Journal of Universal History Studies
Kapak Resmi
ISSN 2667-4432 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit Dokuyan | http://dergipark.gov.tr/juhis
 • Journal of Universal History Studies (JUHIS): Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Bilimsel makalenin yanı sıra kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

 • Dergimizde; Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi Coğrafya, Yerel ve Sözlü Tarih, Uluslararası İlişkiler(Tarih ile alakalı olmalıdır) ve Arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır.

 • Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. Çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır.

 • Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 • Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.

 • Makalenin sisteme  ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır.

Journal of Universal History Studies

ISSN 2667-4432 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Sabit Dokuyan | http://dergipark.gov.tr/juhis
Kapak Resmi

113

229
 • Journal of Universal History Studies (JUHIS): Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Bilimsel makalenin yanı sıra kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

 • Dergimizde; Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi Coğrafya, Yerel ve Sözlü Tarih, Uluslararası İlişkiler(Tarih ile alakalı olmalıdır) ve Arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır.

 • Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. Çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır.

 • Dergide yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 • Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.

 • Makalenin sisteme  ilk yüklenişinde yazar ile ilgili bilgiler makale metni içerisinde bulunmamalıdır.