Editörler

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ
Doç Dr. Ranetta GAFAROVA
Öğr. Gör. Dr. Arif Cem TOPUZ

Öğr. Gör. Eser KARADENİZ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Anatoly A. BURTSEV (Ammasov Adına Yakutistan Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli)
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Bekir DENİZ (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV (Çuy Üniversitesi)
Prof. Dr. Faruk ÇOLAK (Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Dimitri D. VASİLEV (Moskova Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA (Moskova Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Victoria V. KRASNYKH (Kiev Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli)
Prof. Dr. İhsan BULUT (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mambetturdu Mambetakun (Şincan Pedagoji Üniversitesi)
Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Roin KAVRELIŞVILI (İvana Cevahişvili Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver TÖRE (Artvin Üniversitesi)
Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Tina GELAŞVİLİ (İvana Cevahişvili Üniversitesi)
Prof. Dr. Elena ARABADJİ (Melitopol Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi)
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ (Giresun Üniversitesi)
Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA (Altayistik Enstitüsü)
Doç. Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Bayazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet İÇLİ (Ardahan Üniversitesi)

Redaksiyon

Prof. Dr. Roin KAVRELEŞVİLİ

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU

Teknik Sorumlu

Öğr. Gör. Eser KARADENİZ : eserkaradeniz@ardahan.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Arif Cem TOPUZ : arifcemtopuz@hotmail.com

Uluslararasi İlişkiler

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU: vediaskaroglu@ardahan.edu.tr

Yabancı Dil Danışmanları

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU