Dergi İletişim
Ad: KADER Kelam Araştırmaları Dergisi
E-posta: kaderdergi@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün
E-posta: duzgun@ankara.edu.tr
Editör
Ad: Mehmet BULĞEN
E-posta: mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Adres:

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No. 2
Altunizade Üsküdar İSTANBUL


Editör
Ad: Mustafa Selim YILMAZ
E-posta: s.mutekellim@gmail.com
Adres:

KBÜ İlahiyat Fakültesi
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü
78050 - KARABÜK


Editör
Ad: Abdullah DEMİR
E-posta: abdillahdemir@hotmail.com
Adres:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
C -325 Esenboğa Külliyesi
ANKARA


Teknik İletişim
Ad: Hasan CANSIZ
E-posta: hcansiz@gmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090
Meram / KONYA


Teknik İletişim
Ad: Ahmet Mekin KANDEMİR
E-posta: ahmetmekin@hotmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090
Meram / KONYA


Dergi Yeni Adı

KADER

Derginin 2017 ve sonrası arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER) Yayın Tarihleri Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru

Saygıdeğer Kelam Camiası,


Dergimiz yayın periyotlarının akademik süreçlere daha uygun hale getirilmesi amacıyla KADER editörler toplantısında alınan karar gereği, dergimizin yayın tarihleri Haziran ve Aralık ayları olarak  güncellenmiştir. Aralık sayımız için son makale kabul tarihi 15 Kasım 2017’dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler Haziran 2018 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.


Bilgilerinize arz olunur.


Kelam Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu