Etik Kurallar

Yazar İçin Etik Kurallar

 • Dergiye çalışma gönderen tüm yazarlar gönderdikleri yazının hukuki sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.  İntihal konusunda yükümlülük yazara aittir. Bir makale yazarın kendi çalışmasından türetilmiş ise bu mutlaka dipnotta belirtilmelidir. Kaynağı belirtilmeden hiçbir bilgi kullanılmamalıdır.
 • Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.

 • Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaya katkısı olan kimselerin isimleri mutlaka belirtilmelidir. Aynı zamanda çalışmaya katkısı olmadığı halde bir kişinin isminin eklenmesi bilimsel etik bakımından yanlış bir uygulamadır. Bu durumlarda sorumluluk makaleyi gönderen kişiye aittir.

 • Yapılan bir çalışma aynı anda birden çok dergiye gönderilmemelidir.

 • Kullanılan bilgi ve belgelerde tahrif yapmak, kişi ve kurumları aşağılayacak ifadeler kullanmak, milli ve dini duyguları kötülemek akademik çalışmalarda yer almaması gereken ifadelerdir.

 

Hakem İçin Etik Kurallar

 • Hakem olarak atanan uzman kişiler kendilerine gelen çalışmaları tarafsız ve bilimsel etik kurallarına uyarak değerlendirmelidir.

 • Hakem için uygun görülen zaman dilimi içerisinde çalışma değerlendirilip sisteme sonuç yüklenmelidir. Bu hem derginin yayın süreci için önem arz ederken hem de araştırmacının akademik istek ve beklentilerinin gerçekleşmesi için önemli bir durumdur.

 • Gönderilen çalışma ile ilgili olarak editörlerin fark etmediği etik dışı durumlar hakemler tarafından tespit edilirse derhal dergi editörlerine bildirilmelidir.

 • Okumadan veya özensiz şekilde incelenerek raporlanan makalelerin sonraki süreçte karşılaşacağı eleştirilerde ve hukuki yaptırımlarda hakemin kendisinin mağdur olmaması için gereken özeni göstermesi beklenmektedir.

 

Editörler İçin Etik Kurallar

 

 • Dergiye gönderilen her türlü çalışma hiçbir ayrım gözetilmeksizin değerlendirmeye alınmalıdır. Değerlendirme sürecinin başlatılmasında gereken hassasiyet gösterilmelidir.

 • Hakem süreci mutlaka gizli tutulmalıdır.

 • Editörler hem çalışmanın ilk geldiği süreçte hem de yayınlanma aşamasında titiz olarak çalışmalı, yayınlanmasında sakınca görülen çalışmaları mutlaka reddetmelidir.