Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.asp

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.asp
Kapak Resmi

4.274

8.124
Yıl: 2017 Sayı: 1 Son Sayı
Sayı 1 - Mar 2017
 1. Helicobacter pylori enfeksiyonunun beslenme durumu ve metabolizma üzerine etkileri
  Sayfalar 84 - 90
  Ayçıl Özturan, Saniye Bilici
 2. Nazofarenks ve Hipofarenks Yerleşimli Multipl Mukosel: Olgu Sunumu
  Sayfalar 81 - 83
  Oğuz Oğuzhan, Selman Sarıca, Yusuf Yıldırım, Mücahit Altınışık, Abdulkadir Yasir Bahar, Ali Osman Özbey
 3. Üçüncü Basamak Bir Hastanede, 2011–2015 Yılları Arasındaki Sağlık Bakım İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi; Epidemiyoloji ve Mortalite Risk Faktörleri
  Sayfalar 1 - 6
  Aliye Bastuğ, Esragül Akıncı, Adalet Aypak, Dilek Kanyılmaz, Halide Aslaner, Ayşe But, Meltem Arzu Yetkin, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur
 4. Radyoterapi Planında Kontrast Madde Kullanımının Doz Hesaplamasına Etkisi Var mıdır?
  Sayfalar 7 - 10
  Dilek Ünal, Alaettin Arslan, Harun Çelik
 5. Reprodüktif Dönemde Anormal Uterin Kanaması Olan Kadınlarda Endometrial Poliplerin Obezite, Diyabet ve Hipertansiyon Sıklığı ile İlişkisi
  Sayfalar 11 - 14
  Burak Yücel, Kerem Doğa Seçkin, Burak Özköse, Turgut Aydın, Ali Ekiz, Gökhan Yıldırım
 6. Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Stapler Hattının Güçlendirilmesi; Gerçekten Gerekli mi?
  Sayfalar 15 - 18
  İsmail Cem Sormaz, Levent Avtan
 7. Kronik B Viral Hepatitlerde Kullanılan Histolojik Skorlama Sistemleri ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişkinin Saptanması
  Sayfalar 19 - 25
  Samir Abdullazade, Taylan Kav, Özay Gököz, Sevgen Önder, Cenk Sökmensüer
 8. Pediatrik Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Sırasında Uygulanan Anestezi Deneyimlerimiz
  Sayfalar 26 - 28
  Ömür Öztürk, Sefer Üstebay, Ali Bilge
 9. Abdominopelvik Ağrı: 137 Olgunun Prospektif Çalışması
  Sayfalar 29 - 34
  Oğuzhan Özdemir, Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin
 10. Hashimoto Tiroiditi Olan Hastalarda Malignensi Tesbitinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Etkinliği
  Sayfalar 35 - 39
  Fatih Çiftci, Turgut Anuk, Zeynep Tatar
 11. Hekim Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 40 - 46
  Barış Sezer
 12. Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli
  Sayfalar 47 - 52
  Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
 13. Oksaliplatin-Temelli Rejim Altında Progresyon Gösteren Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Modifiye Folfiri-Bevasizumab Rejimi
  Sayfalar 53 - 59
  Doğan Koca, Davut Demir, Oğuzhan Özdemir, Hüseyin Akdeniz, Mehmet Kurt
 14. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerini Kullanma Durumu
  Sayfalar 60 - 66
  Zeynep Erdoğan, Ayşe Çil Akıncı, Derya Emre Yavuz, Zeynep Kurtuluş Tosun, Derya Atik
 15. Hidrosefali Tanısıyla Tedavi Gören Suriyeli Mülteci Hastaların Analizi: 28 Olgunun İncelenmesi
  Sayfalar 67 - 70
  Ömer Aykanat
 16. Erektil Disfonksiyonu Olan Hastada Etiyolojinin Belirlenmesinde Modifiye IIEF-5 Formunun Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 71 - 74
  Murat Bağcıoğlu, Ümit Yener Tekdoğan, Ali Omur Aydın, Mert Ali Karadağ, Serkan Özcan, Sefa Güngör, Ramazan Kocaaslan
 17. Yoğun Bakımda Gecikmiş Weaning Nedeni Olarak Amiodaron Pulmoner Toksisitesi
  Sayfalar 75 - 77
  Mesut Öterkuş, Aysu Hayriye Tezcan, İlksen Dönmez, Sunay Sibel Karayol, Ömür Öztürk
 18. Multipl Myelomalı Bir Hastada Bortezomib İlişkili Konjestif Kalp Yetmezliği
  Sayfalar 78 - 80
  Gülden Sincan, Yusuf Bilen, Fuat Erdem, Suat Sincan, Emrah Aksakal