Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 1 - 10 2015-03-04

COMMON NARRATIVE FEATURES OF OTTOMAN MINIATURE AND THE ART OF DOCUMENTARY CINEMA
OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ

İnci YAKUT [1]

287 338

This study was made to determine some common narrative features that Ottoman Miniature and Documentary cinema as two art areas produced in the different ages and understandings have .With this study, It is expected to contribute to be determined basic narrative features for documentary art type. The basic common narrative features of the art areas documentary value have are; to emphasize the events and knowledge related to real life, to have the epic features at the content and format, to make up the content with the format plan , to move away from dramatic narrative structure, to give place to several themes and topics in the same scene , to be organized with aesthetic value and fictional view, the narrator's precense and alienation, the audience to be the observer . It can be studied with the experts from the different disciplines for determining documentary value of the art work. Getting documentary art literacy knowledge and skill for general audience is a very important issue. Keywords: Document, Ottoman Miniature, Documentary Cinema, Documentary Art, Epic Narrative, Documentary Art Literacy
Bu çalışma farklı çağlarda ve anlayışlarda meydana getirilen farklı sanat alanları olarak Osmanlı minyatürü ve belgesel sinema alanında öne çıkan içerik ve biçime yönelik bazı ortak anlatı özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile belgesel sanat türüne özgü temel anlatı özelliklerinin ve kriterlerinin ortaya konulmasına katkıda bulunma beklenmektedir. Belgesel değeri olan sanat alanlarının temel ortak anlatı özellikleri arasında gerçek yaşama dair olayların/ bilginin ön plana çıkması/vurgulanması, içerik düzleminde (konu, olay) ve biçim düzleminde epik özellikleri taşıma, biçim düzlemini öne çıkararak içerik düzlemini oluşturma, dramatik anlatı yapısından uzaklaşma,birbirini izleyen sahnelerden oluşsa da aynı düzlemde/sahnede bir çok konuya yer verme, estetik değer ve kurgusal bakışla örgütlenme, anlatıcının varlığı ve yabancılaştırma ve izleyicinin gözlemci konumunda olması olarak sıralanabilir. Eserin belgesel değerinin tayin edilmesi kimi zaman farklı alanlardan uzmanların birarada çalışmalarını gerektirebilir. Genel izleyicinin belgesel sanat yapıtı üzerinde sağlıklı değerlendirmeler ve yorumlamalar yapabilmesi için genelde temel sanat okuryazarlığı özelde de belgesel sanat okuryazarlığı bilgi, beceri ve anlayışına sahip olması önem taşıyan bir konudur. Anahtar Kelimeler: Belge, Osmanlı Minyatürü, Belgesel Sinema, Belgesel Sanat, Epik Anlatı, Belgesel Sanat Okuryazarlığı
  • Baymur, F. (1984) Genel Psikoloji.İstanbul:İnkılap.
  • Foss, B. (2009) Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji.(Çev.Mustafa K. Gerçeker). İstanbul:Hayalbaz
  • Kahraman, H.B. (2005) Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri.İstanbul:Agorakitaplığı.
  • Mülayim, S. (2008) Sanata Giriş.İstanbul:Bilim Teknik.
  • Tansuğ, S. (1997) Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımlar.Ankara:Bilgi.
  • Tezcan, M. (2011) Sanat Sosyolojisi-Giriş.Ankara:Anı.
  • Tükel, U. (2005) Resmin Dili-İkonografiden Göstergebilime.İstanbul:Homer.
  • Tükel, U. (2006) Sosyoloji ve Coğrafya - Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15. Kızılelma Yay. (Ed.)
  • Beyan-ı Menazil'in Resim Dili:Çözümleme ve Yorum. (s.563-571 ). İstanbul. Yurdaydın, H.G. (1976) Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-Naşühü's-Silahi Matrakçi.Türk Tarih Kurumu.
  • Ziss, A. (2011) Estetik-Gerçekliği sanatsal özümsemenin Bilimi.(Çev.Yakup Şahan) İstanbul:Hayalbaz.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İnci YAKUT

Bibtex @ { kalemisi123906, journal = {Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-046X}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {1 - 10}, doi = {10.7816/kalemisi-02-03-01}, title = {OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {YAKUT, İnci} }
APA YAKUT, İ . (2015). OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ. Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 2 (3), 1-10. DOI: 10.7816/kalemisi-02-03-01
MLA YAKUT, İ . "OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 2 (2015): 1-10 <http://dergipark.gov.tr/kalemisi/issue/10051/123906>
Chicago YAKUT, İ . "OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 2 (2015): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ AU - İnci YAKUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/kalemisi-02-03-01 DO - 10.7816/kalemisi-02-03-01 T2 - Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 3 SN - -2148-046X M3 - doi: 10.7816/kalemisi-02-03-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-02-03-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ %A İnci YAKUT %T OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ %D 2015 %J Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi %P -2148-046X %V 2 %N 3 %R doi: 10.7816/kalemisi-02-03-01 %U 10.7816/kalemisi-02-03-01
ISNAD YAKUT, İnci . "OSMANLI MİNYATÜRÜ VE BELGESEL SİNEMA SANATININ ORTAK ANLATI ÖZELLİKLERİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 2 / 3 (Mart 2015): 1-10. http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-02-03-01