Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-2399 | e-ISSN 1309-4181 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |

ÖNEMLİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17.01.2018 tarihinden itibaren  https://mc04.manuscriptcentral.com/kuofd  linkinden makale kabulüne devam edecektir. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi 2001 yılında kurulan ormancılık, odun bilimi & teknolojileri, yaban hayatı & yönetimi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili konuları içeren uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda üç kez (Mart- Eylül-Aralık) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. 2017 yılının ikinci sayısıyla birlikte dergimizde sadece "İngilizce" yazılmış olan makaleler kabul edilmektedir.

YENİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergimiz 2017 yılının ilk sayısında itibaren Clarivate Analytic' te Web of Science Core Collection bölümünde AHCI, SCI-expanded ve SSCI ile birlikte yer alan Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-2399 | e-ISSN 1309-4181 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |
Kapak Resmi

105.374

167.891

ÖNEMLİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17.01.2018 tarihinden itibaren  https://mc04.manuscriptcentral.com/kuofd  linkinden makale kabulüne devam edecektir. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi 2001 yılında kurulan ormancılık, odun bilimi & teknolojileri, yaban hayatı & yönetimi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili konuları içeren uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda üç kez (Mart- Eylül-Aralık) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. 2017 yılının ikinci sayısıyla birlikte dergimizde sadece "İngilizce" yazılmış olan makaleler kabul edilmektedir.

YENİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergimiz 2017 yılının ilk sayısında itibaren Clarivate Analytic' te Web of Science Core Collection bölümünde AHCI, SCI-expanded ve SSCI ile birlikte yer alan Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Tecer Gölü’nün metal konsantrasyonu ve fizyokimyasal parametrelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Ekrem Mutlu, Banu Kutlu, Tuğba DEMİR, Telat YANIK
 2. Türkiye’nin kuzeydoğusundaki yüksek dağ ormanlarında meşcere kuruluşları: Kavron Vadisi örneği
  Sayfalar 11 - 21
  Zafer Yücesan, Ali Ömer Üçler, Ercan Oktan
 3. Ülkemiz ormancılığında farklı alanlarda kullanılan farklı GPS’lerin kıyaslanması
  Sayfalar 22 - 31
  Ramazan ERDEM, Kadir ERDİN
 4. Kültürel mirasın okunabilirliği: Çocukların kültürel peyzaj algısı, Laodikeia Antik Kenti, Denizl
  Sayfalar 32 - 45
  Ayşe Özdemir
 5. Türkiye Helotiales’leri ve Orbiliales’lerine yeni ilaveler
  Sayfalar 46 - 52
  Abdullah Kaya, Yasin UZUN, İbrahim Halil KARACAN, Semiha YAKAR
 6. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ormanlarındaki silvikültürel uygulamalar için yapılmış bir meşcere sıklık diyagramı
  Sayfalar 53 - 61
  Ferhat Kara
 7. Ahşap polimer nanokompozit (WPN) numunelerinin mekanik davranışlarının statik vickers mikro sertlik test cihazı kullanılarak incelenmesi
  Sayfalar 62 - 74
  Elif AŞIKUZUN, Alperen KAYMAKCI
 8. Farklı bölgelerden alınan Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) odunlarının bazı anatomik, kimyasal ve lifsel özelliklerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 75 - 82
  Mabrouka Mohamed Muftah Abuamoud, Saim Ateş, Ekrem Durmaz
 9. Bazı yerli ve egzotik ağaç türü odunlarının Hylotrupes bajulus (Cerambycidae) ve Anobium punctatum (Anobiidae) böceklerine karşı doğal dayanıklılıklarının araştırılması
  Sayfalar 83 - 91
  Mesut YALÇIN, Cihat TAŞÇIOĞLU, Rudy PLARRE, Çağlar AKÇAY, Sabine BUSWEILER
 10. BİST’de işlem gören kağıt sektöründeki firmaların TOPSIS yöntemiyle finansal performanslarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 92 - 98
  Tutku ÜÇÜNCÜ, Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Bahadır Çağrı BAYRAM, Nadir ERSEN
 11. Investigation of factors influencing on wood adhesion capability
  Sayfalar 99 - 107
  Hüseyin YÖRÜR