Yayın Politikası

Odak ve kapsam

 1. Kader, uluslararası hakemli bir dergidir.
 2. Kader yılda iki kez (30 Haziran-31 Aralık dönemlerinde) yayımlanır.
 3. Kader'de, telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum v.b. bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır.
 4. Yazarlar ad ve soyadları ile birlikte unvanları ve görev yaptıkları yeri, ayrıca ORCID id'lerini belirtmelidir.
 5. Bir yazarın aynı sayıda kitap, tez ve sempozyum değerlendirmeleri dışında en fazla iki yazısı yer alabilir.
 6. Her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz (150-250 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir.
 7. Hakem raporlarının olumlu olması ve makalenin dergimizde yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazardan 750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlaması talep edilecektir.
 8. Yazılarda Dil Kurumu imla kılavuzu ve Kader'in benimsediği esaslar dikkate alınır.
 9. Yayımlanan yazıların her türlü yayın hakkı Kader'e aittir. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 10. Yazılar, çeviriler orijinal metinleriyle olmak üzere, Dergipark sistemi üzerinden editörlere ulaştırılır.


Değerlendirme süreci

 1. Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.
 2. Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.
 3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.
 4. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir.  Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
 5. Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı Kader'e aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.59f0f7780e137.png


Yayın sıklığı

Kader, yılda 2 kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.