Yıl 2018, Cilt 37, Sayı 37, Sayfalar 145 - 157 2018-03-22

İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR

Şafak Gündüz [1]

153 294

İş yaşamının sosyal sermayesi olan çalışanlar organizasyonların en önemli aktörlerini teşkil etmektedir ve günümüzün giderek zorlaşan koşullara uyum sağlama mücadelesinde bir takım psikolojik güçlükler yaşamaktadır.

Bireyler, insan ilişkilerinin yoğun biçimde yaşandığı örgütlerde iş yaşamının gerektirdiği birtakım davranış biçimleri benimserken, örgüt veya kendilerinden kaynaklı nedenlerle her zaman sağlıklı ilişki biçimleri yürütmeyebilmekte, çeşitli sendromlarla karşılaşabilmektedir. Psikolojik hastalık grubunda yer almayan sendromlar, örgütsel davranış disiplininin kapsamına girmektedir.

Bu çalışmanın amacı, iş yerinde genellikle erkeklerde ortaya çıkan, ancak sonuçları itibariyle kadınları etkileyen ve kadınları iş yaşamındaki mücadelede güçsüzleştiren sendromlar hakkında farkındalık yaratarak erkek egemen iş dünyasındaki dinamiklere bir ölçü de olsa etki sağlamaktır. Çok fazla sayıda olan sendromlardan üçlü bir seçki şeklinde erkeklerde beliren ve kadınların iş yaşamındaki konumunu etkileyen Cam Tavan Sendromu, Testosteron Zehirlenmesi ve Helen Sendromu bu çalışmada irdelenecektir. Literatürde herhangi bir sınıflandırma yapılmaksızın irdelenen sendromların bu çalışma ile ilk kez cinsiyet sınıflandırılmasına tabi tutulması çalışmanın dikkat çekici yönüdür.    


