Dergi İletişim
Ad: KADER
E-posta: kaderdergi@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün
E-posta: duzgun@ankara.edu.tr
Editör
Ad: Doç.Dr. Mehmet BULĞEN
E-posta: mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Adres:

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No. 2
Altunizade Üsküdar İSTANBUL


Editör
Ad: Dr. Mustafa Selim YILMAZ
E-posta: s.mutekellim@gmail.com
Adres:

KBÜ İlahiyat Fakültesi
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü
78050 - KARABÜK


Editör
Ad: Dr. Abdullah DEMİR
E-posta: abdillahdemir@hotmail.com
Adres:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
C -325 Esenboğa Külliyesi
ANKARA


Teknik İletişim
Ad: Hasan CANSIZ
E-posta: hcansiz@gmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Teknik İletişim
Ad: Ahmet Mekin Kandemir
E-posta: ahmetmekin@hotmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Makale Çağrısı

30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayımız için 15 Nisan 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.