Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfalar 753 - 759 2017-12-31

GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE

Ahmet Mekin KANDEMİR [1]

117 264

Bu yazıda, Ürdün/Yermük Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Bâsil et-Tâî 'nin "God, Nature and the Cause: Essays in Islam and Science" isimli eseri tanıtılmıştır. Eser, Kalam Research&Media tarafından 2016 yılında ABD'de yayınlanmış olup, 224 sayfadır.


Causality, nature, dakiku'l-kelam, quantum causality, Islam and Science
  • Ebü'l-Hasan el-Eş ̒ari, Makâ.latü'l-İslilamiyyîn ve ihtilâfi’l-musallîn, thk. Navvâf el-Cerrâh, Beyrut: Dâr Sâder, 2006.
  • Ian G. Barbour, When Science Meets Religion, Newyork: HarperSanFransisco, 2000.
  • M. Bâsil et-Tâî, Halku’l-kevn beyne’l-̒ilm ve’l-îmân, Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1998.
  • M. Bâsil et-Tâî, ̒İlmu’l-felek ve’t-tekâvîm, Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 2003.
  • M. Bâsil et-Tâî, Dakiku’l-kelâm: er-ru’yetu’l-İslamiyye li felsefeti’t-tabî̒a, Amman: Alemu’l-Kutubi’l-Hadis, 2010.
  • M. Bâsil et-Tâî, Evhâmu ilhâdi’l-̒ilmî, Merkezü’d-Delâil, 2017.
  • M. Bâsil et-Tâî, “Kelâm Kozmolojisinin (Dakîku’l-Kelâm) Bilimsel Değeri”, çev. Mehmet Bulğen, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39 (2010/2): 149-162.
  • M. Bâsil et-Tâî, “Dakîku’l-Kelâmın Bilimsel Değeri”, çev. Lütfü Cengiz, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2009), s. 181-194.
  • M. Bâsil et-Tâî ve diğerleri, “Çağdaş Fizik ve Müslüman Kelâmcılar Açısından Sebeplilik Kavramı” çev. Kübra Şenel, Kutadgu Bilig, 24 (2013): 207-253.
  • Yumnî Tarîf Hûlî, et-Tabîiyyât fî ̒ilmi’l-Kelâm: mine’l-mâzi ile’l-mustakbel, (Kahire: Dâru’s-Sekâfe li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, 1995) s. 71.
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü KİTAP KRİTİĞİ
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-0030-8297
Yazar: Ahmet Mekin KANDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { kaderdergi364390, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Mehmet BULĞEN}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {753 - 759}, doi = {10.18317/kaderdergi.364390}, title = {GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE}, key = {cite}, author = {KANDEMİR, Ahmet Mekin} }
APA KANDEMİR, A . (2017). GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE. Kader, 15 (3), 753-759. DOI: 10.18317/kaderdergi.364390
MLA KANDEMİR, A . "GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE". Kader 15 (2017): 753-759 <http://dergipark.gov.tr/kaderdergi/issue/33180/364390>
Chicago KANDEMİR, A . "GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE". Kader 15 (2017): 753-759
RIS TY - JOUR T1 - GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE AU - Ahmet Mekin KANDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.364390 DO - 10.18317/kaderdergi.364390 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 753 EP - 759 VL - 15 IS - 3 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.364390 UR - http://dx.doi.org/10.18317/kaderdergi.364390 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kader GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE %A Ahmet Mekin KANDEMİR %T GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE %D 2017 %J Kader %P -2602-2710 %V 15 %N 3 %R doi: 10.18317/kaderdergi.364390 %U 10.18317/kaderdergi.364390
ISNAD KANDEMİR, Ahmet Mekin . "GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE". Kader 15 / 3 (Aralık 2017): 753-759. http://dx.doi.org/10.18317/kaderdergi.364390