Volume: 16 - Issue: 1

736     |     805
Haziran Sayısı Makale Kabul Tarihleri

Kader Haziran (16/1) sayısı için makale son kabul tarihi 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur.