Dergi Hakkında

Makaleler dergi yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak eksiksiz olarak DergiPark sistemi aracılığıyla gönderilir. Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulunca bir ön incelemeden geçirilerek alanda uzman iki hakeme yollanır. Hakeme yollanan çalışmalarda yazar ile ilgili tanıtıcı bir ibare olmaz (çift-kör hakem değerlendirmesi). Hakemlerin değerlendirme formu üzerinden yapacakları değerlendirme sonucunda düzeltme var ise yazara çalışma yeniden gönderilir. Eğer iki hakemden de olumlu rapor gelir ise çalışma editörler tarafından son bir kez gözden geçirilerek uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Çalışma ile ilgili hakem raporlarının biri olumlu biri olumsuz ise üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri yazarla paylaşılmaz. Hakemlerin göndermiş oldukları raporlar gizlidir ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Yayın kurulu; Derginin yazım kuralları, şekil ve içeriksel yönleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Dergiye hakem sürecine dahil edilmek üzere gönderilen yazılar iade edilmez. Çalışmalar aynı anda başka hakem süreçleri içerisinde olmamalıdır. Dergimizde yayınlanan eserler için yazara herhangi bir telif ücreti verilmemektedir. Yayınlanan her yazının sorumluluğu yazarına aittir. Dergide yayınlanan yazıların tüm hakları Journal of Universal History Studies'e aittir. Bu yazılar herhangi başka bir eser içerisinde tarafımızdan izin alınmadan yayınlanamaz. Dergide yayınlanan makalelerden ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.


Dergimizde çeşitli vesilelerle misafir editörlük uygulamaları da gerçekleştirilecektir. Bu şekilde misafir editörlük uygulaması yapılacağı dönemlerde konu ilgililere duyurulacaktır.

Dergi çeşitli vesilelerle özel sayılar yayımlayacaktır.

Dergiye gönderilen makaleler benzerlik yönü tarandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Benzerlik oranı en fazla %30 olabilir.