Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 1 - 40 2015-03-04

THE INFLUENCE OF TRADITIONAL TURKISH ART MODELS IN TURKISH ART OF DRAWING IN 20th CENTURY
20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

Meher BAYRAMOĞLU [1]

456 391

Physical and spiritual examples of traditional Turkish culture such as; patchwork, rug patterns, ragtag, handwriting and calligarphy arts influence on contemporary Turkish plastic arts cannot be denied. The new formations which were inspired by national traditions in contemporary Turkish painting have been spread since 1940s but in 1950s as a strong fact it began to use local values and this thought became more important. In this formations, the artists such as Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Adnan Turani, Erol Akyavaş, Abidin Elderoğlu, Ergin İnan, Rauf Tuncer, Şems-i Arel, Süleyman Saim Tekcan, Ramazan Bayrakoğlu, Hüsamettin Koçan etc. gave works which were trending to contemporary. The artists showed formation structure of traditional Turkish Handcraft Arts which were the source of their works. The artists who had been keeping on to seek for National Painting were inspired from the general sources of traditional Turkish Handcraft Arts which supported originality. The examples of the paintings were minature, handwriting and calligarphy arts, carpet-rug, hand-painted, embroideries, patchwork, mark, symbol. Keyword: Picture, patchwork, line, calligraphy, stamp.
Geleneksel Türk kültürünün maddi ve manevi örneklerinden kırkpare, kırkyama, yamalı bohça, kilim motifleri, hat ve kaligrafi sanatı gibi El Sanatlarının Çağdaş Türk plastik sanatına etkisi yadsınamaz. Çağdaş Türk resminde milli geleneklerden hareket ederek yeni oluşumlar 1940 lardan itibaren yaygınlaşarak, 1950’li yıllarda güçlü bir olgu olarak yerel değerlerle beslenebilme anlayışı giderek önem kazanmıştır. Bu oluşumlar içerisinde Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Adnan Turani, Erol Akyavaş, Abidin Elderoğlu, Ergin İnan, Rauf Tuncer, Şems-i Arel, Süleyman Saim Tekcan, Ramazan Bayrakoğlu, Hüsamettin Koçan vb. sanatçılar çalışmalarının kaynağı olan Geleneksel Türk El Sanatlarının biçimsel yapısını konu alan çağdaş eğilimlerde eserler vermiştir. Ulusal resim arayışlarını sürdüren sanatçıların esinlendiği ve özgün yaratıcılıklarını besleyen genel kaynaklar Geleneksel Türk El Sanatlarından minyatür, hat ve kaligrafi sanatı, halı-kilim, yazmalar, nakışlar, kırkyama, damga, simge, süsleme sanatı gibi resim örnekleridir. Anahtar Kelimeler : Resim, kırkyama, yamalı bohça, hat ve kaligrafi sanatı, damga.
 • Aslanapa.O Türk sanatı Remzi kitapevi İstanbul 1999
 • Aziz Karadeniz, Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi-x.Katalog,Mas Matbaacılık A.Ş., İstanbul 2009, s. 271.
 • Baraz, Yahşi,Türk Resminde Soyut Eğilimler, Dış Bank, İstanbul 1998.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi ve Sözlük, Yem Yayın, İstanbul 2008, II, 890.
 • Ercan, Rauf Tuncer Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul 2002.
 • Erden, O.,Türk Sanatı Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey, Boyut, İstanbul2012.
 • Erol Kılıç, “Çağdaş Resim Sanatının Oluşmasında Doğu ve İslam Sanatlarının Etkisi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2012, s. 49-50.
 • Hüseyin Elmas, “Rauf Tuncer in Resimleri Üzerine”, Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul 2013, s.
 • Hüseyin Elmas, “Türk Resminin Kimlik Arayışında Özgün Bir Sanatçı Suleyman Saim Tekcan”, Akademist Dergisi, Sayı: 10, İstanbul 2011, s. 83.
 • Kaya Özsezgin, “Türk Plastik Sanatçıları”, Ansiklopedik Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, (2. basım), İstanbul 1999, s. 14-15.
 • Kaya, Özsezgin, Çağdaş Türk Resim Sanatı,Tiglat Basım Evi, İstanbul1982.
 • Kıymet Giray, Ergin İnan, İş Bankası Yayınevi, İstanbul 2001, s. 194.
 • Osman Erden, “Türk Resim sanatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey”, Tempo Dergisi, Boyut Matbaacılık, İstanbul 2012, s. 106.
 • Rauf Tuncer in Resimleri Üzerine, Rauf Tuncer Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul 2013, s. 8.
 • Semra Germaner, “Süleyman Saim Tekcan 50 Sanat Yılı”, Akademist Dergisi, Özel Sayısı, Sayı: 10, İstanbul 2011, s. 19.
 • Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2005, s. 281.
 • Sezer Tansuğ, Türk Resimde Yeni Dönem, Remzi Kitapevi, İstanbul 1995, s. 78.
 • Yahşi Baraz, Türk Resminde Soyut Eğilimler, Mas Matbaaçılık A. Ş., İstanbul 1998, s. 8-9.
 • Zeynep Yasa Yaman, Hüsamettin Koçan, Baksı Kültür Sanat Vakfı, Graphis Matbaa, İstanbul 2005, s. 32.
 • Özer, B., Bedri, Rahmi, Eyüpoğlu,Yapıdan Seçmeler, No: 5, 1994. http://bubirsanattarihidersidegildir.wordpress.com/2012/12/04/ramazan-bayrakoglu/
 • Ergin İnan, Erişim Tarihi: 19.07.2013, www.galerinev.com.
 • Şemsi Arel, Erişim Tarihi: 19.07.2013, www galerinev.com  
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meher BAYRAMOĞLU

Bibtex @ { kalemisi123910, journal = {Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-046X}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 40}, doi = {10.7816/kalemisi-01-02-01}, title = {20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BAYRAMOĞLU, Meher} }
APA BAYRAMOĞLU, M . (2015). 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ. Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 1 (2), 1-40. DOI: 10.7816/kalemisi-01-02-01
MLA BAYRAMOĞLU, M . "20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 1-40 <http://dergipark.gov.tr/kalemisi/issue/10052/123910>
Chicago BAYRAMOĞLU, M . "20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 1-40
RIS TY - JOUR T1 - 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ AU - Meher BAYRAMOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/kalemisi-01-02-01 DO - 10.7816/kalemisi-01-02-01 T2 - Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 40 VL - 1 IS - 2 SN - -2148-046X M3 - doi: 10.7816/kalemisi-01-02-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-02-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ %A Meher BAYRAMOĞLU %T 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ %D 2015 %J Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi %P -2148-046X %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/kalemisi-01-02-01 %U 10.7816/kalemisi-01-02-01
ISNAD BAYRAMOĞLU, Meher . "20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 1-40. http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-02-01