Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 73 - 81 2015-03-04

THE COMPARISON OF SPACE PERCEPTION IN EXAMPLES OF PAINTING AND MINIATURE WHICH SHARE THE “AMBASSADORS” SUBJECT
MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI

Burhan YILMAZ [1]

355 340

ABSTRACT In the scope of this paper, the aim is to compare various specialities of the East and West cultures by comparing two artworks which were produced in the same time period. The comparison, in this sense, involves highlighting several differences and similarities between a painting and a miniature and thereby to analyze the understanding of the figure and the space in these artworks. Thus, the image of the space in painting and miniature arts can give the quality of space perception in the East and West cultures. In the article, Nakkaş Osman’s miniature named “The acceptance of Safevid ambassador Şahkulu Han” and Hans Holbein’s oil painting named “Ambassadors” are compared with each other in terms of space perception. Especially the discussion of two different artworks which share the similar subject as the acceptance of ambassadors, can clarify the subject with regard to the time period, content and space. Keywords: Art, Painting, Miniature, Ambassadors, Space, Perception.
ÖZET Bu metinde yaklaşık aynı dönemlerde gerçekleştirilmiş iki eser üzerinden Doğu ve Batı kültürünün çeşitli özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırma resim ve minyatür sanatları arasındaki çeşitli farklılıkların ve aynılıkların vurgulanması ile bu eserlerdeki figür ve mekân anlayışlarının çözümlenmesini içermektedir. Bu şekilde resim ve minyatür sanatlarındaki mekân görüntülerinin, Doğu ve Batı’nın kültürel düzlemdeki mekân algısının niteliğini verebileceği düşünülmektedir. Metinde Nakkaş Osman’ın “II. Selim’in Safevi Elçisi Şahkulu Han’ı Kabulü” adlı minyatür eseri ile Hans Holbein’in “Elçiler” adlı yağlıboya resmi karşılaştırılmaktadır. Özellikle elçi kabulü gibi aynı konuyu işlemiş iki ayrı eserin ele alınışı, zaman, içerik ve mekâna dair söylemin karşılaştırılması bakımından konuya çeşitli açıklıklar sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim, Minyatür, Elçiler, Mekân, Algı.
  • Mahir, Banu. Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2005.
  • Mert, Veli. Resim Sanatında Mekân Algısı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007.
  • Moran, Berna. Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
  • Öndin, Nilüfer. Biçim Sorunu- Varlıkta, Bilgide ve Sanatta. İstanbul: İnsancıl Yayınları, 200 Sayın, Zeynep, Mithat Şen ve Beden Yazısı. İstanbul: İthaki Yayınları, 2003.
  • Serin, Muhittin. İslam Sanatları Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.
  • Silverman, Kaja. Görünür Dünyanın Eşiği. Çev: Aylin Onacak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 200 Tanındı, Zerrin. Türk Minyatür Sanatı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996.  
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burhan YILMAZ

Bibtex @ { kalemisi123912, journal = {Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-046X}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {73 - 81}, doi = {10.7816/kalemisi-01-02-03}, title = {MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Burhan} }
APA YILMAZ, B . (2015). MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI. Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 1 (2), 73-81. DOI: 10.7816/kalemisi-01-02-03
MLA YILMAZ, B . "MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 73-81 <http://dergipark.gov.tr/kalemisi/issue/10052/123912>
Chicago YILMAZ, B . "MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 73-81
RIS TY - JOUR T1 - MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI AU - Burhan YILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/kalemisi-01-02-03 DO - 10.7816/kalemisi-01-02-03 T2 - Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 81 VL - 1 IS - 2 SN - -2148-046X M3 - doi: 10.7816/kalemisi-01-02-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-02-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI %A Burhan YILMAZ %T MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI %D 2015 %J Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi %P -2148-046X %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/kalemisi-01-02-03 %U 10.7816/kalemisi-01-02-03
ISNAD YILMAZ, Burhan . "MEKÂN ALGISININ “ELÇİLER” KONULU RESİM VE MİNYATÜR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMASI". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 73-81. http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-02-03