Amaç

Journal of Universal History Studies (JUHIS): Tarih biliminin tüm alanları ile ilgili hazırlanmış olan bilimsel çalışmaları titiz bir hakem sürecinden geçirerek yayınlama amacı taşımaktadır. Yayınlanan bu çalışmalar ile Türk ve Dünya tarihi çalışmalarına katkı sağlamak, bilimsel çalışmaların okuyucuyla buluşmasına aracı olmak hedeflenmektedir. Dergi açık erişim sistemini kullanarak çok daha fazla okuyucuya ulaşmak arzusundadır.

Kapsam

Journal of Universal History Studies (JUHIS): Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak çıkarılan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Bilimsel makalenin yanı sıra kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir. Dergimizde; Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi Coğrafya, Yerel ve Sözlü Tarih, Uluslararası İlişkiler (Tarih ile alakalı olmalıdır) ve Arkeoloji alanlarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeye almaktadır.