About

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinin amacı Mühendislik, Mimarlık, Fen Bilimleri alanlarında özgün çalışmalara yer vererek bu alanlardaki gelişmelere katkı sağlamaktır.

Derginin editörleri veya editörler kurulu tarafından derginin yayın ilkelerine uygun olduğuna karar verilen çalışmalar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Yayınlanması istenen çalışmalar, hakemlerin değerlendirmesine sunulduktan sonra, en az iki hakemin onayı ile yayına kabul edilmektedir. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Bu konuda idarî ve hukuki sorumluluk kabul edilmez.

Düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni 4 hafta süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakem oluru alan makaleler, editörler veya editörler kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

Makale Yayın Kuralları

 1. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergide; Mühendislik, Mimarlık ve Fen Fakülteleri Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir.
 3. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar/ yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarların sorumluluğundadır.
 4. Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 5. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce eserler yayımlanabilir.

Makale Yazım Kuralları

 1. Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.
 2. Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.
 3. Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.
 4. Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.
 5. Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.
 6. Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.
 7. Kaynakların metin içinde gösterimi yazar(lar) soyad(lar) ve yayın yılın metinde verilmelidir: Örneğin, (Canbulat, 1987) ya da (Canbulat ve Tüzemen, 2014). Atıf cümlenin konusu ise, sadece tarih parantez içinde verilmelidir. Cümlenin başında ise "Canbulat (1987) ... göre" diye erilmelidir. 3 veya daha fazla yazarlı referansların alıntının için sadece ilk yazarın soyad ve ark. (italikle) kullanılmalıdır: (Güneş ve ark., 2002). Aynı yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayını varsa, yıllara harfler a, b, ekleyin (Canbulat ve ark., 2004a, 2004b). Kaynakları noktalı virgülle ayırarak, kronolojik olarak metin içinde listelenmiş olmalıdır: (Knott, 1987; Güneş ve ark, 2002; Jones ve ark, 2004a, 2004b). Makale içinde verilen her kaynak makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalı ve kaynakların listesi soyadı ve tarih sırasına göre verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır.
 8. Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.

Kaynak Gösterimi

Dergi: Soyad AA, Soyad BB, Soyad CC. (Basım Yılı) Makalenin tam adı. Derginin adı (Standart kısaltma)., Cilt(Sayı), Başlangıç Sayfası-Bitiş Sayfası. DOI: XX.XXXX/bbbb.0000.1234.1234; PMID 0123456789;

Nadeem MS, Imran SMK, Mahmood T, Kayani AR, Shah SI (2012) A comparative study of the diets of barn owl (Tyto alba) and spotted owlet (Athene brama) inhabiting Ahmadpur East, Southern Punjab, Pakistan. Animal Biology 62(1), 13–28.

Ozgul O, Koc H (2010). New records from Inner West Anatolia to the Turkish Limoniidae (Insecta, Diptera)fauna. Journal Entomological Research Society 12: 45–49.

Kitap: Soyad A. (Basım Yılı) Kitap başlığı. Baskı (Varsa)., Basım yeri: xxxxxxxx . Yayıncı. ISBN Sayısı.

Brown C, Laland K, Krause J (2011) Fish Cognition and Behavior. 2nd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Chvala M (2005) The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. IV. Genus Hilara. 1st ed. Leiden, the Netherlands: Brill.

Kitap bölümü: Soyad Ad. (Basım Yılı) Bölüm başlığı. (Editör(ler) soyad A,). Kitap başlığı. Baskı (Varsa). Basık yeri: xxxxxxx. Yayıncı. ss: Sayfa numarası. ISBN.

Herrel A (2000) Die Funktion der Zungenfarbung bei Blauzungenskinken (Tiliqua spp.). In: Hauschild A, Hitz R, Shea G, Werning H, editors. Blauzungenskinke: Beitrage zu Tiliqua und Cyclodomorphus. 1st ed. Munster, Germany: Natur und Tier Verlag, pp. 27–30.

Vassallo AI, Mora MS (2007). Interspecific scaling and ontogenetic growth patterns of the skull in living and fossil ctenomyid and octodontid rodents (Caviomorpha: Octodontoidea). In: Kelt DA, Lessa E, Salazar-Bravo JA, Patton JL, editors. The Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy of Oliver P. Pearson. 1st ed. Berkeley, CA, USA: University of California Press, pp. 945–968.

Konferans: Soyadı GF. (Basım Yılı) Çalışmanın başlığı. Konferansın ismi. Konferansın yeri, Konferansın Tarihi. Yayımcı, ss: Sayfa numaraları.

Hoch G, Netherer S, Pennerstorfer J, Baier P, Battisti A, Schopf A (2005). Range expansion of the pine processionary moth in Europe II: Activity and survival of Thaumetopoea pityocampa (Lep.: Thaumetopoeidae) during the winter months in an alpine valley. In: Gottschalk KW, editor. Proceedings of 16th US Department of Agriculture Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species 2005; 18–21 January 2005; Annapolis, MD, USA. General Technical Report NE-337. Newtown Square, PA, USA: Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, p. 42.

Mitchell D, Fuller A, Hetem RS, Maloney SK (2008). Climate change physiology: the challenge of the decades. In: Morris S, Vosloo A, editors. Molecules to Migration: The Pressures of Life. 4th Comparative Physiologists & Biochemists Meeting in Africa; 19–25 July 2008; Maasai Mara, Kenya. Bologna, Italy: Medimond Publishing Co., pp. 275–281.

Tez: Soyadı GF. (Basım Yılı) Çalışmanın başlığı. YLS/Doktora Tezi, Üniversitesi, Sayfa numaraları.

Donker SA (2010). Arctic ground squirrels in the Southwest Yukon Territory: evidence for habitat specific demography and source-sink dynamics. MSc, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Watts AJR (2012). Nutritional status and trophic dynamics of the Norway lobster Nephrops norvegicus (L.). PhD, University of Glasgow, Glasgow, UK.

İnternet Kaynakları: Yazar Soyadı, Adı (Orijinal kaynağın tarihi). Makale adı. Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları.( Kaynak adı, yayın yeri: yayıncı adı.) Bulunduğu URL adresi [ ziyaret tarihi]

Zobodat (2013). Zobodat biodiversity data. http://www.zobodat.at/E/runE/E/cacheE/beleg_suche.php>, Accessed on Jen 07, 2015.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi DekanlığıDergimiz her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Ayrıca makaleler hazır olur olmaz, tek tek son sayının içindekiler tablosuna eklenerek de yayınlanır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.