Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 36, Sayfalar 89 - 103 2017-12-22

HALAL TOURISM IN TURKEY
TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM

DERYA BAYSAL [1]

278 1005

The increase in welfare level of Muslim population has led to their wish of having a holiday which is suitable for İslamic rules recently. If we take into consideration that the Muslim population will increase in the future, for industry of tourism, halal tourism market which can be improved has drawn attention. The decrease in the number of tourists who visit our country and in tourism income as a result of political developments can be evaluated as a chance for the improvement of halal tourism market which is seen as a more special market. When we analyze the conceptual framework iti is possible that there is no meaning unity about the term of ‘halal tourism’. The primary aim of the study is to analyze the term ‘halal tourism’ and its present situation in Turkey and whether it can be improved or not.   

Son yıllarda Müslüman nüfusun refah seviyesinin artması, İslami kurallara uygun tatil yapma isteğini beraberinde getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda Müslüman nüfusun daha da artacağı düşünülürse, turizm endüstrisi için geliştirilebilir bir pazar olan helal turizm pazarı bu bağlamda dikkat çekmektedir. Yaşanan siyasi ve politik gelişmeler neticesinde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında ve elde edilen turizm gelirinde meydana gelen düşüş, daha özel bir pazar olarak görülen helal turizm pazarının geliştirilmesi için fırsat olarak değerlendirilebilir. Kavramsal çerçeve incelendiğinde, ‘helal turizm’ kavramı konusunda bir anlam bütünlüğünün olmadığını söylemek mümkündür.  Çalışmanın öncelikli amacı helal turizm kavramını irdelemek ve bu bağlamda helal turizmin Türkiye’de mevcut durumunu ve geliştirilebilir olup olmadığını incelemektir. 

 • ABDUL RAHİM Hassan : (2007). ‘İslamic Tourism Revisited’ İslamic Tourism 32, No:2, s.1
 • ARPACI Özgür ve BATMAN Orhan: (2015). ‘Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management C:12 S:3, s.73-86.
 • BOĞAN Erhan, BATMAN Orhan ve SARIIŞIK Mehmet: (2016). ‘Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi Ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerinde Bir Değerlendirme’ 3. International Congress Of Tourism And Management Researches., s. 1425-1440
 • ÇİMEN Hürriyet: (2013). ‘Turizm ve Edebiyat Etkileşimi Üzerine’ Karadeniz Dergisi 5/17 s.79-86
 • ÇİMEN Hürriyet: (2016). ‘Gastronomi Turizmi Açısından Ardahan Mutfağının Önemi’ Karadeniz Dergisi, 8/32 s.307-315
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (2014). Türkiye’de Dini Hayat Araştırması, Ankara
 • DOĞAN Mustafa: (2011). ‘Türkiye’de İslami Turizmin Gelişimi: 2002-2009’, Political Economy, Crisis And Development, İstanbul, Ijopec Publications, s.471- 478.
 • DUMAN Teoman: (2012). ‘The Value of İslamic Tourism: Prespectives from the Turkish Experience’ İslamic And Civilisational Renewal (ICR), 3(4), s. 718-739. Erişim: http://www.researchgate.net/publication/257422379 17.01.2017
 • ERYILMAZ Burak :(2011) ‘Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Samsun’da Kongre Turizmi Olanaklarının Değerlendirilmesi’ Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011
 • GHAZALİ Musa, SUHANA Mohezar Ali, S. Moghavvemi: (2016). ‘Understanding İslamic (HalalTourism) Through Leiper’s Tourism System’ Erişim https://www.ssrn.com/en/ 20.01.2017
 • HACIOĞLU Necdet, OFLAZ Musa, BUZLUKÇU Cemali ve KILIÇ Arzu: (2015). ‘Yerli Turistlerin Helal (Muhafazakar) Konseptli Otellere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Termal Otelleri Örneği’ EITOC 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, (28-30 Mayıs), s.489-502
 • HASSAN Abdul Rahim: (2004). ‘İslamic Tourism: The Concept And The Reality’ İslamic Tourism, 14(2) akt: Aan JAELANI: (2016). ‘İslamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in İslamic Economic Perspective’ Journal of Economics Bibliography, Volume 3 June 2016 Issue 2 s.1-24
 • HATEM El-Gohary: (2016), ‘Halal Tourism, Is It Really Halal?’ Tourism Management Perspectives 19, s.124–130
 • KAHRAMAN Abdullah: (2012). ‘İslam’da Helal Ve Haram’ın Yeri Ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi’ İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, C: 20, s. 43-69
 • OFLAZ Musa: (2015). ‘Turistik Ürün Çeşidi Olarak Helal Turizm Konsepti Uygulayan Konaklama Tesislerinde Müşteri Algıları’ Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • ÖZDEMİR İsmail Mert ve MET Önder :(2012).‘The Expectations Of Muslim Religious Customers In The Lodging Industry: The Case Of Turkey’ Current Issues In Hospitality And Tourism Research And Innovation, s.323-328.
 • SHAKİRY A S: (2006). ‘The Academy of İslamic Tourism Project’ İslamic Tourism 25, Erişim: http://www.İslamictourism.com/Articles/articles.php?issue=25, 20.01.2017
 • TEKİN Ömer A (2014): ‘İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme’ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:7, S:29, s. 750-766
 • http://newsroom.mastercard.com/eu/tr/press-releases/mastercard-arastirdi-musluman-turistlerin-tatilde-ilk-uc-tercihi-malezya-birlesik-arap-emirlikleri-ve-turkiye/ Erişim: 17.01.2017
 • http://www.gimdes.org/helal-otel-nasil-olmali-2.html Erişim: 10.02.2017
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/717/Developing%20and%20Marketing%20MFT%20Products%20and%20Services%20in%20the%20OIC%20Member%20Countries.pdf Erişim: 20.12.2016
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/717/Developing%20and%20Marketing%20MFT%20Products%20and%20Services%20in%20the%20OIC%20Member%20Countries.pdf Erişim: 21.11.2016
 • http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ Erişim: 17.01.2017
 • https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/files/2016/03/Report-MasterCard CrescentRating-Global-Muslim-Travel-Index-2016.pdf Erişim: 10.04.2016
 • https://www.crescentrating.com/magazine/press-releases/3853/malaysia-and-singapore-retain-top-spots-in-the-mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-2016.html Erişim: 10.04.2016
 • İlmihal I: (1998). ‘İman Ve İbadetler’ Erişim: http://www.diyanet.gov.tr/dijitalyayin/ilmihal_cilt_1.pdf, 05.06.2015
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: DERYA BAYSAL
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz338167, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {36}, pages = {89 - 103}, doi = {10.17498/kdeniz.338167}, title = {TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM}, key = {cite}, author = {BAYSAL, DERYA} }
APA BAYSAL, D . (2017). TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 89-103. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/338167
MLA BAYSAL, D . "TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 89-103 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/338167>
Chicago BAYSAL, D . "TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 89-103
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM AU - DERYA BAYSAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 103 VL - 36 IS - 36 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM %A DERYA BAYSAL %T TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 36 %N 36 %R %U
ISNAD BAYSAL, DERYA . "TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 / 36 (Aralık 2017): 89-103.