Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 36, Sayfalar 1 - 16 2017-12-22

Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek

Abdullah Elcan [1] , Yavuz Sinan Ulu [2]

158 352

Kayçı, Altaylı yazar Çıbaş Kayinçin’in Tuular Baştay Kıygı isimli kitabında yer alan hikâyelerden biridir. Hikâyede ismi verilmeyen bir destan anlatıcısının hayatından çeşitli kesitler, Altay Türklerinin değişim/dönüşüm sürecine paralel olarak sunulur. Çalışmanın giriş bölümünde Altay destancılık geleneğinin dünü ve bugünü, ayrıca hikâyenin yazarı Çıbaş Kayinçin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Birinci bölümde Kayçı hikâyesinin yapı unsurları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde hikâye tematik açıdan ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise çalışma boyunca elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Altay Edebiyatı, Kahramanlık Destanları, Çıbaş Kayinçin, “Kayçı” Hikâyesi
  • Altay Ülgerlik XIX – XXI çç. (2006), (Haz. Tokşın Torbokov, Rayisa Lıkova), Gorno-Altaysk: GU Knijnoye İzdatel’stvo Üç-Sümer – Beluha. BASKAKOV, N. A. - TOŞÇAKOVA, T. M. (1999), Altayca-Türkçe Sözlük (Haz. Emine Gürsoy-Naskali, Muvaffak Duranlı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. BAYAT, Fuzuli (2011), Türk Mitoloji Sistemi Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi I, İstanbul: Ötüken Neşriyat. CAMPBELL, Joseph (2000), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. Sabri Gürses), İstanbul: Kabalcı Yayınevi. CONNERTON, Paul (2014), Toplumlar Nasıl Anımsar?, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. DİLEK, İbrahim (1997), “Altay-Türk Kayçılık Geleneği ile Türkiye’deki Âşık Tarzı Şiir Geleneği Arasındaki Benzerlikler”, Sibirya Araştırmaları (Haz. Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali), 195-201, İstanbul: Simurg Yayınları. DİLEK, İbrahim (1998), “Altay Türk Kayçılık Geleneği ve Kayçı N.U. Ulagaşev”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 5, s. 309-360. DİLEK, İbrahim (2003), Altay Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Red. Nevzat Kösoğlu), C.24, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. ELIADE, Mircea (1993), Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat), İstanbul: Simavi Yayınları. GÜNGÖR, Erol (2007), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Neşriyat. JUNG, Carl Gustav (2008), Dört Arketip (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), İstanbul: Metis Yayınları. KAYİNÇİN, Çıbaş (2006), Kayçı, Tuular Baştay Kıygı, Gorno-Altaysk. KORKMAZ, Ramazan (2015), “Rene Girard’ın Üçgen Arzu Modeli Bağlamında Osmancık Romanı”, Yazınsal Okumalar, İstanbul: Kesit Yayınları, s. 159-175. KORKMAZ, Ramazan (2015), “Romanda Mekânın Poetiği”, Yazınsal Okumalar, İstanbul: Kesit Yayınları, s. 77-99. KORKMAZ, Ramazan (1997), Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, , 1997. MILLAS, Herkül (2005), Türk ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik, İstanbul: İletişim Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah Elcan
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Yavuz Sinan Ulu
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz346733, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {36}, pages = {1 - 16}, doi = {10.17498/kdeniz.346733}, title = {Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek}, key = {cite}, author = {Ulu, Yavuz Sinan and Elcan, Abdullah} }
APA Elcan, A , Ulu, Y . (2017). Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/346733
MLA Elcan, A , Ulu, Y . "Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 1-16 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/346733>
Chicago Elcan, A , Ulu, Y . "Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek AU - Abdullah Elcan , Yavuz Sinan Ulu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 36 IS - 36 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek %A Abdullah Elcan , Yavuz Sinan Ulu %T Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 36 %N 36 %R %U
ISNAD Elcan, Abdullah , Ulu, Yavuz Sinan . "Destandan Millî Kimlik İnşasına: Altaylı Yazar Çıbaş Kayinçin’in “Kayçı” Hikâyesinde Yapı Ve İzlek". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 / 36 (Aralık 2017): 1-16.