EBSCO Academic Search Complete ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan Uluslararası İlahiyat Alan Dergisi Kader'in 31 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak 16. cilt 2. sayısı için 15 Ekim 2018'e kadar makale kabul edilecektir.

Honorable Kelam Community,

The publication dates of our journal have been updated as June and December for the purpose of making the publication period of journal more relevant to the academic processes, in accordance with the decision taken at the meeting of Kader editors. The last article acceptance date for our December issue is November 15, 2017. Submissions after this date will be taken into consideration for the issue of June 2018.

Respectfully submitted.

Kader Editorial Board

Makale Çağrısı

30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayımız için 15 Nisan 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.