Yıl 2018, Cilt 39, Sayı 39, Sayfalar 30 - 45 2018-09-28

KARACAOĞLAN’DA GÖÇ

Bülent ARI [1] , Hüseyin Kürşat TÜRKAN [2]

76 137

        17.yüzyıl Âşık Edebiyatı’nın en önemli temsilcilerinden biri olan Karacaoğlan,  Güney Anadolu ve Toros yaylarının konar-göçer kültürünün de önemli bir bilgi kaynağıdır. Karacaoğlan yaşadığı coğrafyaya ve bu coğrafyanın kültürüne gönül bağıyla bağlıdır.  Bu yüzden de mensubu olduğu konar-göçer kültür yapısı ona,  gâh İç Anadolu’ya gâh Güney Doğu Anadolu’ya; Fırat vadisine,  Suriye’ye; Hama, Hums’a Halep’e giderek gezdiği yerlerin kültür birikimini birinden diğerine taşıma olanağını vermiştir.

            Karacaoğlan’ın şiirlerine göz gezdirdiğimizde, onun mensubu olduğu konar-göçer yaşam tarzının, göçebe bir âşık olarak gezip gördüğü coğrafyanın, içinde yetiştiği toplum yapısının, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin, özetle maddi manevi tüm unsurların ziyadesiyle yer aldığı görülebilir.

             Kısacası Karacaoğlan’ın yukarıda sözünü ettiğimiz konar-göçer kültür yapısı içinde yer alması ve gezici âşıklık geleneğinin gerektirdiği durumdan dolayı şiirlerinin azımsanmayacak bir kısmında göç temasıyla karşılaşılmaktadır. Bizim bu makaledeki amacımız, bu şiirlerde öncelikle geçen göç ile ilgili kelime kadrosunu, sonrasında ise Karacaoğlan’ın şiirlerinde göç temasının yer aldığı şiirleri tespit ederek Karacaoğlan’ın şiirinde göç kavramıyla ifade ettiği şeyi ortaya çıkarmaya çalışmaktır.

Karacaoğlan, Göç, Konar-Göçerlik, Karacaoğlan Şiirinde Göç
  • ARI, Bülent (2006), “Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Sevgilinin Giyim Kuşamı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı 13/38, Ankara, s. 93-107. ARI, Bülent (2016), Bir Deste Karacaoğlan-Karacaoğlan Makaleleri, Color Ofset Matbaacılık, İskenderun. ÇELİK, Ali (2008), Türk Halk Şiiri Antolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul DURAL, A. Baran- Zeyrekli, Sedef (2006), “Göç Sorunu ve Gecekondulu Nüfusun İktidara Yürüyüşü”, Çağdaş Yerel Yönetimler c. 15/4: 5-14. Ankara, TODAİE. ERGİN, Muharrem (1991), Orhun Abideleri Boğaziçi Yayınları, İstanbul. KARAER, Mustafa Necat (Tarihsiz), Karacaoğlan 1001 Temel Eser, Tercüman Gazetesi. KAYGALAK, Sevilay (2001),Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması. Praksis (2), s. 124–172. KELEŞ, Ruşen (1998), Kent bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara. KOCAMAN, Tuncer (2008), Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. MAKAL, Tahir Kutsi (1977), Karacaoğlan, Toker Yayınları, İstanbul. ÖGEL, Bahaeddin (1998), Türk Kültür Tarihine Giriş I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. ÖZER, İnan (2004), Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Kitabevi, Bursa. SAKAOĞLU, Saim (2004), Karaca Oğlan, Akçağ Yayınları, Ankara. TDK (2011), Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara. YARDIMCI, Mehmet (2014), Yaşamları ve Sanatları ve Şiirlerinin Yorumlarıyla Âşıklarımız Halk Şiiri Tahlilleri, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bülent ARI
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin Kürşat TÜRKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz377402, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {39}, pages = {30 - 45}, doi = {10.17498/kdeniz.377402}, title = {KARACAOĞLAN’DA GÖÇ}, key = {cite}, author = {ARI, Bülent and TÜRKAN, Hüseyin Kürşat} }
APA ARI, B , TÜRKAN, H . (2018). KARACAOĞLAN’DA GÖÇ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 39 (39), 30-45. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/39399/377402
MLA ARI, B , TÜRKAN, H . "KARACAOĞLAN’DA GÖÇ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018): 30-45 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/39399/377402>
Chicago ARI, B , TÜRKAN, H . "KARACAOĞLAN’DA GÖÇ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (2018): 30-45
RIS TY - JOUR T1 - KARACAOĞLAN’DA GÖÇ AU - Bülent ARI , Hüseyin Kürşat TÜRKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 45 VL - 39 IS - 39 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi KARACAOĞLAN’DA GÖÇ %A Bülent ARI , Hüseyin Kürşat TÜRKAN %T KARACAOĞLAN’DA GÖÇ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 39 %N 39 %R %U
ISNAD ARI, Bülent , TÜRKAN, Hüseyin Kürşat . "KARACAOĞLAN’DA GÖÇ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 / 39 (Eylül 2018): 30-45.