Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-4251 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “1303-4251” ISSN numaralı “Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

*****

KAYGI'YA ESER GÖNDERMEK İÇİN

Kaygı'ya çalışmalarınızı/eserlerinizi göndermek için, ilk olarak "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi" kısımlarını (gerektiği takdirde de ilgili sekmelerde verilen bilgileri) irdeleyiniz. Söz konusu bölümlerde bulunan "Yazım Kuralları" ve "Referans Verme" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmamış çalışmalar, editöryal süreçlerde ciddi ve sistematik aksamaya neden olduğu için, herhangi bir biçimde dikkate alınamayacaktır.

Dergiye çalışma göndermek için belirli bir zaman dilimi bulunmamakta; "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi"ne göre hazırlanmış çalışmalar, "Yayın Kurulu" değerlendirmesinden geçtikten sonra, konuyla ilgili hakem süreci başlatılmaktadır.

Bu durumda, gönderilen yazılar, ilk olarak tarih içeren bir kod numarası tayin edilmek suretiyle mevcut yazı havuzuna gönderi zamanı başat olacak şekilde dahil edilmekte; hakemlik ve ilgili süreçleri tamamlanan yazılar, aynı ilke doğrultusunda, yayın programına alınmaktadır. Böylelikle, kabul alan bir yazının ne zaman basılacağı hususu, kronolojik ve teknik bir meseledir. Yazarlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

Gönderilecek çalışmalar ve ilgili yazışmalar (DergiPark altyapısı ile ilgili tüm işlemler tarafımızca nihayete erdirilene kadar) "e-posta" yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle, makale gönderme ve ilgili soru(n)larınız için, lütfen, Dergi editörü Arş. Gör. Mehmet Fatih ELMAS ile "m_fatihelmas@hotmail.com" ve "kaygi@uludag.edu.tr" adresleri üzerinden iletişime geçiniz.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

ISSN 1303-4251 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

64.703

174.660

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “1303-4251” ISSN numaralı “Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

*****

KAYGI'YA ESER GÖNDERMEK İÇİN

Kaygı'ya çalışmalarınızı/eserlerinizi göndermek için, ilk olarak "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi" kısımlarını (gerektiği takdirde de ilgili sekmelerde verilen bilgileri) irdeleyiniz. Söz konusu bölümlerde bulunan "Yazım Kuralları" ve "Referans Verme" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmamış çalışmalar, editöryal süreçlerde ciddi ve sistematik aksamaya neden olduğu için, herhangi bir biçimde dikkate alınamayacaktır.

Dergiye çalışma göndermek için belirli bir zaman dilimi bulunmamakta; "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi"ne göre hazırlanmış çalışmalar, "Yayın Kurulu" değerlendirmesinden geçtikten sonra, konuyla ilgili hakem süreci başlatılmaktadır.

Bu durumda, gönderilen yazılar, ilk olarak tarih içeren bir kod numarası tayin edilmek suretiyle mevcut yazı havuzuna gönderi zamanı başat olacak şekilde dahil edilmekte; hakemlik ve ilgili süreçleri tamamlanan yazılar, aynı ilke doğrultusunda, yayın programına alınmaktadır. Böylelikle, kabul alan bir yazının ne zaman basılacağı hususu, kronolojik ve teknik bir meseledir. Yazarlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

Gönderilecek çalışmalar ve ilgili yazışmalar (DergiPark altyapısı ile ilgili tüm işlemler tarafımızca nihayete erdirilene kadar) "e-posta" yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle, makale gönderme ve ilgili soru(n)larınız için, lütfen, Dergi editörü Arş. Gör. Mehmet Fatih ELMAS ile "m_fatihelmas@hotmail.com" ve "kaygi@uludag.edu.tr" adresleri üzerinden iletişime geçiniz.

Kaygı (30) 2018 Son Sayı
Sayı 30 - Nis 2018
 1. With a Representative Example the Roles of Reason and Emotion in Western and Islamic Legal Systems
  Sayfalar 1 - 9
  Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 2. 1950-1960 Arası Amerikalı Uzman Raporları Bağlamında Türk Eğitim Sistemine Çizilen Yol Haritası
  Sayfalar 11 - 33
  Yüksel MARIM, Rıza SAM
 3. Yüzdeki Gizem: Karşılaşmalar, Emosyonlar ve İfadeler
  Sayfalar 35 - 42
  Çetin BALANUYE
 4. Yeni Truva Atı: Sophokles’in Kral Oidipous Tragedyasında Dilin Rolü
  Sayfalar 43 - 54
  Ömer AYGÜN
 5. Aristoteles’te Müzikal Terimlerin Anlamı ve Kullanımı
  Sayfalar 55 - 66
  Fırat İLİM
 6. Saf Aklın Eleştirisi’nde Nedensellik Antinomisi ve Özgürlük Problemi
  Sayfalar 67 - 82
  Ümit ÖZTÜRK
 7. Hoşgörünün Liberal Yorumu: John Stuart Mill
  Sayfalar 83 - 91
  Emine AYDOĞAN
 8. Arthur Schopenhauer'a Göre Dünyayı Sanatla Anlamak
  Sayfalar 93 - 102
  Işık EREN
 9. Husserl ve Dilthey’da Bilinç ve Anlam Sorunu
  Sayfalar 103 - 115
  Erdal İSBİR
 10. Hakikatin Neliği Hususunda Zihinsel Bir Düzenleme Faaliyeti Olarak Düşüncenin Ekonomisi İlkesi Ve Ernst Mach
  Sayfalar 117 - 129
  Serdar SAYGILI
 11. An Inquiry on Relation among Discourse, Truth and Power in Michel Foucault
  Sayfalar 131 - 143
  Metin BECERMEN
 12. Foucault’nun Felsefesinde Bir “Sözel İlişki Etiği”: Parrhesia
  Sayfalar 145 - 157
  Cengiz Mesut TOSUN, Mehmet BERK
 13. Foucault ve Ulusalcılık
  Sayfalar 159 - 171
  Aret KARADEMİR
 14. Yaşam-Dünyasının Sömürgeleştirilmesi Olarak Modernitenin Krizi
  Sayfalar 173 - 190
  Tayfun TORUN
 15. Hannah Arendt’te Totalitarizmin Neliği
  Sayfalar 191 - 207
  Tuğba YAZICI
 16. Popper ve Kuhn Arasında: Imre Lakatos ve Bilimsel Metodoloji İçin Yeni Bir Öneri
  Sayfalar 209 - 223
  Seda ÖZSOY
 17. Çağdaş Ahlaki Doğaüstücülük ve Russ Shafer-Landau
  Sayfalar 225 - 237
  Ferhat YÖNEY
 18. Hayvan Haklarına Yönelik Temel Görüşler ve Yanılgıları
  Sayfalar 239 - 251
  Haluk AŞAR
 19. Eleştiri Düşüncesi: Kant’ın Eleştiri Felsefesi’ne Giriş
  Sayfalar 253 - 279
  Metin BAL