Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 28 - 39 2015-03-04

PURPOSE OF THE RESTORATION MOSQUE, CURRENT APPLICATIONS, PROBLEMS, PROSPECTS AND SOLUTIONS TO A TRIAL
CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME

Bekir Kabakcı [1]

311 300

ABSTRACT Decorative Arts: "Arabic" trappings "is a word derived from the root, equip, decorate, embellish" (Sözen, Tanyeli 2007) have the same meanings. Central Asia is based on the foundations of Turkish decorative arts, the history of the Turks took to the stage to present the first takeover period of time with different issues in society due to the different beliefs and ideas produced decorative elements. By ornamentation, significant mobilization of body and space has been made plain way purified. Artist applied decorations in mosques, and the thrill of God to express his feeling, an atmosphere of spiritual worship in order to ensure a more prosperous temples adorned with abstract embroidery resorted to. Implemented some changes in the supply of decorations from region to region, and although rpm revolutions most significant feature of realism that mimics nature as to avoid violence, abstracted objects to be expressed. The decorations are mostly, plaster, wood, marble, plaster, fabric, paper and paint on the tile is applied. Applications are specifically made with paint on plaster, gave birth to some of the problems arising from the structure of the material, as well as the growth of the artist, the difficulties in doing the work are discussed, and solutions sought for them. Keywords: Ornamentation, Art, Calligrapher, Church
ÖZET Tezyinat: “Arapçada “ziynet” kökünden türemiş bir kelime olup, donatmak, bezemek, süslemek” (Sözen, Tanyeli 2007)gibi anlamlara sahiptir. Türk süsleme sanatının temelleri Orta Asya’ya dayanmakta olup, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk devirden günümüze kadar geçen zaman diliminde toplumdaki değişik inançların ve düşüncelerin etkisiyle farklı konuları içeren süsleme unsurlarını üretmişlerdir. Süslemeyle, cisim ve mekân yalınlıktan arındırılıp hareketlendirilerek anlamlı hale getirilmiştir. Camilerdeki uygulanan süslemelerde sanatçı, Allah’a duyduğu his ve heyecanını dile getirmek, ibadetlerinin ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak amacıyla mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Uygulanan süslemeler devirden devire ve bölgeden bölgeye bazı değişiklikler arz etmekle birlikte en belirgin özelliği, tabiatı olduğu gibi taklit eden realizmden şiddetle kaçınılması, nesnelerin soyutlaştırılarak ifade edilmesidir. Yapılan süslemeler çoğunlukla, sıva, ahşap, mermer, alçı, kumaş, kâğıt ve çini üzerine boya ile uygulanmaktadır. Boya ile yapılan uygulamalar özellikle sıva üzerinde, malzemenin yapısından kaynaklanan bazı sorunları doğurmuş, bunun yanında sanatkârın yetişmesi, işi yaparken karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiş ve bunlara yönelik çözümler aranmıştır. Anahtar Kelimeler: Tezyinat, Sanat, Nakkaş , Cami
Ornamentation, Art, Calligrapher, Church
  • ÇAM Nusret, (1997). İslâmda Sanat Sanatta İslam. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • SERTYÜZ Nurcan (1998). 16. Yüzyıl Tezyinatımızda Gül (Tezhipte-Çinide).
  • Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı, İstanbul. SÖZEN Metin, TANYELİ Uğur, (2007). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü.
  • İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bekir Kabakcı

Bibtex @ { kalemisi123916, journal = {Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-046X}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {28 - 39}, doi = {10.7816/kalemisi-01-01-03}, title = {CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME}, key = {cite}, author = {Kabakcı, Bekir} }
APA Kabakcı, B . (2015). CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME. Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 1 (1), 28-39. DOI: 10.7816/kalemisi-01-01-03
MLA Kabakcı, B . "CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 28-39 <http://dergipark.gov.tr/kalemisi/issue/10053/123916>
Chicago Kabakcı, B . "CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 28-39
RIS TY - JOUR T1 - CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME AU - Bekir Kabakcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/kalemisi-01-01-03 DO - 10.7816/kalemisi-01-01-03 T2 - Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 39 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-046X M3 - doi: 10.7816/kalemisi-01-01-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-01-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME %A Bekir Kabakcı %T CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME %D 2015 %J Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi %P -2148-046X %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/kalemisi-01-01-03 %U 10.7816/kalemisi-01-01-03
ISNAD Kabakcı, Bekir . "CAMİ TEZYİNATININ YAPILIŞ AMACI, GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARIN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BİR DENEME". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): 28-39. http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-01-03