EBSCO Academic Search Complete ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan Uluslararası İlahiyat Alan Dergisi Kader'in 31 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak 16. cilt 2. sayısı için 15 Ekim 2018'e kadar makale kabul edilecektir.

Saygıdeğer Kelam Camiası,


Dergimiz yayın periyotlarının akademik süreçlere daha uygun hale getirilmesi amacıyla Kader editörler toplantısında alınan karar gereği, dergimizin yayın tarihleri Haziran ve Aralık ayları olarak  güncellenmiştir. Aralık sayımız için son makale kabul tarihi 15 Kasım 2017’dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler Haziran 2018 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.


Bilgilerinize arz olunur.


Kader Editörler Kurulu

Makale Çağrısı

30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayımız için 15 Nisan 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.