Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 40 - 54 2015-03-04

A STUDY ABOUT THE CONTINUITY OF FELT MAKING FROM TRADITION TO FUTURE: PROJECT “FELT FROM THE HEART-THE YURT AND LOVING LIFE”
GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ

H. Nurgül Begiç [1]

407 439

ABSTRACT Turks are spread out over a wide area by changing often their homeland on the world geography and they lived in different civilizations under the effect of many cultures and religions. Whereupon Turks acquired a public culture which changes, develops and is attached to tradition from Middle Asia to present. Inside the Turkish public culture, felt making has an important place next to the other handcraft fields. Today many types of handcraft are face to face with degeneration or disappearance. Today felt making is not valued in the proper sense but it is sustainable; in different regions of Anatolia there are craftsmen who make personal efforts and the University of Selçuk. In the Handcrafts Education Division of the Professional Education Faculty, within the context of gaining educational skills, it is provided to the studying students with courses supporting their professional specialty. In December 2002 a project about the sustainability of felt making is realized with the cooperation of students and felt artists.The subject of the seminar encloses the introduction of the project “Tent of Peace and Love”. The purpose of the seminar is to tell and present the phases of the project, which means all the activities from the beginning till the result. Within the context of the seminar; mutual art activities with the felt arts belonging to divers countries, also the introduction of a project which testifies access to a concrete result with the attendance of the students of higher education and being an example to the works which will be done in this field. All these make the subject of the seminar important.Keywords: Medieval Islamic ceramic art, Chinese sancai ceramics, flow-painted abrasive embellishment Key Words: Wool, felt, felt maker, tent of peace and love, homeland, Ireland
ÖZET Türkler, dünya coğrafyası üzerinde sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir alana yayılmışlar, birçok kültür ve dinin etkisi altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Bunun sonucunda Türkler, Orta Asya’dan günümüze değişen, gelişen, geleneğe bağlı bir halk kültürüne sahip olmuşlardır. Türk halk kültürü içinde diğer el sanatı alanlarının yanı sıra keçeciliğin de önemli bir yeri vardır. Bugün birçok el sanatı türü yozlaşma ya da yok olma ile karşı karşıyadır. Keçecilik ise bugün tam anlamı ile değer görmese de sürdürülebilirliği; Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kişisel gayret gösteren ustalar ve Selçuk Üniversitesi. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü’nde eğitim becerileri kazandırma kapsamı içinde mesleki uzmanlıklarını destekleyici derslerle öğrenim gören öğrenciler ile sağlanmaktadır. Keçeciliğin sürdürülebilirliğine dair 2002 Aralık ayında, öğrenci ve keçe sanatçıları işbirliği ile ortaya konan bir proje gerçekleştirilmiştir. Seminerin konusu “Barış ve Sevgi Çadırı” isimli projenin tanıtılmasını kapsamaktadır. Seminerin amacı; proje aşamalarını dolayısı ile başlama ve sonuca ulaşana kadar yapılan faaliyetleri sırası ile anlatmak ve sunmaktır. Seminer kapsamında, çeşitli ülkelere ait keçe sanatçıları ile yapılan karşılıklı sanat etkinliklerinin ve ayrıca yüksek öğrenim öğrencilerinin de katılımı ile somut bir sonuca ulaşmasını tanıklık eden bir projenin tanıtılması ve bu alanda yapılacak çalışmalara örnek olması açısından seminer konusunu önemli kılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ortaçağ İslam seramik sanatı, Çin sancai seramikleri, Akıtmalı-kazımalı süsleme. Anahtar Kelimeler: Yün, keçe, keçeci, barış ve sevgi çadırı, yurt, İrlanda
  • Begiç, H.Nurgül, Konyalı Keçe Sanatçısı Mehmet Girgiç Ve Eserleri,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Konya:1999
  • Begiç, H.Nurgül, Geçmişten Günümüze Konya Keçeciliği Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi’nce Basımda), 2013
  • Diyarbekirli, Nejat. Türk Tarihi II. Kitap. Ankara: Yayın Yüksek Kurumu, 1977
  • Ögel, Bahaeddin. Türk Kültür Tarihine Giriş 111, Ankara: ……..Yayınları, 1991
  • “felt from the yurt Project” http://www.alanafelt.com (15 Şubat 2013)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: H. Nurgül Begiç

Bibtex @ { kalemisi123917, journal = {Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-046X}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {40 - 54}, doi = {10.7816/kalemisi-01-01-04}, title = {GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ}, key = {cite}, author = {Begiç, H. Nurgül} }
APA Begiç, H . (2015). GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ. Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 1 (1), 40-54. DOI: 10.7816/kalemisi-01-01-04
MLA Begiç, H . "GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 40-54 <http://dergipark.gov.tr/kalemisi/issue/10053/123917>
Chicago Begiç, H . "GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 (2015): 40-54
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ AU - H. Nurgül Begiç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/kalemisi-01-01-04 DO - 10.7816/kalemisi-01-01-04 T2 - Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 54 VL - 1 IS - 1 SN - -2148-046X M3 - doi: 10.7816/kalemisi-01-01-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-01-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ %A H. Nurgül Begiç %T GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ %D 2015 %J Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi %P -2148-046X %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/kalemisi-01-01-04 %U 10.7816/kalemisi-01-01-04
ISNAD Begiç, H. Nurgül . "GELENEKTEN GELECEĞE KEÇECİLİĞİN SÜREKLİLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: “BARIŞ SEVGİ ÇADIRI” PROJESİ". Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): 40-54. http://dx.doi.org/10.7816/kalemisi-01-01-04