Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 36, Sayfalar 34 - 46 2017-12-22

TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ATİLA KARTAL [1]

139 1144

TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF BOZKIR (KONYA) WEDDING TRADITION

IN TURKISH CULTURE

Оценка свадебных традиций Бозкыра (Конья) в турецкой культуре    

 

ÖZ

Toplumların temel taşı ailedir. Aile birliğinin kurulması evlilikle başlamaktadır. Evlilik sadece neslin devamı olarak değil, toplumsal kabulün ve statünün onaylanma aşamasından geçtiği bir süreçtir. Bu çalışmamızda evlenme geleneğine bağlı olarak Bozkır ve köylerindeki geçmişten günümüze süregelen veya unutulan düğün gelenekleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bozkır(Konya), kültür, evlilik, düğün, uygulama, ritüel.

ABSTRACT

The headstone of society is family. The foundation of family unity begin with marriage. Marriage is not for just the next generation, social acceptance and status is a process passing through the approval phase. In our this study, Wedding traditions is going to be examining to depending on the marriage tradition related with Bozkır and its villages from past to nowadays incoming or forgotten.

Key Words: Bozkır(Konya), culture, marriage, wedding, practise, riual.

Аннотация

Фундаментом общества является семья. Основой семьи является брак. Брак не служит исключительно для продолжения рода,  и не является просто способом получения социального признания, статуса в процессе утверждения. В этой работе свадебные традиции будут изучены нами на основе действующих или забытых традиций бракосочетания Бозкыра и его округов.

Ключевые слова : Бозкыр (Конья), культура, брак, свадьба. 

Bozkır(Konya), kültür, evlilik, düğün, uygulama
  • KAYNAKLAR Artun, Erman (2011), Türk Halkbilimi, Adana: Karahan Kitabevi. Ataman, Sadi Yaver (1992), Eski Türk Düğünleri ve Evlenme Rit’leri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Bozyiğit, Ali Esat (1987), “Düğünlerimizde Bayrak Geleneği”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. IV, s. 67-84, Ankara: HAGEM Yayınları Başbakanlık Basımevi. Ergun, Metin (2014), “Düğün Kavgalarının Mitolojik Kökenleri”, Millî Folklor, S. 101, s.60-72. Çobanoğlu, Özkul (2003), Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara: Akçağ Yayınları. Derleme Sözlüğü (2009), C.I, Ankara: TDK Yayınları. Emiroğlu, Kudret; Aydın, Suavi (2003), Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Lvova, E. L.; vd (2013), Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Görüşleri Kainat ve Zaman Nesneler Dünyası, (çev. Metin Ergun), Konya: Kömen Yayınları. Örnek, Sedat Veyis (2014), Türk Halkbilimi, Ankara: Bilgesu Yayınları. Tosun, Bekir (2003), Tarihte Bozkır ve Çevresi Taşbası, İstanbul: Eren Yayın Dağıtım. Türkçe Sözlük (2009), Hzl. Şükrü Halûk Akalın- vd., 10. Bsk., Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ülker, Ali Ulvi (2003), Kültür Diliyle Bozkır, İstanbul: Bozkır Çevresi ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Kültür Serisi Yayınları. Yakıcı, Ali (1992), “Anadolu Düğün Geleneğinin Sosyal Hayata, Sanata ve Edebiyata Etkisine Dair”, Millî Folklor, S. 13, s. 28- 31. Yeşil, Yılmaz (2014), Türk Dünyasında Geçiş Dönemi Ritüelleri (Doğum-Evlenme-Ölüm Gelenekleri), Ankara: TC Eskişehir Valiliği Yayınları. Yolcu, Mehmet Ali (2014), Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar, Konya: Kömen Yayınları.
  • Elektronik Kaynak: Bozkır Kaymakamlığı http://www.bozkir.gov.tr/default_B0.aspx?content=199erişim tarihi 20.04.2016 Kaynak Şahıslar (Sözlü Kaynak): KŞ1: Abdullah Apa, Emekli Öğretmen, 72, 01.05.2016 KŞ2: Fadime Coşkun, ilkokul, 57, 18.02.2015 KŞ3: Keziban Çiçek, okuryazar değil, 80, 18.02.2015 KŞ4: Ayşe Gündüz, okuryazar değil, 63, 18.02.2015
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4706-9940
Yazar: ATİLA KARTAL
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz361328, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {36}, pages = {34 - 46}, doi = {10.17498/kdeniz.361328}, title = {TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KARTAL, ATİLA} }
APA KARTAL, A . (2017). TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 34-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/361328
MLA KARTAL, A . "TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 34-46 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/361328>
Chicago KARTAL, A . "TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 34-46
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - ATİLA KARTAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 46 VL - 36 IS - 36 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A ATİLA KARTAL %T TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 36 %N 36 %R %U
ISNAD KARTAL, ATİLA . "TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDE BOZKIR (KONYA) DÜĞÜN GELENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 / 36 (Aralık 2017): 34-46.