Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 283 - 302 2017-07-31

TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI
TWO DIFFERENT FLUID UNDERSTANDING AS WELL AS FILOZOF.

Zübeyir Bulut [1]

323 534

Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâi’de filozofların haşrin sadece ruhani olarak gerçekleşeceği şeklindeki görüşlerine atıf yaptıktan sonra bunu eleştirmiş ve İbn Sina ve Tûsî’nin birbirine zıt iki görüş benimsediklerine dikkat çekmiştir. Kınalızâde, önce filozofların cismani haşre yönelik eleştirisini nakletmiş ve ardından İbn Sina ve Tûsî’nin değişik eserlerinde birbirine ters düşen görüşler savunduklarını belirtmiştir. Biz, Kınalızâde’nin bu tespitinin yerinde olup olmadığını tespit etmek, böylece filozof olduğu kadar kelamcılığıyla da ilim tarihimizde önemli bir yer işgal eden Tûsî’nin her iki sıfatıyla cismani ve ruhani haşrden hangisini savunduğunu ortaya koyacağız. Tûsî’nin felsefesinde önemli bir yer tutan İbn Sina’nın onun haşr görüşüne etkisini dikkate alarak İbn Sina’nın haşr anlayışını ve Gazzali’nin ona hangi açılardan itirazlar yönelttiğini de tespit etmeye çalışacağız. Bu alanda birçok çalışma bulunsa da araştırmamız Tûsî’nin birbirine zıt iki haşr görüşünü ortaya koyma iddiası açısından özgün bir çalışma olarak değerlendirilebilir.


Abstract (100-150 Word.s) and keywords (5-7 keyword) in the input before

 • Akyol, Aygün, “Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Meâd Meselesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sy 18, ss. 125-141
 • Fârâbî, el-Medinetü’l-Fâzıla, çev. Nafiz Danişmen, MEB. Yay., Ankara 2001
 • Gafarov, Anar, “Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Ruhun/Nefsin Ölümsüzlüğü Probleminin Temellendirilişi”, Bakı Dövlet Üniversiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, No: 10, 2008
 • Gazzalî, Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütü’l-Felâsife), Klasik Yayınları, İstanbul, 2005
 • Hıllî, Keşfü’l-Murâd, Beyrut, 1988
 • İbn Sina, el-Adhaviyye fi’l-Meâd, “Felsefe ve Ölüm Ötesi” içinde, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • İbn Sina, el-Mebde ve’l-Meâd, Tahran, 1984
 • İbn Sina, en-Necât, çev. Kübra Şenel, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kaya, Mahmut (hazırlayan), Felsefe ve Ölüm Ötesi, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, sadeleştiren: Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2016
 • Ruzibaki, Mehmet, “İslam Teolojisinde Haşr Kavramı”, Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 6-7, s. 119-151.
 • Toktaş, Fatih, “Ahiret Hayatının Mahiyeti: Cismani mi, Ruhani mi?”, Gazzalî Konuşmaları, edt. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, 2012
 • Tûsî, Ahlak-ı Nasırî, çev. Anar Gafarov vd., İstanbul, 2013
 • Tûsî, Bedenin Ölümünden Sonra Nefsin Bekası, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015.
 • Tûsî, Er-Risaletü’n-Nasiriyye, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015
 • Tûsî, Tecrîdü’l-İtikâd, “Keşfü’l-Murâd” içinde, Beyrut, 1988
 • Tûsî, Telhîsu’l-Muhassâl, Lübnan, 1985
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Zübeyir Bulut
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kader318409, journal = {KADER Kelam Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2030}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {283 - 302}, doi = {10.18317/kader.318409}, title = {TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {Bulut, Zübeyir} }
APA Bulut, Z . (2017). TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI. KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 15 (2), 283-302. DOI: 10.18317/kader.318409
MLA Bulut, Z . "TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 283-302 <http://dergipark.gov.tr/kader/issue/30699/318409>
Chicago Bulut, Z . "TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 283-302
RIS TY - JOUR T1 - TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI AU - Zübeyir Bulut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18317/kader.318409 DO - 10.18317/kader.318409 T2 - KADER Kelam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 302 VL - 15 IS - 2 SN - -1309-2030 M3 - doi: 10.18317/kader.318409 UR - http://dx.doi.org/10.18317/kader.318409 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI %A Zübeyir Bulut %T TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI %D 2017 %J KADER Kelam Araştırmaları Dergisi %P -1309-2030 %V 15 %N 2 %R doi: 10.18317/kader.318409 %U 10.18317/kader.318409
ISNAD Bulut, Zübeyir . "TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 / 2 (Temmuz 2017): 283-302. http://dx.doi.org/10.18317/kader.318409