Sendrom, Cam tavam sendromu, Testosteron zehirlenmesi, Helen Sendromu, Örgütsel davranış
 • ARCHER, J. (1991). The influence of testosterone on human aggression. British Journal of Psychology, 82(1), 1-28.
 • ARULAMPALAM, W., BOOTH, A,. ve BRYAN, M. L. (2007). Is there a Glass Ceiling over Europe? Exploring the gender pay gap across the wage distribution. Industrial and Labor Relations Review, 60(2), 163-186.
 • AVERY, J. (2012). Defending the markers of masculinity: consumer resistance to brand gender-bending. Intern. J. of Research in Marketing, 29(4), 322-336.
 • BARASH, D. P. (2004), Biology lurks beneath: bioliterary explorations of the individual versus society. Evolutionary Psychology, 2, 200-219.
 • BENDEHAN, S., ZEHNDER, C., PLALONG, F. P., ve ANTONAKIS, J. (2015).Leader corruption depends on power and testosterone. The Leadership Quarterly, 26(2), 101-122.
 • BERENBAUM, S. A., ve REINISCH, J. M. (1997). Early androgen effects on aggression in children and adults with congenital adrenal hyperplasia. Psychoneuroendocrinology, 22, 505-515.
 • ÇİÇEK, M. (2014). Discourse in brand message, which causes to forget the product content: “Open cap to happiness”. 13th International Marketing Trends Conference Venice, http://www.marketing trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/169.pdf (13.01.2017).
 • DOSKOCH, P. (1996). The trouble with testosterone. Psychology Today, https://www.psychology today. com/articles/199612/the-trouble-testosterone (13.01.2017).
 • FAIRCHILD, C. (2014). There are 51 CEO’s of Fortune 1000 companies. What do they have in common besides big jobs, big paychecks and gender? Fortune, http://fortune.com/2014/07/08/ women-ceos- fortune-500-1000/ (09.12.2016).
 • GÜNDÜZ, Ş. (2017a). İş yerinde yaşanan sendromlar. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • GÜNDÜZ, Ş. (2017b). Kariyer basamaklarında kadının düşmanı olarak kendisi: Süper Anne Sendromu, Görünmez Kadın Sendromu ve Külkedisi Sendromu. Karadeniz, 9(35), 78-88.
 • HILLIER, L., HARRISON, L., ve BOWDITCH, K. (1999). The Social Organization of Sexual Meanings. Sexualities, 2(1), 69-88.
 • İNAM, U. (2017). Pandora’nın Kutusunu açmak. Gündem Türkiye, http://www.gundemturkiye.com/ kultur_ve_sanat/edebiyatkitap/pandoranin-kutusunu-acmak.html (08.01.2017).
 • JADESIMI, A. (2016). Female leadership: the glass ceiling is cracked, not broken. Forbes, http://www.forbes.com (07.01.2017).
 • KARA, B. (2015). Kadınların üst düzey yönetici olmalarını engelleyen “Cam Tavan Sendromu”na İlişkin eğitim yöneticilerinin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KILIÇ, T. (2013, Ekim 7). Kadınlar neden yönetici olamıyor: Cam Tavan ve Kraliçe Arı Sendromlarının etkisi”, Gazete Sağlık, http://www.gazetesaglik.com (30.03.2016).
 • KIERSZ, A. (2014). There’s a visible Glass Ceiling for top female earners in these three charts. Business Insider, http://www.businessinsider.com.
 • KRISHMAN, H. A., ve PARK, D. (2005). A few good women-on top management teams. Journal of Business Research, 58(12), 1712-1720.
 • MCCLOSKEY, D., ve ARBOR, A. .(2002). How to be human (though an Economist). Journal of Socio-Economics, 31, 317-322.
 • MCDERMOTT, R., JOHNSON, D., COWDEN, J., ve ROSEN, S. (2007).Testosterone and aggression in a simulated crisis game. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 614(15), 15-33.
 • Merriam Webster Dictionary,: www.merriam-webster.com (07.01.2017).
 • MEYERSON, D. E., ve FLETCHER, J. K. (1999). A Modest Manifesto for Shattering the Glass Ceiling. Harward Business Review, Researchgate veri tabanı, (07.01.2017).
 • MORRISON, A. M, R. P. WHITE, R. P., ve VELSOR, E. V. (1987), Breaking the Glass Ceiling: Can women reach the top of America's largest corporations? Cambridge:Perseus Publishing.
 • ÖRÜCÜ, E., KILIÇ, R., ve KILIÇ, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 116-135.
 • ÖZDEMIR, Ç. (2009). Kapitalizm, kadın ve Cam Tavanlar. Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 126-137.
 • RYAN, M. K., ve HASLAM, S. A. (2007). The glass cliff: exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious leadership positions.The Academy of Management Review, 32(2), 543-572.
 • Sabah. (2004). Kadın yöneticiler motivasyonda daha başarılı.http://arsiv.sabah.com.tr (07.01.2017, ).
 • SMITH, J. (2015). Study finds women are better bosses than men- here’s why. Business Insider, http://www.businessinsider.com (07.01.2017).
 • SPOSITO, C. A. (2013). Career barriers for women executives and the Glass CeilingSyndrome: The case study comparison between French and Turkish women executives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 75.
 • Testosterone poisoning. (1975). World Heritage Encyclopedia, http://self.gutenberg.org/articles/ testosterone_poisoning (08.01.2017).
 • The Economist. (2009). The Glass Ceiling, http://www.economist.com (07.01.2017).
 • TÜKELTÜRK, Ş. A., ve PERÇIN, N. Ş. (2008). Turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı kırmaya yönelik stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 488-499.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr (07.01.2017).
 • WARFEL, S. (1987). Breaking the Glass Ceiling: Can women reach the top of Amerıca's largest corporations? by Ann M. Morrison, Randall P. White, Ellen VanVelsor and the center for creative leadership. Los Angeles Times, http://articles.latimes.com (02.01.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şafak Gündüz
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz349449, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {37}, pages = {145 - 157}, doi = {10.17498/kdeniz.349449}, title = {İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR}, key = {cite}, author = {Gündüz, Şafak} }
APA Gündüz, Ş . (2018). İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 37 (37), 145-157. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/36223/349449
MLA Gündüz, Ş . "İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (2018): 145-157 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/36223/349449>
Chicago Gündüz, Ş . "İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (2018): 145-157
RIS TY - JOUR T1 - İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR AU - Şafak Gündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 157 VL - 37 IS - 37 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR %A Şafak Gündüz %T İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 37 %N 37 %R %U
ISNAD Gündüz, Şafak . "İŞ YAŞAMINDA ERKEKTE ORTAYA ÇIKAN ANCAK KADINI TEHDİT EDEN SENDROMLAR". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 / 37 (Mart 2018): 145-157.