Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-8117 | e-ISSN 2148-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı |

Temel hedefiinsanı ve varoluşu ilgilendiren her hususta, Risale-i Nur perspektifinden açıklama ve anlamlandırma faaliyetlerinde bulunmak ve eşyayla, hayatla ilgili, insanlığın hakikat arayışına dair muhtelif paradigmalar çerçevesinde yürütülen tartışmalara, Risale-i Nur ekseninde alternatif bir platform oluşturmaktır.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-8117 | e-ISSN 2148-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı |
Kapak Resmi

12.062

27.755

Temel hedefiinsanı ve varoluşu ilgilendiren her hususta, Risale-i Nur perspektifinden açıklama ve anlamlandırma faaliyetlerinde bulunmak ve eşyayla, hayatla ilgili, insanlığın hakikat arayışına dair muhtelif paradigmalar çerçevesinde yürütülen tartışmalara, Risale-i Nur ekseninde alternatif bir platform oluşturmaktır.

Sayı 4 - Ara 2017
 1. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’YE GÖRE SÜNNET
  Sayfalar 1 - 12
  Prof. Dr. Ali Bakkal
 2. SUNNAH ACCORDING TO BEDIUZZAMAN SAID NURSI
  Sayfalar 13 - 25
  Prof.Dr. Ali Bakkal
 3. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN HADİSLERİ YORUMLAMA METODU
  Sayfalar 27 - 57
  Prof.Dr.Ali Bakkal
 4. SAİD NURSÎ’YE GÖRE MÜTEŞÂBİH HADİS
  Sayfalar 59 - 79
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Salmazzem
 5. NEBEVÎ BEYÂN VE KUR’AN DIŞI VAHİY
  Sayfalar 79 - 94
  Yrd. Doç. Dr. Fahri Hoşab
 6. ZAYIF HADİSLE AMEL VE SAİD NURSİ’NİN YAKLAŞIMI
  Sayfalar 95 - 114
  Yrd. Doç. Dr. Bayram Demir
 7. RİSALE-İ NUR’DA HADİSLERİ MÜSBET YORUMLAMA
  Sayfalar 115 - 132
  Dr. Ali Mustafa
 8. MEDENİYET İNŞASINDA NEBEVÎ SÜNNETİN ROLÜ: SAİD NURSÎ’NİN YAKLAŞIMI
  Sayfalar 133 - 146
  Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker
 9. ADAB-I MUAŞERET - SÜNNET İLİŞKİSİ
  Sayfalar 147 - 157
  Uzman Mevlüt Uzun
 10. RİSALE-İ NUR ÇERÇEVESİNDE SÜNNET KARŞITI BİR KAVRAM OLARAK BİD’AT
  Sayfalar 159 - 176
  Doç. Dr. Recep Aslan
 11. DÜNYANIN DEĞERİ VE SECDENİN ÖNEMİYLE İLGİLİ İKİ HADİSE BEDİÜZZAMAN’IN GETİRDİĞİ ORİJİNAL YORUMLAR*
  Sayfalar 179 - 192
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dilek
 12. HZ. MÛSA VE ÖLÜM MELEĞİ” İLE İLGİLİ RİVÂYET ÇERÇEVESİNDE İSLAM ÂLİMLERİNİN SAHÎH HADÎSLERE YAKLAŞIM TARZINA DÂİR BİR İNCELEME
  Sayfalar 193 - 212
  Doç. Dr. Yunus Emre Gördük
 13. RİSALE-İ NUR BAĞLAMINDA KUR’AN-I KERİM’DE YER ALAN TEKRARLARA BAKIŞ
  Sayfalar 213 - 229
  Cengiz Kanık
 14. GÜNAH PSİKOLOJİSİNE DİNİ VE PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 231 - 245
  Davut Ceylan
 15. GASTUMANNA’DAN KASTAMONYA’YA BİR ŞEHİR
  Sayfalar 247 - 256
  O. Erdal Şahin
 16. Niyazi Beki ile “Kur’an’ın Tefsire Olan İhtiyacı / Sünnetin Tefsirdeki Yeri” Üzerine Bir Söyleşi
  Sayfalar 257 - 266
  Hakan Gülerce
 17. BİR TALEBE: SIDDIK SÜLEYMAN KERVANCI
  Sayfalar 267 - 269
  Cumali Güneş
 18. CALL FOL PAPERS
  Sayfalar 271 - 274
  İİKV İİKV