Journal of Yaşar University
Kapak Resmi
ISSN 1305-970X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi |

Journal of Yaşar University

ISSN 1305-970X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi |
Kapak Resmi

122.857

169.899
Journal of Yaşar University/January (2018) Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 49 - Oca 2018
 1. Ocak 2018 Editoryal
  Sayfalar 0 - 0
  Meltem İnce Yenilmez
 2. Researching of Job Satisfaction Levels of Public Personnel Who have Worked in Agricultural Services
  Sayfalar 1 - 8
  Şener UYSAL
 3. Hicri Takvim Etkisi: Borsa İstanbul Gıda-İçecek, Hizmetler ve Ulaştırma Endekslerinde Yer Alan Paylar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 9 - 21
  Yrd.Doç.Dr. Nasıf Özkan, Prof.Dr. Murat Akbalık
 4. Destinasyon Kişiliği, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Çanakkale Örneği
  Sayfalar 22 - 32
  serkan türkmen, Lütfi ATAY, Ezgi TÜRKMEN
 5. DYY’ların Gelişmekte ve Gelişmiş Ülkelerde’ki Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
  Sayfalar 33 - 42
  Burçak Polat
 6. Günübirlik Tur E-Broşürlerine Yönelik İçerik Çözümlemesi : Karadeniz Bölgesi Örneği
  Sayfalar 43 - 52
  İsmail Kızılırmak, Onur Cüneyt Kahraman, İbrahim Çifçi
 7. İMALAT SANAYİSİ’NDE AR-GE HARCAMALAR’ININ ÜCRET’E ETKİSİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 53 - 67
  Kerem Özen, M.Akif Arvas
 8. İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi
  Sayfalar 68 - 78
  Dr. Taha Eğri
 9. Türk Kredi Temerrüt Takası Primlerindeki Doğrusal Olmayan Yapı
  Sayfalar 79 - 85
  Deniz İlalan
 10. Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 86 - 100
  Dr. Sinemis Zengin, Yrd.Doç.Dr. Serhat Yüksel, Dr. Mustafa Tevfik Kartal
 11. Yapısal Güçlendirme: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 101 - 111
  Sevgin Batuk Turan
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar