Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 275 - 282 2017-07-31

THE PROBLEM OF METHODOLOGY IN UNDERSTANDING THE RELIGION: “THE EXAMPLE OF HASAN HANAFĪ”
DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”

Ramazan Altıntaş [1]

328 717

It is Allah’s intention that determines the Truth in religion. Religious scholars have expressed single and multiple methods in exploring His intention. Hasan Hanafi, who accepts the religion as a social phenomenon, applied the method of social sciences also on religious sciences. According to him, the method of the religious sciences is identical with that of the social sciences. Just as the method of social sciences, religious sciences can be understood by means of various methods. Hasan Hanafi bases the single method applications in understanding religion within the history of thought on various reasons.  The main reasons are; the monopoly of interpretation, the politicization of the religious society, the religization of tradition, and the interpretation of the religious texts from the literal point.


 Dinde hakikati, Allah’ın maksadı ortaya koyar. Din bilginleri dini metinlerden hareketle Allah’ın maksadını ortaya çıkarmada tekli ve çoklu yöntemler üzerinde durmuşlardır. Dini sosyal bir fenomen olarak değerlendiren Hasan Hanefi, sosyal bilimlerin yöntemini dini bilimlere de uygulamıştır. Ona göre dini ilimlerin yöntemi, sosyal bilimlerin yöntemiyle aynıdır. Sosyal bilimlerin yöntemi gibi dini bilimler de değişik yöntemlerle anlaşılabilir. Hasan Hanefi, düşünce tarihinde dini anlamada tek yöntem uygulamalarını çeşitli nedenlere bağlar. Bunların belli başlıları şunlardır: Yorum tekelciliği, dini otoritenin siyasallaşması, geleneğin dinileştirilmesi, dini metinlerin literal açıdan yorumlanmasıdır. İşte bu anlayış biçimlerine karşı çıkan Hasan Hanefi, ilahi dinlerin mesajlarını anlamada çoklu yöntemin çözüm olacağını ileri sürmüştür. 


 • Cürcânî, Seyyid Şerif, et-Ta’rîfât, Kahire, 1987.
 • Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara, 1998.
 • Hasan Hanefi, “Mesâdıru’l-Kahr Beyne’d-Dîn ve’s-Siyase”,
 • http://www.alarabiya.net/views/2006/12/16/29947.
 • Hasan Hanefi, “Direniş Kültürü” , çev. İsa Özkan, Doğudan, Yıl: 1, Sayı:2, (Kasım-Aralık 2007), 21.
 • Hasan Hanefi, Hısâru’z-Zamân, (el-Mâzi ve’l-Müstakbel), Kahire, 2006.
 • Kitab-ı Mukaddes.
 • Sennet, Rıchard, Otorite, (çev. Kamil Durand), İstanbul, 1992.
 • Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara, 1998, s. 332.
 • Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İstanbul, 1987.
 • Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. 2 vols. Berkeley : Unuversity of California Press. 1978.
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Ramazan Altıntaş
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @ { kader315777, journal = {KADER Kelam Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2030}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {275 - 282}, doi = {10.18317/kader.315777}, title = {DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”}, key = {cite}, author = {Altıntaş, Ramazan} }
APA Altıntaş, R . (2017). DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”. KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 15 (2), 275-282. DOI: 10.18317/kader.315777
MLA Altıntaş, R . "DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 275-282 <http://dergipark.gov.tr/kader/issue/30699/315777>
Chicago Altıntaş, R . "DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 275-282
RIS TY - JOUR T1 - DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ” AU - Ramazan Altıntaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18317/kader.315777 DO - 10.18317/kader.315777 T2 - KADER Kelam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 282 VL - 15 IS - 2 SN - -1309-2030 M3 - doi: 10.18317/kader.315777 UR - http://dx.doi.org/10.18317/kader.315777 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ” %A Ramazan Altıntaş %T DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ” %D 2017 %J KADER Kelam Araştırmaları Dergisi %P -1309-2030 %V 15 %N 2 %R doi: 10.18317/kader.315777 %U 10.18317/kader.315777
ISNAD Altıntaş, Ramazan . "DİNİ ANLAMADA YÖNTEM SORUNU: “HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ”". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 / 2 (Temmuz 2017): 275-282. http://dx.doi.org/10.18317/kader.315777