Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/kaderdergi

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Yayımlanmasına karar verilen her bir makale, Türkçe/İngilizce 120-150 kelime arasında öz/abstract içermelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir. 


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

                KADER Kelam Araştırmaları Dergisi Arşivi (2003-2017)