Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2645-8950 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “2645-8950” e-ISSN numaralı “Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

e-ISSN 2645-8950 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

74.225

256.925

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “2645-8950” e-ISSN numaralı “Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

Kaygı (31) 2018 Son Sayı
Sayı 31 - Eki 2018
 1. Charles Taylor’da Kimlik ve Siyaset İlişkisi
  Sayfalar 1 - 21
  Ezgi DEMİR ORALGÜL
 2. Cinsiyet Algısının Mitsel Kökeni
  Sayfalar 22 - 41
  Emine KEF
 3. Emotions and Evaluative Judgments
  Sayfalar 42 - 56
  Zeynep TALAY TURNER
 4. Yaygın Platon Okumasının Bir Eleştirisi
  Sayfalar 57 - 91
  Ömer AYGÜN
 5. Heidegger’de Düşünme Biçimlerinin Yazgıyla İlişkisi Üzerine
  Sayfalar 92 - 108
  Aysun GÜR
 6. Nietzsche’nin Platon Eleştirisi: Platoncu Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 109 - 127
  Ebru ÖNER, Sebahattin ÇEVİKBAŞ
 7. Kurucu Öğe Olarak Modern Özne Anlayışının Teşekkülü
  Sayfalar 128 - 144
  Yakup KAHRAMAN
 8. Çocuklar İçin Felsefe / Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlar
  Sayfalar 145 - 173
  Nihal Petek BOYACI, Filiz KARADAĞ, Kurtul GÜLENÇ
 9. The Trouble of Misrepresentation in Dretske’s Information-Theoretic Account
  Sayfalar 174 - 188
  Nazım GÖKEL
 10. Kişisel Bütünlük ve Sivil İtaatsizlik Arasındaki İlişki Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
  Sayfalar 189 - 199
  Seda ÖZSOY SOMUNCUOĞLU
 11. Çağdaş Nedir? Zamana Aykırılık Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar
  Sayfalar 200 - 216
  Mehmet ŞİRAY
 12. Herakleitos ve Whitehead’ın Ontolojilerinde Dinamik ve Organik Bir Bütün Olarak “Sınırsız Evren”
  Sayfalar 217 - 238
  Hüseyin AYDOĞDU
 13. İnsan Haklarının Aydınlatılmasında Felsefi Bilginin Önemi
  Sayfalar 239 - 261
  Celal YEŞİLÇAYIR
 14. Between Form and Sentiment: Hume’s Standard of Taste
  Sayfalar 262 - 278
  Coşkun ŞENKAYA
 15. Ortak Bir Anlam Zemini Kurmaya Yönelik Bir Çaba Olarak Edmund Husserl’in Fenomenolojik Yöntemi
  Sayfalar 279 - 298
  Çağdaş E. ÇAĞLIYAN
 16. Descartes ve Brentano: Ruhsal Fenomenlerin Tasnifi
  Sayfalar 299 - 320
  Aliye KARABÜK KOVANLIKAYA
 17. Brecht’in Epik Tiyatro Teorisi ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyununun Felsefi Bir Yorumu
  Sayfalar 321 - 347
  Metin BAL
 18. Zamanda Yolculuğun ve Geleceği Önceden Görmenin Mantıksal ve Nomolojik Engelleri
  Sayfalar 348 - 371
  Erdinç SAYAN, Hasan ÇAĞATAY
 19. Machiavelli’s Republican Philosophy
  Sayfalar 372 - 385
  Gaye İLHAN DEMİRYOL
 20. Pratik Akıl’dan Tin’e Geçişte Hegel’in Eylem Teorisi
  Sayfalar 386 - 403
  İhsan Berk ÖZCANGİLLER
 21. Antonio Negri ve Michael Hardt Düşüncesinde İmparatorluk, Çokluk ve Biopolitik Üretim Kavramları Üzerine
  Sayfalar 404 - 430
  Aykut AYKUTALP, Adem ÇELİK
 22. Mantıkçı Empirizm Kuhn’u Bitirdi Mi?
  Sayfalar 431 - 447
  Ümit ÖZTÜRK