İmtiyaz Sahibi

Assoc.Prof.Dr. Mehmet BULĞEN

Turkey
mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Subjects: Religious Studies,Philosophy,Social Sciences and Humanities
Institution: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Editorial Board

Assoc.Prof.Dr. Mehmet BULĞEN

Turkey
mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Subjects: Religious Studies,Philosophy,Social Sciences and Humanities
Institution: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Mustafa Selim YILMAZ

Turkey
s.mutekellim@gmail.com
Subjects: Religious Studies,Social Sciences and Humanities
Institution: Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Abdullah DEMİR

Turkey
abdillahdemir@hotmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Editör Yardımcıları

Res.Assist. Ahmet Mekin KANDEMİR

Turkey
ahmetmekin@hotmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi/Kelam Anabilim Dalı

Res.Assist. Ali Fikri YAVUZ

Turkey
afyavuz@istanbul.edu.tr
Subjects: Religious Studies,Philosophy
Institution: Istanbul Üniversitesi

Res.Assist. HAMDİ AKBAŞ

Turkey
hamdiakbas83@hotmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Çukurova Ü. İlahiyat F.

Res.Assist. Harun ASLAN

Turkey
harunilahiyat04@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Res.Assist. Hasan CANSIZ

Turkey
hcansiz@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Res.Assist. Kamile AKBAL

Turkey
hilalakbal89@gmail.com
Subjects: Religious Studies

Res.Assist. muhammed mustafa SANCAR

Turkey
sncr.mustafa@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Siirt Üniversitesi / Kelam Anabilim Dalı

Res.Assist. mustafa BORSBUĞA

Turkey
mustafa.borsbuga@asbu.edu.tr
Subjects: Religious Studies,Philosophy,Social Sciences (General)
Institution: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Oğuz BOZMAOĞLU

Turkey
oguzbozmaoglu@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doctoral Recep ERKMEN

United States
recep.erkmen@nyu.edu
Subjects: Religious Studies,Philosophy,Social Sciences and Humanities
Institution: Indiana University

Res.Assist. Ömer SADIKER

Turkey
01sadiker@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Çukurova Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi

Res.Assist. semra CEYLAN

Turkey
semraceylan19@gmail.com
Subjects: Religious Studies,Social Sciences and Humanities
Institution: Ankara Üniversitesi

Res.Assist. Sezgin ELMALI

Turkey
sezginelmali@gmail.com
Subjects: Religious Studies
Institution: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Res.Assist. Sibel KAYA

Turkey
sibelkaya@erciyes.edu.tr
Subjects: Religious Studies
Institution: Erciyes Universitesi

Res.Assist. Tuğba GÜNAL

Turkey
t_gunal@hotmail.com
Subjects: Anthropology,Religious Studies,Social Sciences and Humanities
Institution: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Kelam Anabilim Dalı

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULĞEN (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ (Karabük Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mohammed Basil ALTAIE (Yarmouk University - Jordan)

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT (Erciyes Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Abzhalov Sultanmurat UTESHOVICH (Al-Farabi Kazakh National University - Kazakhistan)

Asst. Prof. Ahmed Abdel MEGUID (Syracuse University - USA)

Arş. Gör. Abdulkerim İskender SARICA (Siirt Üniversitesi)

Arş. Gör. Ahmet Mekin KANDEMİR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Ali Fikri YAVUZ (İstanbul Üniversitesi)

Arş. Gör. Bilal KIR (Amasya Üniversitesi)

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ (Çukurova Üniversitesi)

Arş. Gör. Harun ASLAN (Marmara Üniversitesi)

Arş. Gör. Hasan CANSIZ (Şırnak Üniversitesi)

Arş. Gör. Kamile AKBAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Muhammed Bilal GÜLTEKİN (Siirt Üniversitesi)

Arş. Gör. Muhammed Mustafa SANCAR (Siirt Üniversitesi)

Arş. Gör. Mustafa BORSBUĞA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Arş. Gör. Osman SEZGİN (Marmara Üniversitesi)

Arş. Gör. Oğuz BOZMAOĞLU (Karabük Üniversitesi)

Arş. Gör. Ömer SADIKER (Çukurova Üniversitesi)

Arş . Gör. Semra CEYLAN (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Arş. Gör. Sezgin ELMALI (Trakya Üniversitesi)

Arş. Gör. Sibel KAYA (Erciyes Üniversitesi)

Arş. Gör. Tuğba GÜNAL (Ankara Üniversitesi)

Recep ERKMEN (Doktora Öğrencisi) (Indiana University - USA)

Advisory Board

Prof. Dr. Hüseyin ATAY (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihat TUNÇ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Saim YEPREM (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin BAĞÇECİ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet AKBULUT (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhami GÜLER (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KARADENİZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer ESEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer AYDIN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU (Diyanet İşleri Başkanlığı)

Prof. Dr. Adil BEBEK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BULUT (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülhamit SİNANOĞLU (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Halife KESKİN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya ALPER (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut AY (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Hilmi DEMİR (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa DOĞAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa YÜCEER (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ (Diyanet İşleri Başkanlığı)

Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret KARAMAN (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa KOÇAR (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Resul ÖZTÜRK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Nadim MACİT (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Galip TÜRCAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinan ÖGE (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkan YAR (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet YAZICI (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kelly James Clark (Grand Valley State University - USA)

Doç. Dr. H. Sabri ERDEM (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat SERDAR (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Harun IŞIK (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail ŞIK (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman DEMİR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat MEMİŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Sabri YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep ARDOĞAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Sefa BARDAKÇI (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Arif AYTEKİN (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. N. Kemal OKUMUŞ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ASLAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Yunus CENGİZ, (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULĞEN (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. M. Selim YILMAZ (Karabük Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Rabiye ÇETİN (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT (İnönü Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA, (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Fikret SOYAL (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÖZBEK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Y. MAVİL(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN (Kırıkkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTUNYA (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN (İnönü Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ (Dicle Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK (Çukurova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE (Harran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail BULUT (Atatürk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ  (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (Muş Alparslan Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İLHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÖNMEZ (Erzincan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Orhan AKTEPE (Erzincan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ (Gaziantep Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mürsel ATA  (Iğdır Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ (Karabük Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU (Harran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet CEYLAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SÜRURİ (Yalova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER  (Hitit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selim SANCAKLI (Yalova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR (Harran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİRCİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Züleyha BİRİNCİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recai ÇETRES (Kocaeli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz (Kocaeli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ (İstanbul Üniversitesi)

Haziran Sayısı Makale Kabul Tarihleri

Kader Haziran (16/1) sayısı için makale son kabul tarihi 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur.