Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfalar 718 - 742 2017-12-31

TIME THOUGHT IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY
FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ

Cenker Oktav [1] , Caner Taslaman [2]

365 2055

This study is aimed to philosophical inquiry into the problem of what is time. This question has been examined by philosophers from Ancient ages to the present. Among these philosophers, John Ellis McTaggart’s argument of ‚The Unreality of Time‛ was great importance in course of the examination. For this reason, the center of the study is devoted to examination of McTaggart’s argument, while pre- and post-McTaggart ideas were considered on the other sections. The first part of the study will focus on time thought as far as McTaggart. The second part of the study is devoted to an examination about McTaggart’s ‚The Unreality of Time‛ argument. In the third part of the study, the time theories developed after McTaggart and the discussions of the twentieth-century philosophy of time will be discussed. And the last section contains general considerations of the philosophical history of time and the author’s personal thoughts.

Bu çalışma, zamanın ne’liği problemi üzerine felsefi bir sorgulama amacını taşımaktadır. Zamanın ne’liği meselesi, Antikçağdan günümüze kadar pek çok felsefeci tarafından incelenmiştir. Bu felsefeciler arasında yirminci yüzyıl felsefecilerinden John Ellis McTaggart’ın ortaya attığı “Zamanın Gerçekdışılığı Argümanı”, sorgulamanın gidişatı açısından son derece önem teşkil etmiştir. Bu nedenle çalışmanın merkezi McTaggart’ın argümanının incelenmesine ayrılmış, diğer bölümlerde ise McTaggart öncesi ve McTaggart sonrasına ait düşünceler ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde McTaggart’a kadarki süreç içerisinde felsefe tarihinde geliştirilmiş zaman düşünceleri ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümü, McTaggart’ın “Zamanın Gerçekdışılığı Argümanı”nın incelenmesine ayrılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise McTaggart sonrası geliştirilen zaman teorileri ve yirminci yüzyıl zaman felsefesinin tartışmaları ele alınacaktır. Sonuç niteliğindeki son bölüm ise felsefe tarihindeki zaman düşüncelerine ait genel değerlendirmeleri ve yazarın kişisel düşüncelerini içermektedir. 

 • Adam, Barbara. Time, Polity Press, 2004.
 • Aristoteles. Fizik, haz. H. Tezgör, T. Armaner, çev: Saffet Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.
 • Aristoteles. Metafizik, çev: Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2010.
 • Aristoteles-Augustinus-Heidegger. Zaman Kavramı, çev: Saffet Babür, İstanbul: İmge Yayınevi, 2012.
 • Augustinus, İtiraflar, çev: Dominik Pamir, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2007.
 • Callender, Craig. The Oxford Hanbook of Philosophy of Time, New York: Oxford University Press, 2011.
 • Craig, William Lane. The Tenseless Theory of Time, London Boston Dordrect: Kluwe Academic Publishers, 2000.
 • Craig, William Lane. Time and Eternity, Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2001.
 • Davies, Paul. About Time, London: Penguin Books, 1995.
 • Davis, Adam Hart. Zaman, çev: Cem Duran, İstanbul: NTV Yayıncılık, 2013.
 • Descartes, Rene. Felsefenin Temel İlkeleri, çev: Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Descartes, Rene. Metafizik Düşünceler, çev: Mehmet Karasan, İstanbul: MEB Yayınları, 1998.
 • Dyke Heather & Bardon Wiley. A Companion to the Philosophy of Time, Oxford: Blackwell, 2013.
 • Einstein, Albert. İzafiyet Teorisi, çev: Gülen Aktaş, İstanbul: Say Yayınları, 2010.
 • Einstein, Albert. The Meaning of Relativity, London: ElecBook Publishing, 2001.
 • Elias, Norbert. Zaman Üzerine, çev: Veysel Atayman, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.
 • Erdem, Engin. “Zaman ve Kip”, Felsefe Tartışmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, sayı 44, 2010, 49-71.
 • Gale, Richard.M. The Philosophy of Time, London: Macmillan, 1968.
 • Greene, Brian. Evrenin Dokusu, çev: Murat Alev, Ankara: Tübitak Yayınları, 2011.
 • Gun, Alexander. The Problem of Time, London: Allen&Unwin, 1929.
 • Hawking, Stephan. Zamanın Daha Kısa Tarihi, çev: Selma Öğünç, İstanbul: Doğan Kitap, 2009.
 • Hume, David Desmond. İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, çev: Ergün Baylan, İstanbul: Bilgesu Yayıncılık, 2009.
 • Husserl, Edmund. İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine, çev: Mesut Keskin, İstanbul: Avesta Yayınları, 2011.
 • Klein, Stefan. Yaşamın Hammaddesi Zaman, çev: Mustafa Tüzel, İstanbul: Aylak Kitap, 2011.
 • Leibniz, Gottfreid Wilhelm. Metafizik Üzerine Konuşma, çev: Afşar Timuçin, İstanbul: Bulut Yayınları, 2010.
 • Locke, John. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme, çev: Meral Delikara Topçu, Ankara: Öteki Yayınevi, 2000.
 • Markosian, Ned. A Defence Of Presentism, Persistence: Contemporary Readings, Cambridge: MIT Press, 2006.
 • Mc Taggart, John Ellis. “The Unreality Of Time” Mind, New Series, vol. 17, No.68, 1908, 457-474.
 • Mc Taggart, John Ellis. “Zamanın Gerçekdışılığı”, çev: N.Şimşek, Kutadgubilig Dergisi, sayı 17, 2010, 131-145.
 • Mc Taggart, John Ellis. The Nature of Existence, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
 • Mellor, D. H. Real Time, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
 • Newton, Isaac. Mathematical Principles of Natural Philosophy, İng. çev: A. Motte, Los Angeles: Uinversity of California Press, 1966.
 • Oaklander, L. Nathan. The Ontology of Time, New York, Amherst: Prometheus Books, 2004.
 • Oaklander, L. Nathan. Temporal Relations and temporal Becoming, Oxford: Oxford University Press, 1984.
 • Parker, Barry. Einstein’ın Sırrı, çev: Selda Göktan, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2004.
 • Poidevin, Robin Le. Travels In Four Dimensions, Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Rochelle, Gerald. The Life and Philosophy of John McTaggart 1866-1925, Edward Mellon Press, 1991.
 • Ross, David. Aristoteles, çev: Ahmet Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011.
 • Rundle, Bede. Time, Space and Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, 2009.
 • Russell, Bertrand. “On The Experience of Time”, The Collected Papers of Bertrand Russell, der. K. Blackwell, London: George Allen and Unwin Pub, c.7, 1983.
 • Safalı, Levent. Zamanın Kitabı, İstanbul: YGS Yayınları, 2003.
 • Shoemaker, Sydney. “Time Without Change”, The Journal of Philosophy, 66(12), 1969, 56-79.
 • Smith, Quentin. Language and Time, New York: Oxford University Press,1993.
 • Spinoza, Benedictus. Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler, çev: Coşkun Şenkaya, İstanbul: Dost Yayıncılık, 2014.
 • Spinoza, Benedictus. Etika, çev: Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Dost Kitabevi, 2009.
 • Topakkaya, Arslan. Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2013
 • Turetzky, Philip. Time, New York: Routledge, 2000.
 • Turetzky, Philip. “Mutlak ve İdeal Zaman”, çev: N.Yılmaz, Teori ve Politika, sayı:14, 1999.
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1517-8082
Yazar: Cenker Oktav (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7978-2436
Yazar: Caner Taslaman

Bibtex @tez Özeti { kaderdergi357130, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {718 - 742}, doi = {10.18317/kaderdergi.357130}, title = {FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ}, key = {cite}, author = {Oktav, Cenker and Taslaman, Caner} }
APA Oktav, C , Taslaman, C . (2017). FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ. Kader, 15 (3), 718-742. DOI: 10.18317/kaderdergi.357130
MLA Oktav, C , Taslaman, C . "FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ". Kader 15 (2017): 718-742 <http://dergipark.gov.tr/kaderdergi/issue/33180/357130>
Chicago Oktav, C , Taslaman, C . "FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ". Kader 15 (2017): 718-742
RIS TY - JOUR T1 - FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ AU - Cenker Oktav , Caner Taslaman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.357130 DO - 10.18317/kaderdergi.357130 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 718 EP - 742 VL - 15 IS - 3 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.357130 UR - http://dx.doi.org/10.18317/kaderdergi.357130 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kader FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ %A Cenker Oktav , Caner Taslaman %T FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ %D 2017 %J Kader %P -2602-2710 %V 15 %N 3 %R doi: 10.18317/kaderdergi.357130 %U 10.18317/kaderdergi.357130
ISNAD Oktav, Cenker , Taslaman, Caner . "FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN DÜŞÜNCELERİ". Kader 15 / 3 (Aralık 2017): 718-742. http://dx.doi.org/10.18317/kaderdergi.357130