Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

ISSN 1303-4251 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

51.012

99.281

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “1303-4251” ISSN numaralı “Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

*****

KAYGI'YA ESER GÖNDERMEK İÇİN

Kaygı'ya çalışmalarınızı/eserlerinizi göndermek için, ilk olarak "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi" kısımlarını (gerektiği takdirde de ilgili sekmelerde verilen bilgileri) irdeleyiniz. Söz konusu bölümlerde bulunan "Yazım Kuralları" ve "Referans Verme" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmamış çalışmalar, editöryal süreçlerde ciddi ve sistematik aksamaya neden olduğu için, herhangi bir biçimde dikkate alınamayacaktır.

Dergiye çalışma göndermek için belirli bir zaman dilimi bulunmamakta; "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi"ne göre hazırlanmış çalışmalar, "Yayın Kurulu" değerlendirmesinden geçtikten sonra, konuyla ilgili hakem süreci başlatılmaktadır.

Bu durumda, gönderilen yazılar, ilk olarak tarih içeren bir kod numarası tayin edilmek suretiyle mevcut yazı havuzuna gönderi zamanı başat olacak şekilde dahil edilmekte; hakemlik ve ilgili süreçleri tamamlanan yazılar, aynı ilke doğrultusunda, yayın programına alınmaktadır. Böylelikle, kabul alan bir yazının ne zaman basılacağı hususu, kronolojik ve teknik bir meseledir. Yazarlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

Gönderilecek çalışmalar ve ilgili yazışmalar (DergiPark altyapısı ile ilgili tüm işlemler tarafımızca nihayete erdirilene kadar) "e-posta" yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle, makale gönderme ve ilgili soru(n)larınız için, lütfen, Dergi editörü Arş. Gör. Mehmet Fatih ELMAS ile "m_fatihelmas@hotmail.com" ve "kaygi@uludag.edu.tr" adresleri üzerinden iletişime geçiniz.

Kaygı (29) 2017 Son Sayı
Sayı 29 - Eki 2017
 1. Did Francis Bacon See Democritus as a Mechanical Philosopher?
  Sayfalar 1 - 17
  Ünsal ÇİMEN
 2. Jean-Luc Nancy Düşüncesinde Demokrasi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 19 - 31
  H. Bahadır TÜRK
 3. Paradox and Protreptic in Plato’s Meno
  Sayfalar 33 - 45
  Geoffrey BOVE
 4. Fârâbî’de Felsefe Tarihi Teorisi: Dil ve Dinin Tekâmülünde Felsefenin Tarihselliğinin İpuçları
  Sayfalar 47 - 64
  Fatma Zehra PATTABANOĞLU
 5. Intentionality and Givenness in French Phenomenology: M. Henry and M. Merleau Ponty
  Sayfalar 65 - 81
  Emre ŞAN
 6. The Difference as the Individual Beings in Duns Scotus’ Metaphysics
  Sayfalar 83 - 98
  Sinan KILIÇ
 7. Nörofelsefe Neden Halen Uçta Bir Görüş Olarak Niteleniyor?
  Sayfalar 99 - 110
  Serdal TÜMKAYA
 8. Mevlânâ ve Kierkegaard’da Benliğin Gelişimi
  Sayfalar 111 - 123
  Yasemin AKIŞ YAMAN
 9. Hume’da Ben İdesinin Bilgikuramsal Temellerinin Bir Çözümlemesi
  Sayfalar 125 - 138
  Funda NESLİOĞLU SERİN
 10. Romantik Bilinçdışının Postyapısalcılıktaki Yansımaları
  Sayfalar 139 - 155
  Oya Esra BEKTAŞ
 11. Craig ve Sinclair'in Kelam Argümanının Mantıksal Bir Eleştirisi
  Sayfalar 157 - 171
  Ferhat AĞIRMAN, Mehmet Ali SARI
 12. Anne ve Felsefe: Bastırılmış Dişilin Felsefe Tarihindeki İçkin Rolü Üzerine
  Sayfalar 173 - 180
  Muharrem HAFIZ
 13. Spinoza Felsefesinde Varoluş-Öz Ayrımı
  Sayfalar 181 - 193
  Yakup ÖZKAN
 14. Deleuze’ün Artaud Okumasında İçkin Yaşam Arayışı
  Sayfalar 195 - 214
  Bahattin UZUNLAR
 15. Behaviorism: Dead or Alive?
  Sayfalar 215 - 224
  Nazım GÖKEL