Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan “1303-4251” ISSN numaralı “Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir.

Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal/beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Bu minvalde dergi, esas olarak “felsefe dergisi” niteliğini hâiz olmasına rağmen, sosyal/beşeri bilim çalışmalarına, bu çalışmalar teorik olmak kaydıyla, açıktır.

Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Çeviri", "Kitap Değerlendirme", "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

*****

KAYGI'YA ESER GÖNDERMEK İÇİN

Kaygı'ya çalışmalarınızı/eserlerinizi göndermek için, ilk olarak "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi" kısımlarını (gerektiği takdirde de ilgili sekmelerde verilen bilgileri) irdeleyiniz. Söz konusu bölümlerde bulunan "Yazım Kuralları" ve "Referans Verme" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmamış çalışmalar, editöryal süreçlerde ciddi ve sistematik aksamaya neden olduğu için, herhangi bir biçimde dikkate alınamayacaktır.

Dergiye çalışma göndermek için belirli bir zaman dilimi bulunmamakta; "Yayın İlkeleri" ve "Yazar Rehberi"ne göre hazırlanmış çalışmalar, "Yayın Kurulu" değerlendirmesinden geçtikten sonra, konuyla ilgili hakem süreci başlatılmaktadır.

Bu durumda, gönderilen yazılar, ilk olarak tarih içeren bir kod numarası tayin edilmek suretiyle mevcut yazı havuzuna gönderi zamanı başat olacak şekilde dahil edilmekte; hakemlik ve ilgili süreçleri tamamlanan yazılar, aynı ilke doğrultusunda, yayın programına alınmaktadır. Böylelikle, kabul alan bir yazının ne zaman basılacağı hususu, kronolojik ve teknik bir meseledir. Yazarlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

Gönderilecek çalışmalar ve ilgili yazışmalar (DergiPark altyapısı ile ilgili tüm işlemler tarafımızca nihayete erdirilene kadar) "e-posta" yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle, makale gönderme ve ilgili soru(n)larınız için, lütfen, Dergi editörü Arş. Gör. Mehmet Fatih ELMAS ile "m_fatihelmas@hotmail.com" ve "kaygi@uludag.edu.tr" adresleri üzerinden iletişime geçiniz.