davranışlar Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. İşgören toksik davranışlarını tespitine yönelik olan bu ölçek, özgünlüğü nedeniyle ulusal alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, araştırmanın sonuçları turizm işletmelerinde toksik davranışları önlemeyi amaçlayan gelecek çalışmalar için önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda kişilerin turizm işletmelerinde farklı demografik özelliklere göre farklı toksik davranışlar algıladıkları ve toksik davranışları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

 • Akova, O. & Işık, K. (2008),Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 17-44.
 • Albrecht, K. (2006), Sosyal zekâ - Başarının yeni bilimi (1. Basım) (Çev. Selda Göktan), İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Aron, A., Aron, E.N. and Coups, E.J., Statistics for the Behavioral and Social Sciences a Brief Course, Pearson International Edition, Upper Saddle River, 2008.
 • Büyüköztürk, Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorumu, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • Çetinkaya, H. & Ordu, A. (2018), Okul Yöneticilerinin Toksik (Zehirli) Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 15-27.
 • Duncan, C., Advanced Quantitative Data Analysis. McGraw-Hill Education, 2003.
 • Einspruch, E.L., An Introductory Guide to SPSS for Windows, SAGE Publications, London, 1998.
 • Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004.
 • Kasalak, G. & Aksu, M. (2016), Örgütler Nasıl Zehirlenir? Öğretim Elemanlarının Örgütsel Toksisite Algıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) , 31(4), 676-694.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir‟Deki Beş Ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), 92-107.
 • Töremen, F. & Çankaya, İ. (2008), Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 1 (1), 33-47.
 • Umur, K. & Pekerşen Y.(2016), İş Stresi İle Toksik Davranışlar Arasındaki İlişki: Aşçılar Üzerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (1), 108-129.
 • Üngüren, E., Doğan, H., Özmen, M. & Tekin, Ö. A. (2010), Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi, Journal of Yaşar University, 17 (5), 2922-2937.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4421-1921
Author: Murad Alpaslan Kasalak (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6735-0430
Author: Gülseren Yurcu
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8643-3429
Author: Zeki Akıncı
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-5084-0054
Author: Gamze Kasalak
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bibtex @conference paper { jttr480597, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {239 - 249}, doi = {10.24288/jttr.480597}, title = {Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması}, key = {cite}, author = {Kasalak, Murad Alpaslan and Yurcu, Gülseren and Akıncı, Zeki and Kasalak, Gamze} }
APA Kasalak, M , Yurcu, G , Akıncı, Z , Kasalak, G . (2019). Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması. Journal of Tourism Theory and Research, 5 (2), 239-249. DOI: 10.24288/jttr.480597
MLA Kasalak, M , Yurcu, G , Akıncı, Z , Kasalak, G . "Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019): 239-249 <http://dergipark.gov.tr/jttr/issue/43713/480597>
Chicago Kasalak, M , Yurcu, G , Akıncı, Z , Kasalak, G . "Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019): 239-249
RIS TY - JOUR T1 - Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması AU - Murad Alpaslan Kasalak , Gülseren Yurcu , Zeki Akıncı , Gamze Kasalak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.480597 DO - 10.24288/jttr.480597 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 249 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.480597 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.480597 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması %A Murad Alpaslan Kasalak , Gülseren Yurcu , Zeki Akıncı , Gamze Kasalak %T Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.480597 %U 10.24288/jttr.480597
ISNAD Kasalak, Murad Alpaslan , Yurcu, Gülseren , Akıncı, Zeki , Kasalak, Gamze . "Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (March 2019): 239-249. https://doi.org/10.24288/jttr.480597