Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

KADER, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.

KADER, dini araştırmalar ve özellikle kelâm bilim dalının kapsamına giren (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. 

Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

Metin yazı tipi Gentium Plus ve boyutu 10 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. Gentium Plus fontu, İSNAD ATIF SİSTEMİ web sayfasından indirilebilir.

 Tercüme türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır.  

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.


Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir.

KADER, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.


DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI 

Kader, İSNAD Atıf Sistemini kullanmaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerin bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. İSNAD Atıf Sistemini http://www.isnadsistemi.org/guide/ adresinden inceleyebilir, yazım kılavuzu ve şablonlarını http://www.isnadsistemi.org/indirmeler/ adresinden indirebilirsiniz.

Makale Yazım Şablonu