Kader
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Yayımlanmasına karar verilen her bir makale, Türkçe/İngilizce 120-150 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir. 


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Kader

e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi
Kapak Resmi

77.578

245.525

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Yayımlanmasına karar verilen her bir makale, Türkçe/İngilizce 120-150 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir. 


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Cilt 15 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. EDİTÖRDEN - Kader CİLT 15 SAYI 3
  Sayfalar 20 - 21
  Şaban Ali DÜZGÜN
 2. THE NATURE OF MERCY/RAḤMA AND ITS MANIFESTATIONS IN THE QUR’AN
  Sayfalar 564 - 575
  Şaban Ali DÜZGÜN
 3. ALLAH’IN EL-HÂLİK (الخالق) İSMİNİN YORUM ANLAMI VE SAUSSURE’ÜN GÖSTERGE KURAMI ÇERÇEVESİNDE SEMANTİK ANLAMI
  Sayfalar 576 - 593
  Doç.Dr. HÜSEYİN SABRİ ERDEM, Arş.Gör. TUĞBA ÖZTÜRK
 4. MU’TEZİLE’DE KALP MÜHÜRLENMESİ VE ÖZGÜRLÜĞÜN SÜREKLİLİĞİ MESELESİ
  Sayfalar 594 - 614
  Hüseyin Maraz
 5. HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR OLAN DÖNEMDE SÛFÎ VE ŞİÎ DÜŞÜNCE AÇISINDAN EPİSTEMOLOJİK İNSAN HİYERARŞİSİNDE VELÎ VE İMAM’IN KONUMU
  Sayfalar 615 - 642
  Fehmi Soğukoğlu, Ramazan Biçer
 6. “BEYÂNU ESRÂRİ'L-HİLÂFETİ'L-İNSÂNİYYE VE'S-SALTANATİ'L-MA‘NEVİYYE” İSİMLİ RİSALESİ BAĞLAMINDA TAŞKÖPRÎZÂDE’DE İNSAN ALGISI
  Sayfalar 643 - 677
  Hacer Şahinalp
 7. KELAM KONULARINA TASAVVUFÎ YAKLAŞIM: HÂRİS EL- MUHÂSİBÎ’NİN “ER-RİÂYE Lİ HUKÛKİLLÂH” ESERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 678 - 697
  Öğretim Görevlisi Tarık TANRIBİLİR, Nail Karagöz
 8. A HISTORICAL CASE STUDY: HUMAN BODY AS A VISUAL FIELD IN 18TH CENTURY ANATOMY
  Sayfalar 698 - 717
  Mesut Malik Yavuz
 9. FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ
  Sayfalar 718 - 742
  Cenker Oktav, Prof.Dr. Caner Taslaman
 10. BİLİM VE DİN ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?
  Sayfalar 743 - 752
  mehmet malkoç
 11. GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE
  Sayfalar 753 - 759
  Ahmet Mekin KANDEMİR
 12. MÂVERÂÜNNEHİR’DEN OSMANLI COĞRAFYASINA ÜNLÜ TÜRK KELÂMCILARI
  Sayfalar 760 - 763
  Züleyha Birinci
 13. KELÂMDA NEDENSELLİK: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan
  Sayfalar 764 - 766
  AHMET AYTEP
 14. Understanding Maturidi Kalam - Legacy, Present & Future Challanges (28-29 Ekim 2017, Amman/Ürdün)
  Sayfalar 767 - 772
  Ayşe Betül Tekin
 15. YAYIN ESASLARI
  Sayfalar 773 - 797
  Hasan Cansız
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 2003-2018
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Dergi Yeni Adı

KADER

Derginin 2017 ve sonrası arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

Haziran Sayısı Makale Kabul Tarihleri

Kader Haziran (16/1) sayısı için makale son kabul tarihi 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur.