Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4987 | e-ISSN 2146-7277 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://fbd.beun.edu.tr/

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 2146-4987 | e-ISSN 2146-7277 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://fbd.beun.edu.tr/
Kapak Resmi

5.532

35.698
Cilt: 6 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - May 2016
 1. Epigenetik Mekanizmalar ve Bazı Güncel Çalışmalar
  Sayfalar 445 - 452
  Muhammed İsmail Can, Abdullah Aslan
 2. Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Tuz İlavesi ile Döküm Performansının Arttırılması
  Sayfalar 245 - 249
  Nazım Kunduracı
 3. Su Yapılarında Gövde Tipi Optimizasyonu ve Doğal Yapı Malzemelerinin Mühendislik Parametrelerinin Belirlenmesi: Kışlademirli Göleti Örneği (Kütahya)
  Sayfalar 250 - 264
  Mustafa Can Canoğlu, Bedri Kurtuluş
 4. Doğrusal Katılaştırılmış Sn91.2-x-Zn8.8-Agx Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 265 - 272
  Mevlüt Şahin
 5. Boşluklu Perdelerde Bağ Kirişi Rijitlik Düzeltme Çarpanlarının Yapay Sinir Ağı ile Tahmini
  Sayfalar 273 - 282
  Bulent Akbas, Bilge Doran, Sema Alacali, Bora Akşar
 6. Nikel-Sakkarin Temelli PVC-Membran Karbonat (CO32-) Seçici Elektrot ve Potansiyometrik Uygulamaları
  Sayfalar 283 - 292
  Cihan Topcu
 7. Örnek Yüzey Koşulları ve Deney Aletinin Cerchar Aşınma İndeksine Etkisi
  Sayfalar 293 - 298
  Hamit Aydın, Olgay Yaralı, Haşim Duru
 8. Çoklu Antibiyotik Tedavisiyle Bakteriyel Rekabetin Matematiksel Modeli ve Kararlılık Analizi
  Sayfalar 299 - 306
  Bahatdin Daşbaşı, İlhan Öztürk, Fatma Özköse
 9. Yeni Mono-Lutesyum(Iıı) Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özellikleri
  Sayfalar 307 - 314
  Mehmet Pişkin, Zafer Odabaş
 10. Glioblastoma Hücreleri İçin in Vitro Salinomisin Doz-Cevap Parametreleri
  Sayfalar 315 - 320
  R. Seda Tığlı Aydın
 11. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi ile Musluk Suyu ve Şişelenmiş Su Örneklerinde Zirkonyum ve Florürün Eser Miktarlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 321 - 328
  Hale Secilmis Canbay, Güleren Alsancak
 12. xn+1 = xn xn-1+a Fark Denkleminin Periyodikliği Üzerine
  Sayfalar 329 - 333
  Erkan Taşdemir, Yüksel Soykan
 13. Taşınmaz Değerlemesine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
  Sayfalar 334 - 344
  Mehmet Alkan, Ferihan Özfidan
 14. Şeker Kısımları ile Graftlanmış olan Polimetilsiloksan Bazlı Polimerik Yüzey Aktif Madde Sentezi
  Sayfalar 345 - 350
  Hasan Sarıkahya, Fatma Çetin Telli
 15. Aşağı Sakarya Nehrindeki Askı Maddesi Miktarının Esnek Yöntemler ile Tahmini
  Sayfalar 351 - 358
  Gökmen ÇERİBAŞI, Emrah DOĞAN
 16. Koagüle Yüzeylerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi için Üretan Akrilat Kaplamaların Hazırlanması ve Uygulaması
  Sayfalar 359 - 368
  Tuba Çakır Çanak, Esra Kıraylar, İ. Ersin Serhatlı
 17. 147 Atomlu Co-Pd Nanoalaşımlarının Erime Dinamiği
  Sayfalar 369 - 376
  Ali Kemal Garip
 18. Küçük Güçlü Rüzgâr Enerji Dönüşüm Sisteminin Benzetimi, Modellemesi ve Uygulaması
  Sayfalar 377 - 386
  Abdulhakim Karakaya, Ercüment Karakaş
 19. Kesirli İntegraller Yolu ile Harmonik s-Konveks Fonksiyonlar için Hermite-Hadamard-Fejér Tipli Yeni Eşitsizlikler Üzerine
  Sayfalar 387 - 392
  Mehmet Kunt
 20. Soda Kireç Silikat Cam - 304 L Paslanmaz Çelik Birleştirmesinde Ti/Ag Ara Katman Kullanımı
  Sayfalar 393 - 398
  Mustafa Burak Telli
 21. Karbon Nanotüp Katkılı Biyosensör Tasarımı ve Biyosensörün Çevresel Kirletici Olan Fenol ve Türevlerinin Tespitinde Kullanılması
  Sayfalar 399 - 405
  Muhammet Samet Kılıç, Şeyda Korkut
 22. Arayüzey Kalınlığının Bi4 Ti3 O12 Arayüzeye Sahip Al/p-Si Schottky Engel Diyotların Frekansa Bağlı Elektriksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 406 - 411
  Mert Yıldırım
 23. Farklı Dielektrik Ortamlarda Elektriksel Kıvılcımla İşlenmiş DIN 1.4442 Çift Fazlı Çeliğin Mikroyapı ve Mikrosertlik Değişimleri
  Sayfalar 412 - 422
  Nihal Ekmekci
 24. Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorların Hız Denetiminde Doğal Frekans ve Bulanık Mantık
  Sayfalar 423 - 431
  İbrahim Alışkan, Artun Sel
 25. Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasası Gelişim Süreci: Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasası Özellikleri
  Sayfalar 432 - 438
  Yunus Biçen
 26. Dilatasyon Açısının Ankrajlı Diyafram Duvar Modellemesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 439 - 444
  İbrahim Yiğit