Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 36, Sayfalar 164 - 175 2017-12-22

ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK

Okan ÖZKARA [1] , Okan Özkara [2]

321 701

İkinci Yeni’nin en çocuksu şairi olan Ülkü Tamer, şiirlerinde genellikle ölüm ve kaçış izlekleri üzerine yoğunlaşırken kurtuluş imgesi olarak çocuğu kullanır. Arzu edilen yeni dünyanın oluşumunda saflığın, temizliğin ve işlenmemişliğin sembolü olarak bilinen çocuklar; ideal insan tipinin/ideal dünyanın oluşumunda önemli bir yere sahiptir.

Şiirlerinde genel olarak kırsal yaşamı kent hayatının karşısında ideal olarak yansıtan Tamer; bireyin kalabalıklar arasında kendilik değerlerini koruyamayacağını, varlık alanını oluşturamayacağını ve bunun neticesinde oluşabilecek bunaltı durumuyla kaybolacağını şiirlerinde sıklıkla işler. Dolayısıyla, çocuk imgesini sık sık kullanan Ülkü Tamer’in, şiirleri üzerine yapılan çözümleme çalışmasında; ana hedef olarak, ideali yansıtan yeni bir dünyanın oluşumunda çocukların varlık alanları şiirler üzerinden değerlendirilmiştir.   

Varoluş, Yeni Dünya, İkinci Yeni, Ülkü Tamer, Çocuk
  • ADLER, Alfred, Yaşamsal Sorunlar (Çev. Kâmuran Şipal), Say Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008. AŞKAROĞLU, Vedi, İkinci Yeni/Aykırı Sözşörler, Kültür Ajans Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2016. BACHELARD, Gaston, Ateşin Tin Çözümlemesi (Çev. Nail Bezel), Öteki Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2007. BEZİRCİ, Asım, İkinci Yeni Olayı, Evrensel Basım Yayın, 4. Baskı, İstanbul, 1996. ÇORUHLU, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, 2011. FROMM, Erich, Sevme Sanatı (Çev. Yurdanur Salman), Payel Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, 1995. GASSET, Jose Ortega Y, Sevgi Üstüne (Çev. Yurdanur Salman), Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1995. GEÇEN, Sevda, “Ülkü Tamer Şiirlerinde Labirent Bir Mekân Olarak Kent”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 2, 2016. KORKMAZ, Ramazan, “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları/Mustafa İsen’e Armağan, Ankara, 2007. ______, ______, “Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli”, İlmi Araştırmalar, S.20, İstanbul, Güz – 2005. KRISHNAMURTI, Jiddu, İlk ve Son Özgürlük (Çev. Ayşegül Korkmaz), Omega Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2010. MASLOW, Abraham, İnsan Olmanın Psikolojisi (Çev. Okhan Gündüz), Kuraldışı Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2001. MORLEY, David – ROBINS, Kevin, Kimlik Mekânları (Çev. Emrehan Zeybekoğlu), Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2011. ÖZKARA, Okan, Ülkü Tamer’in Şiirlerinde İzleksel Yapı, (Dan. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsü, 2014. PAZ, Octavio, Yay ve Lir- I/Şiir Nedir? (Çev. Ömer Saruhanlıoğlu), Armoni Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 1991. YÖRÜKÂN, Turhan, Alfred Adler/Sosyal Roller ve Kişilik, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2011.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Okan ÖZKARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Okan Özkara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz364569, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {36}, pages = {164 - 175}, doi = {10.17498/kdeniz.364569}, title = {ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK}, key = {cite}, author = {Özkara, Okan and ÖZKARA, Okan} }
APA ÖZKARA, O , Özkara, O . (2017). ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 164-175. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/364569
MLA ÖZKARA, O , Özkara, O . "ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 164-175 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/33493/364569>
Chicago ÖZKARA, O , Özkara, O . "ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 (2017): 164-175
RIS TY - JOUR T1 - ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK AU - Okan ÖZKARA , Okan Özkara Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 175 VL - 36 IS - 36 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK %A Okan ÖZKARA , Okan Özkara %T ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 36 %N 36 %R %U
ISNAD ÖZKARA, Okan , Özkara, Okan . "ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE YENİ BİR DÜNYANIN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜYLE ÇOCUK". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 36 / 36 (Aralık 2017): 164-175.