Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 36, Sayfalar 152 - 163 2017-12-22

YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”

Mustafa ŞENEL [1] , Aysun Gündüz ÖNAL [2]

150 574

Günümüzdeki yer adlarına anlam ve köken açısından bakılacak bir başka eser de Tarama Sözlüğü’dür.  Divanu Lugait’t-Turk ve Derleme Sözlüğü’nün yanı sıra Tarama Sözlüğü de yer adlarına kaynaklık teşkil etmektedir. 1935 yılında ilk etapta 135 kitap taranarak başlanan TDK’nın ilk eserlerinden olan “Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü”  ilerleyen dönemlerde taranan pek çok eserin eklenmesiyle Tarama Sözlüğü adıyla yayımlanmıştır. Eski eserlerden taranan kelimelerin arasında şüphesiz yer adları da vardır. Bu açıdan Tarama Sözlüğü, Köylerimiz-1933 kitabı ile karşılaştırılarak yer adı(toponimi) olan kelimeler tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Köylerimiz-1933 kitabında yer almayan ama yer adı olabilecek kelimeler de Tarama Sözlüğünden tespit edilerek listelenmiştir.

Yer adı(toponimi), dağ adı(oronomi), su adı(hidronomi), Tarama Sözlüğü, Köylerimiz-1933
  • AKSAN Doğan:(1974), “Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar”, TDAY Belleten 1973-1974, TDK Yay. Ankara, s.185-193 ATALAY Besim:(2013), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, TDK Yay., C.I, II, III, C.IV., Ankara. BUDAGOV B.:(1988), “Coğrafî Toponimi”, Türk Kültürü, S.398, s. 355-370. EREN Hasan :(1966), “Yer Adlarımızın Dili”, TDAY-B-1965, TDK Yayınları, Ankara, s. 155-165. GÜLENSOY Tuncer: (1995), Türkçe Yer Adları Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara. GÜNDÜZ ÖNAL, A.-ŞENEL M.: (2016), “Yer Adları (Toponimi) Açısından Divanü Lûgati’t-Türk”, Karadeniz Dergisi, S.32, s. 64-74. HALAÇOĞLU Yusuf : (2011), Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), Togan Yayıncılık, İstanbul. KARAÇETİN Habib:(1984), “Antik Çağ’da Anadolu’da Tarihi Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s.219-223 ŞAHİN İbrahim: (2011), “Yeradıbilimi Araştırmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi, ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar) Örneği”, Turkish Studies, Volume 6/1 s. 1807-1830. ŞENEL Mustafa: (2013), Elazığ İli Yer Adları Üzerine Bir İnceleme, Manas Yayıncılık, Elazığ. ŞENEL Mustafa: (2009), “Yer Adları Açısından Derleme Sözlüğü”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, TDK Yayınları, Ankara, 2009, s. 627-670. Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, C.I(1995), C.II,III,IV,V,VI,VI,VIII(1996), Ankara TÜRKAY Cevdet: (2001), Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İşaret Yayınları, İstanbul. Köylerimiz: (1933), Dahiliye Vekaleti, İstanbul. Yeni Tarama Sözlüğü: (1983), TDK Yayınları, Ankara.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa ŞENEL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Aysun Gündüz ÖNAL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz357193, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {36}, pages = {152 - 163}, doi = {10.17498/kdeniz.357193}, title = {YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”}, key = {cite}, author = {ŞENEL, Mustafa and ÖNAL, Aysun Gündüz} }
APA ŞENEL, M , ÖNAL, A . (2017). YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 152-163. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/357193
MLA ŞENEL, M , ÖNAL, A . "YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 152-163 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/357193>
Chicago ŞENEL, M , ÖNAL, A . "YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 152-163
RIS TY - JOUR T1 - YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ” AU - Mustafa ŞENEL , Aysun Gündüz ÖNAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 163 VL - 36 IS - 36 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ” %A Mustafa ŞENEL , Aysun Gündüz ÖNAL %T YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ” %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 36 %N 36 %R %U
ISNAD ŞENEL, Mustafa , ÖNAL, Aysun Gündüz . "YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN “TARAMA SÖZLÜĞÜ”". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 / 36 (Aralık 2017): 152-163.